DİKKAT ! BU BİLGİLER TELİF ESERİ OLUP YAZARI VE TARAFIMDAN İZİN ALINMADAN KULLANILMAMALIDIR.

İNCELEYECEĞİNİZ BİYOGRAFİYİ TIKLAYINIZ!
 
1
ÇORUMLULAR VE ÇORUM'A HİZMET EDENLERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
B HARFİ
1
ÇORUM VE ÇORUMLULAR ANA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
 
BABA Tahir
BADUNÇ Nusret <Çorum Valisi>
BAĞCI Cahit <Milletvekili>
BAHA <Çorum Valisi>
BALAK Mithat 1945-1988  <Mimar-Sanayici-Milletvekili>
BALTACI Mehmet Paşa 1660-1713  <Devlet Adamı>
BALUM SULTAN
BARAN Ali Sedat 1919-  <Operatör-Dr. Milletvekili>
BALRAN Ahmet Şakir 1890-20,07,1967<Çorum Milletvekili>
BASAN Satılmış Prof. Dr.1952- <Öğretim Görevlisi>
BAŞIBÜYÜK Ahmet 1915-  <Cumhuriyet Savcısı-Milletvekili>
BAYBURTLU Hacı Ahmed Efendi:
BAYRAM Dede
BAYRAM Dede
BENDERLİOĞLU Nuri <Belediye Başkanı>
BEYAN Dede
BEYLER Çelebi B.Hacı Çelebi
BEZGİN ( KURPE) Şükriye 1966 Şair
BİBER Baba
BİBEROĞLU  Mustafa Kemal 1921- <Milletvekili- Öğretim Gör.-Avukat-Şair>
BİÇER Özgür <Yazarımız>
BUHARALI Hacı Yusuf Efendi :
BULGURLU Hamdi  1908-1991  <Milletvekili>
BURHAN Dede
BURHAN Gazi
BÜTÜN Şükrü.  1944-  <Eğitimci-Hukuk-Milletvekili>
BÜYÜK Ve Küçük Dede:
BÜLÜKÇAM Salih Osmancıklı 1933-2001 <Hoca>
 
 
 BABA Tahir :
 

SAYFA BAŞINA GİT

İsa Halife(şimdiki Çöplü)mahallesinde Ceridoğlu Hafız ağa’nın evinde yatmaktadır. Küçük çocukların ağzalarında burun kanaması ve çitlembik çıktığında ziyaret edilir.Kabir toprağın dan sürüldüğünde şifa olunduğun dan Çitlembik dede namıyla meşhur olmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 BADUNÇ Nusret <Çorum Valisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum 6 Eylül 1965- 21 Ocak 1966.  1920  tarihinde Malkarada doğdu.Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunudur.Çeşitli yörelerde Kaymakamlık Vali Muavinliği yaptı.Bitlis, Bolu, Uşak, Adıyaman, 6 Eylül1965 -21 Ocak 1966 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.
 

 

 

 BAĞCI Cahit <Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 25 Haziran 1964'te Çorum Osmancık'ta doğdu. Babasının adı Ömer, annesinin adı Fatma'dır. Sosyolog; Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitirdi. Yüksek lisansını ODTÜ Sosyoloji Bölümü'nde, doktorasını İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde tamamladı. 1988'de DPT Sosyal Planlama Başkanlığı Uluslararası Teknik İşbirliği sektöründe çalışmaya başladı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde araştırma görevlisi oldu. İngiltere'de Manchester Üniversitesi Türk Öğrenci Derneğini kurdu ve Genel Sekreter ve Muhasiplik yaptı. İngiltere Türk Öğrenci Dernekleri Federasyonu Üyesi oldu. YYÜ Sosyoloji Bölümü'nde Yardımcı Doçent ve Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı. Van İli Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu Üyesi ve Raportörlüğü görevinde bulundu. DPT Müsteşarlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi'nde Koordinatörlük ve Müsteşarlık Müşavirliği görevi yürüttü. Yerli ve yabancı dergilerde çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Çok iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Almanca ve Arapça bilen Bağcı, evli ve 3 çocuk babasıdır.
 

 

 

 
 BAHA <Çorum Valisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum 10 Ekim 1921-29 Kasım 1923 Çorum İl Yıllığında, 10 Ekim 1921 -29 Kasım 1923 tarihleri arasında Çorum Vali si olarak görev yaptı.

 

 

 
 
 
 
 
BALAK Mithat 1945-1988  <Mimar-Sanayici-Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1945 tarihinde Çorum’da doğdu. İstanbul Yıldız Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi. Çorum’a yerleşerek Mimarlık ve sanayicilikle uğraştı. XVIII. dönem Çorum Milletvekili oldu,görevdeyken 8 Eylül 1988 tarihinde bir trafik kazasında vefat etti.
 
 
 
 
 
 BALTACI Mehmet Paşa 1660-1713  <Devlet Adamı>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1660 TARİHİNDE Osmancık’ta doğdu. Gençliğinde Trabulusgarp,Tunus ve Cezayir’de bulundu. Savaş yazıcısı olarak çalıştı. IV. Mehmed’in ölümünden sonra yazıcılar halifeliği payesine yükseldi. Sonra Baltacılar ocağına girdi. Bir süre sonra III. Ahmed’in hizmetine girdi. Kolaylı koz Ahmed Paşa’nın tavassutuyla Vezirlik rütbesini aldı. Kaptan-ı Deryalığa yükseldi. 1706 tarihinde azledildi. Erzurum Valiliğine ,1707 tarihinde Sakız Adası Muhafızlığına atandı. Oradan Halep Beylerbeyliği’ne getirildi. 1710 tarihinde ikinci defa  Sadrazamlığa getirildi. 1711 Rus Seferine katıldı. Osmanlı-Rusya arasında yapılan Prut antlaşmasını imzaladı. Devletin aleyhinde görülen antlaşma yüzünden bütün malları müsadere edilerek,önce Midilli adasına,sonra Limmi adasına  sürgün edildi. Limmi adasında hastalanarak 1713 tarihinde vefat etti.
 
 
 
 
 BALUM SULTAN:
 

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Kargı köyünde yatmaktadır.
 

 

 

 
 
BARAN Ali Sedat 1919-  <Operatör-Dr. Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1919 tarihinde İstanbul’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Operatör Doktor olarak Ankara Belediye Hasta hanesi ,Serbest doktorluk yaptı. IX.,X.,XI. Dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu. TBMM Başkanlık Divan Katipliği Üyeliği yaptı.
 
 
 
BARAN Ahmet Şakir 1890-20,07,1967<Çorum Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Hukuk Mektebi - Fransızca – Hukuk – Emniyet-i Umûmîye Memurin Kalemi Kâtibi, Beyoğlu Livası Muhasebe Kalemi Evrak Mukayyiti, Emniyet-i Umûmîye Muhaberat ve Tensikat Kalemi Mülazımı ve Kâtibi, Yozgat ve Çankırı Bidâyet Mahkemesi Savcısı, Yozgat Ceza Dairesi Başkanı, Yozgat Hâkim Muavini, Ankara İstinaf Mahkemesi Azası, Ankara İstinaf, Cinayet Mahkemeleri Azası, Kütahya Cinayet Savcısı, Adliye Müfettişi, Kozan Asliye Mahkemesi Başkanı, Afyon Noteri, Temyiz Mahkemesi Raportörü – VI. Dönem Çorum Milletvekili - Evli, 3 Çocuk. Ölüm Tarihi: 20.7.1967
 
 
 
 BARDAKÇI Ali Cemal <Çorum Mutasarrıfı- Çorum Valisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum 13 Mayıs 1920- 29 Eylül1921 ve 26 Ekim 1929-15 Nisan 1933 Burhaniye doğumludur. 1909 tarihinde Mülkiyeyi bitirdi,Bursa Maiyet Memurluğu, Mihalcik,Kalecik kaymakamlığında bulundu 1920 tarihinde Mustafa Kemal tarafından Çorum Mutasarrıf Vekilliğine gönderildi. 13 Mayıs 1920 -28 Ekim 1929 tarihleri arasında Çorum Mutasarrıf vekili olarak bulundu.İ. Sabuncu oğlu tarafından Cemal Bardakçı için; Halkın ruhuna inmeyi başaran,halka kendisini sevdiren bir şahıstı. Mutasarrıf vekili olarak gelmiş,asıl Mutasarrıf olmuştu. İlk gidişinde sevilerek, sayılarak uğurlandı. İkinci gelişinde Vali unvanı ile Çorum’a geldi. İkinci gelişinde zevkperest yaşamıştır. Beke hamamı kaplıca sefaları başta idi. Anadolu İsyanları adında yayımlanmış bir kitabı bulunmaktadır. Çorumluların Milli Mücadele günlerindeki hizmet ve gayretlerini nalıncı kesen gibi kendisine mal etmiştir.
 
 
 
 
BASAN Satılmış Prof. Dr.1952- <Öğretim Görevlisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1952 yılında Çorum’da doğdu, 1965 de İlkokulu, 1970 Hasanoğlan İlköğretmen Okulu’nu, 1971 de Ankara Yükseköğretmen Okulu Hazırlık Lise’sini bitirdi. Ankara Üniversitesi Kimya Bölümünden 1975 de Kimyager, 1977 de Yüksek Mühendis olarak mezun oldu. 1976 da Cumhuriyet Üniversitesine asistan oldu. 1982 de Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktorasını tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümünde 1983 de Yardımcı Doçent, 1987 de Doçent ve 1992 de Profesör oldu. 1994 de Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünde Kurucu Bölüm Başkanı ve Profesörlüğe atandı. 1999 da Çorum Mühendislik Fakültesi Kurucu Dekanı olarak atandı. Görev süresi dolduktan sonra Gazi  Üniversitesi Çorum Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde Bölüm Başkanı  olarak görevine devam etti. 25 Eylül 2005  tarihinde Çorum Mühendislik Fakültesi Dekanlığına yeniden atandı. Halen bu görevini sürdürmektedir.
       Prof Dr Satılmış Basan’ın biri tercüme (bölüm) dört tane basılmış kitabı ve basılmakta olan bir tercüme kitabı toplam 5 ders kitabı, 6 ulusal dergilerde 15 uluslararası dergilerde yayınlanmış toplam 21 makalesi, 51 ulusal sempozyumlarda, 36 sı uluslararası sempozyumlarda sunulmuş toplam 87 tebliği vardır. Şimdiye kadar 8 ulusal, 2 uluslararası (NATO) bilimsel araştırma projesi desteklenmiş ve tamamlamıştır.
       Prof Dr Satılmış Basan, şimdiye kadar 5 Lisans Bitirme Tezi, 6 Yüksek Lisans Tezi ve 2 Doktora Tezi yönetmiş ve bitirmiştir.
 
 
 
 
BAŞIBÜYÜK Ahmet 1915-  <Cumhuriyet Savcısı-Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1915 tarihinde Çorum’da doğdu. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra, Ünye Cumhuriyet Savcılığında bulundu. IX. Dönem Çorum Milletvekili yaptı.
 

 

 
BAYBURTLU Hacı Ahmed Efendi:
 

SAYFA BAŞINA GİT

Alaca merkez İlçede yatmaktadır.
 

 

 

 BAYRAM Dede :

 

SAYFA BAŞINA GİT

Defterdar medresesi duvarı arkasında yatmaktadır.
 
 
 
 BAYRAM Dede:
 

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 BENDERLİOĞLU Nuri <Belediye Başkanı>
 

SAYFA BAŞINA GİT

              1923 tarihinde Nuri Bey’in zamanında, Samsun’da Mehamizadelerden 30 beygirlik Berliest marka bir benzinle çalışan kamyon motoru alınarak basit bir tesisatla kentin sokaklarını aydınlatılmıştır.
 
 
 
 
 BEYAN Dede :
 

SAYFA BAŞINA GİT

İsmi bilinmemektedir. Ulu mezar olarak bilinen kabristanın içerisinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 BEYLER Çelebi B.Hacı Çelebi :
 

SAYFA BAŞINA GİT

Şeyh Elvan Çelebi hazretlerinin akrabasından olduğu halde Osmancık’ta bir camii şerif Çorum’da bir medrese,bir zaviye ve bir Nakşibendi dergahı bina inşa ettirmiş ve Peygamber Efendimizin dördüncü alemdarı olan Suheyb-i Rumi : türbesini yeniden yaptırtmıştır.Buğdüz, Horasan,Kılıçviran ve Burun köylerini vakıf tahsis etmiştir. Vasiyeti üzerini Suhey-i Rumi hazretlerinin türbesinin civarına defnedilmiştir. Kabri halk tarafından ziyaret olunur. Kerametlerinden bir tanesi; Kabri şerifleri yıkılmaya yüz tuttuğundan,vakıf idarecisi, İtali Hüseyin adında bir mimara tamir için görev vermiş, mimar kabrin baş tarafına bir direk dikmiş,idareci direği kaldırmasını istemiş, mimar, benim ustalığım diktiğim direği kaldırmam çünkü kaldırısam ustalığımı noksan gösterir demiş. O gece Hüseyin usta rüyasında Hacı Çelebi tarafından boğazını sıktığını ve hitaben Ey arsız ! Benim başımın üzerine o direği niye diktin ? Diyerek korkutması üzerine hemen o sabah direği kabrin başından kaldırtınca, sebebini soranlara rüyasını anlatınca vefat etmiştir.
 

 

 BEZGİN ( KURPE) Şükriye 1966 Şair

 

SAYFA BAŞINA GİT

1966 ÇORUM doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi ÇORUM da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi DTCF Urdu Dili ve Pakistan Arş lisans eğitimimi 1988 yılında tamamladım.

Uzun yıllar otomotiv sektöründe satış Müdürlüğü yaptım. Sınıf öğretmenliği formasyonu almama rağmen atanamadığım için hiç sınıf öğretmenliği yapamadım. Ancak valilik onayı ile 5 yıl İngilizce öğretmenliği yaptım. 19 Mayıs 2010 da evlendim ve Yeni Zelanda ya taşındım. 5 yıldır eşimle beraber burada restoran işletiyor ve Türk yemekleri satıyoruz. Zaman Zaman cooking Class da buranın halkına Türk yemekleri pişirmeyi öğretiyorum.

Internet’te Yazarımız   http://corumlu2000.dergisi.info  , Sarı Çiğdem Şiir Defteri’nde http://saricigdem.dergisi.info  yayınlandı

 
 
 
 BİBER Baba :
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
 Esas ismi Ömerdir. Rifâ-i tarikatının şeyhlerindendir. Şıhlar (şimdiki Kunduzhan) mahallesinde bulunan zaviyesinde isimleri bilinmeyen iki zat ile beraber yatmaktadırlar. Dergah halen Rifâi dergahı olarak hizmet görmektedir
 
 
 
BİBEROĞLU  Mustafa Kemal 1921- <Milletvekili- Öğretim Gör.-Avukat-Şair>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1921 tarihinde Çorum’da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesi mezunudur. Hakimlim,Avukatlık,Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. X. ve XI. dönem Çorum Milletvekilliği yaptı. Şiirleri Çorumlu Dergisinde ve Çorum’dan Sesler Antolojisinde yayınlandı.
 
 
 
 
 BİÇER Özgür <Yazarımız>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Halen özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan Biçer, 28 yıl önce Çorum da doğdu. İlk öğrenimi Şenyurt İlköğretim Okulunda,Ortaöğretimi; Eti Ortaokulunda tamamladı. Kredili sistemin ilk mezunlarından olup Çorum Atatürk Lisesini iki buçuk yılda bitirdi. İlk yıl girdiği ÖYS’de tercih hatasından  üniversiteye yerleşemedi. İkinci girişinde O.M.Ü.FEN FAK.Biyoloji Bölümünü kazandı. Dört yılda başarılı bir ortalama ile mezun oldu. İlk zamanlarda  Araştırma görevlisi olmak için LES’e girdi fakat sonra akademisyen çevresine karışmaktan vazgeçti. Samsun da bir medikal de ve özel bir eğitim kurumunda çalıştıktan sonra, vatani görevini Bingöl’de  öğretmen  asker olarak tamamladı.
Son dört yıldır özel bir eğitim kurumunda  Biyoloji öğretmeni olarak çalışmaktadır. Biçer bu kitapta onaltı yıldır yazdığı şiirlerin bir seçkisini toplamıştır. Şiirden başka, üç yıl Kick-Box Sporuyla ilgilenmiş ve Kick-Box hakemliği ile çalışmalarını sürdürmüştür. Amatör bir ruhla resim ve karikatürler çizmektedir.Çorumda faaliyet gösteren  H.E.M.,TSM korosunda müzik çalışmalarına katılmakta ve folklör’le ilgilenmektedir.Biçer, hayat felsefesini şöyle tanımlıyor;”üretmediğin gün yaşamadığın gündür”. Son altı yıldır eğitim camiasında içinde olup,üretmeyi ve çalışmayı hayatının merkezine koyuyor.
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info  çalışmaları yayınlanmıştır.
 
 
 
 
 
 BUHARALI Hacı Yusuf Efendi :
 

SAYFA BAŞINA GİT

Gökçedoğan köyünde yatmaktadır.
 

 

 
 
 BULGURLU Hamdi  1908-1991  <Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1908 tarihinde Ankara’da doğdu. Orta okul  mezunudur. Ticaretle uğraştı .Ankara İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu. IX. ve X. dönem Çorum Milletvekilliği yaptı. 20 Kasım 1991 tarihinde vefat etti.

 

 

 
  BURHAN Dede:
 

SAYFA BAŞINA GİT

Evliya Çelebiye Göre: Cisir (Köprü) başındandır. Yüzlerce kerameti zuhur etmiş ulu pirdir. Bu sırada Sultan Beyazıt velinin hayratından vaci büsseyr (yürümesi mecbur olan) memduhu (övülmüş) alem 19 göz bir cisri (köprü) azimdir ki her bir kemeri kavsi kuzah ve kehkeşanı semdan nişan verir.
Böylece divanece ceryan eden bir nehre üstadı mimar sıfatı müstakim inşa etmiştir. Anadolu diyarında misli yoktur
 
 

 

 

 BURHAN Gazi :

SAYFA BAŞINA GİT

Etçi Ali (şimdiki Kale) mahallesinde, Zileli Hafız efendinin evinini çerisinde türbesinde yatmakta olup, diğer bir zat daha Kalaycı Satılmış’ın evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
BÜTÜN Şükrü.  1944-  <Eğitimci-Hukuk-Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1944 tarihinde Çorum Alaca’da doğdu. Selçuk Eğitim Enstitüsünü,Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Öğretmenlik,serbest Avukatlık ve 5. Dönem Çorum Milletvekilliği yaptı.
 

 

 
 BÜYÜK Ve Küçük Dede:
 

SAYFA BAŞINA GİT

Boğazkale merkezi İbikçam ormanı mevkiinde yatmaktadır

 

 

 

BÜLÜKÇAM Salih Osmancıklı 1933-2001 <Hoca>
 
 

SAYFA BAŞINA GİT

1933 yılında Kadınhanı-Osmancık'ta doğdu. Hoca Hasip Efendi'nin oğludur. Osmancık'ta hafızlığını tamamladıktan sonra 1945 yılında Konya'ya giderek büyük âlim Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Efendi'den altı sene arapça, fıkıh, kelam dersleri aldı. 1950 de Kadınhanı’na döndü. Kadınhanı Müftüsü Mehmet Müslimoğlu'ndan da fıkıh ve feraiz dersleri aldı. 1957 yılında evlendi. Akşehir(Absarı) ve Konurören'de imamlık yaptı. 1962-1983 yılları arasında Kadınhanı'da vaizlik yaptık tan sonra emekli oldu. Emeklilik hayatında da fahri olarak vaazlar vermeye devam etti. Güler yüzlü, şahsıhalim bir insan olup vaazlarıyla Kadınhanı halkı üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Mayıs 2001 de hastalanarak ilahi âleme göç etti.
 
 
 
 

ÇORUMLULAR VE ÇORUM'A HİZMET EDENLERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

 
Mahmut Selim GÜRSEL corumlu2000@gmail.com
CD hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.
Bilgi içerikleri ya da doğrulukları konusunda  Mahmut Selim GÜRSEL herhangi bir sorumluluk kabul etmez