MECİTÖZÜ 
 
İLÇESİ HAKKINDA KISA BİLGİLER
 
1868 tarihinde ilçe olmuştur. Çorum iline 36 kilometre uzaklıkta olup Çorum-Amasya arasında bulunmaktadır. Yüz ölçümü 942 kilometre karedir. Deniz seviyesinden 680 metre yüksek bulunmaktadır.
Nüfus yoğunluğu yüzde 37 olup, 31.997 nüfusa sahiptir. Bu nüfusun 6.282 ilçe merkezinde, 25.715’i Mecitözü ilçesine bağlı yerleşim alanlarında yaşamaktadır. Mecitözü ilçesi’ne bağlı yerleşim alanları ileri sayfalarda gösterilmiştir. Mecitözü Merkez ilçede  8 mahalle bulun maktadır.
Mecitözü İlçesinin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayan maktadır.
Mecitözü Çayı;Kırklar dağından doğarak Mecitözü ilçesi yakınından geçerek 
Amasya topraklarına girerek Çorum Çat suyu ile birleşir. Çekerek ırmağı; Ortaköy ilçe topraklarının az bir kısmından geçer ve Amasya ili topraklarına girer. Sulama amaçlı Gökkaya göleti ile yapılmakta olan Hüyük göletleri vardır.
 
KISA TARİHÇESİ
Merkezi Avkat köyü civarında iki tepenin düzce olan sırtların da kurulu bulunan Mecitözü ilçesi bulunur.Avkat’lı oğlu Hacı Ali ağaya nisbeten Hacıköy denilmekte meşhur olmuştur . Gümüş Hacıköyden ayrı tanınması için Avkat Hacıköy denilmektedir. Mecidözü, Taunözü ve Varay adlı üç kazadan oluşur.
 
MECİTÖZÜ BELEDİYESİ
1892 tarihinde kuru 1941 tarihinde TEK elektrik  enerji hattına bağlanmıştır. l940 tarihinde ilçe imar planı hazırlanmış,1968 tarihinde plan yeniden düzenlenmiştir.
 
CAMİLER
CAMİİ KEBİR
1967 ve 1973 Çorum İl Yıllığında bulunana bilgiler; Mecitözü ilçesinin merkezinde bulunmaktadır.Tarihi eski olmakla beraber,sonradan yıkılarak yerine yeniden şimdiki camii halkın ve devletin yardımıyla yaptırılmıştır.
DOĞU CAMİİ
1967 ve 1973 Çorum il Yıllığında bulunana bilgiler; Mecitözü İlçe merkezinde bulunmaktadır.
MESCİ CAMİİ
1967 ve 1973 Çorum il Yıllığında bulunana bilgiler; Mecitözü İlçe merkezinde bulunmaktadır.
SARIDEDE CAMİİ:
Çorum il Yıllığında bulunana bilgiler; Mecitözü İlçe merkezinde bulunmaktadır.
 
MECİTÖZÜ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
1962 tarihinde Genel Kütüphane yaptırma derneği  kurularak 1965 tarihinde Özel İdareden arsa teminiyle  Amasya Caddesi no:38 numarada bina yapımına  girişildi. Milli  Eğitim Bakanlığından alınan ödenekle bina bitirildi. Bina bodrum katıyla  3 kattır. 1967 tarihinde kütüphane  hizmete  açılmış olup halen aynı  binada hizmet vermektedir. Kütüphane 700 m2 lik kullanım  alanına  sahiptir. 2  okuma solonu bulunmakta-dır. Çocuk Bölümü,yetişkinler bölümü ve İare (ödünç) servisi ile hizmet vermektedir.
2002 tarihli istatistiklere göre ;13.820  kitap kayıtlı  bulunmaktadır. Kütüphane  Kültür  Bakanlığı Kütüphaneler  Genel Müdürlüğü Çorum İl Halk Kütüphanesi  Müdürlüğüne  bağlı  Müdürlük  olarak  çalışmaktadır.
 
 
KAPLICA
Beke Hamamı (Kaplıcası)
Mecitözü Figanı köyü yakınlarındadır. Figani Kaplıcası diye de bilinmektedir. İlçenin doğusunda 16 kilometre uzaklıkta Amasya yolu üzerinde bulunmaktadır.Çevresinde piknik yapma imkanı mevcut olan hamamın suyu insan vücudu sıcaklığında ve oldukça bol olup,erkek ve kadın kısımları mevcuttur.
 
Elvan Çelebi Hamamı:
Köyde bulunan hamam XIV’ci asır ortalarında yapıldığı bilinmektedir.Yakın tarihe kadar kullanılmaktaydı.
 
FESTİVAL
Mecitözü Ayçiçeği Festivali:
İlk kez 1989 tarihinde yapılmıştır. Tarımsal amaçla üretilen ürünlerin pazarlanması,spor ve eğlence ağırlıklı bir festivaldir. Festival 2 gün sürmektedir.
 
MAĞARALAR
Şıhlar Mahallesi:
İlçenin Şıhlar Mahallesinde yapma bir mağara bulunmaktadır.
Çal Mağarası:
İlçe’nin 2 kilometre kuzeyindeki yamaçta bulunan tabii mağara.
Kösa Eyyüp Mağarası
Köse Eyüp Köyünde bulunan yapma mağara.
Çağna Mağarası:
25 kilometre uzaklıkta, Çağna köyünde enteresan bir mağaradır.
Kuyulu Köy Mağarası :
İlçeye25 kilometre uzaklıkta yapma mağara.
Çay Köy Mağarası:
İlçeye 20 kilometre uzaklıkta yapma mağaradır.
İbek Köyü Mağarası:
 2 km. uzaklıkta yapma bir mağaradır
Örencik Mağarası:
Yapma bir mağaradır.
 
YATIRLAR:
Abdurrahman Dede:
Küse Eyüp köyünde yatmaktadır.
Ağca Dede:
Mecitözü Beke köyünde yatmaktadır.
Arap Dede:
Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
Arap Dede:
Mecitözü Merkez İlçede yatmaktadır.
Armut Dede:
Merkez ilçede yatmaktadır
Aziz Dede:
Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
Balum Sultan:
Mecitözü Kargı köyünde yatmaktadır.
Bayram Dede:
Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
Çağna Dede:
Mecitözü Elma Pınarı köyünde yatmaktadır.
Elvan Çelibi:
Türk tasavvuf edebiyatının ilk ünlü kişilerindendir.Aşık Paşa’nın oğludur.1239 tarihinde Selçuklu yönetimine karşı ayaklanan Türkmenlerin fikri ve manevi önderi Baba İlyas’ın soyundandır. Tasavvuf bilgi ve terbiyesini babasının halifesi Şeyh Fahreddin’den edindi. 1324 tarihinde Çorum’a bağlı elvan Çelebi köyüne gelip yerleşti. Burada bir zaviye kurdu, yaşamını bu köyde tamamladı. l358 tarihinden sonraki yıllarda vefat etti. Tanınmış bir sofi olan
Elvan Çelebi
Elvan Çelebi,aynı zamanda bir şairdir.Şiirleri şiir mecmualarda dağınık haldedir. En önemli yapıtı 1358’de bitirdiği yer yer terci-i bend, kaside,gazal türünde parçalarda serpiştirilmiş,2081 beyitten oluşan,Menakib-i kudsiyye fi menakıb-i kutsiyye. Bu Anadolu’da yazılan ilk menakıb namedir. XIV. yy.  Türkçe’sinin özelliklerini yansıtır. Eserde,büyük dedesi Baba İlyas, dedesi Muhlis Paşa Aşık Paşa,Baba İlyas’ın Şeyhi Dede Gargın’ı menkıbeleri işlenmiştir.Ayrıca,Babailer ayaklanmasının nedenlerini ve oluşumunu anlatır .XII-XIV’üncü yüzyıl Anadolu Türk Tarihi için önemli bir kaynaktır. Abdullah ERCAN’ın hazırladığı Çorumlu Şairler antolojisinde,Menakıb-ül-Kudsiyye’den bölümler yayınlandı.
Erenler Dede:
Mecitözü Kargı köyünde yatmaktadır.
Ersun Dede:
Kozören köyünde yatmaktadır.
Fedai Dede:
Mecitözü  Hisarkavak köyünde yatmakta.
Fedai Baba:
Köse Eyüp Köyünde yatmaktadır.
Hasan Bahri Dede:
Mecitözü Merkez İlçe’de yatmaktadır.
Hasan Dede:
Mecitözü Köse Eyüp köyünde yatmaktadır.
Havus Dede:
Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
Kayak Dede:
Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
Keslkbas lsırığı Dede:
Beyözü köyünde yatmaktadır.
Sarı Dede:
Mecitözü Merkez İlçede yatmaktadır.
Sarılık Dede:
Kışlacık köyünde yatmaktadır.
Sütçü Dede:
Mecitözü Kozörerı köyünde yatmaktadır.
Sıhsıplı Dede:
Mecitözü Fakahmet köyünde yatmaktadır.
Şeyhler Dede:
Mecitözü Merkez ilçede yatmaktadır.
Topçam Dede:
Dağsaray köyünde yatmakladır
Ulufe Dede:
Mecitözü Kayı köyünde yaanaktadır.
Zennun (Mısıri) Dede:
Mecitözü Söğütyolu köyünde yatmaktadır

 

BELEDİYE BAŞKANI
BAHÇELİEVLER MAHALLESİ
CAMİİKEBİR MAHALLESİ
DOĞU MAHALLESİ
HIDIRLIK MAHALLESİ
SARIDEDE MAHALLESİ
ŞEYHLER MAHALLESİ 
TUTLUK MAHALLESİ
 

 

 

 
 
 
 
Çalışma TELİF ESERİDİR izin almadan kullanmayınız!
corumlu2000@gmail.com
Sitemiz ve yazarlarımız;hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.