2

1

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

Mahmut Selim GÜRSEL GÜRSEL YAYINEVİ corumlu2000@gmail.com

CAMİLER İÇİNDEKİLERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

CORUM'UN ANA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

1

YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN GARANTİSİ ALTINDADIR!

 
ULU CAMİİ MURAD-I RABB-İ CAMİİ:
Murad-ı Rabbi Camii;Hicri 1305 tarihinde ibadete açıldığı sanılmaktadır. Çöplü mahallesi Osmancık caddesinde müstakil taş binadır. Çatısı beşik çatı gizli bir kubbeli olup kurşun kaplıdır. Taş’tan iki minaresi mevcuttur. Bahçesinde musalla taşı, dinlenme parkı, şadırvanı, tuvaleti bulunmaktadır
Mihrabı mermer kapılı,minberi ahşap tezyinatlı ve çok kıymetli antik eserdir.
Kürsüsü vardır.Mahfeli ve son cemaat yeri mevcuttur.
Çorum tarih içerisinde pek çok deprem görmüş ve bu depremlerde şehirde bulunan pek çok camii yıkılmıştır. Ulu camii Selçuk mimarisi özelliği taşımaktadır. İlk yapan şahıs Selçuk sultanlarından Alaaddin Keykubat’ın azat etmiş kölelerinden Hayreddin Hazır tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır.  Minberin kapısı üzerinde 706 senesi sefer ayının onuncu günü (1306 Ağustos) yazısı bulunduğu göre bu minberin ya cami yapıldıktan sonra kurulmuş olması veya camii yıkılıp yeniden yapıldıktan sonra getirilmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Minberin üst kısmındaki Hadiste:: “Cuma Miskinlerin Haccı,Müminlerin Bayramıdır” yazılıdır. Bu minberi yapan Davud oğlu Ahrrıed’tir. Minberi kuran Ankaralı marangozlardan Abdullah oğlu Hamid ’tir. Minber maun ağacından yapılmıştır. Çok güzel üstün bir sanat eseridir.Ne yazık bu eserin kıymeti bilinmeyerek, üzeri adi boya ile kapatılmış orijinal güzelliği kaybedilmiştir.
II.Beyazıt zamanında 1509 du meydana gelen ‘Küçük Kıyamet” denilen deprem’de ve Yavuz Sultan Selim zamanında olan 1514 şehrin üçte biri zarar görüp Ulu camini de yıkıldığı yazılmakta ise de bu depreminden sonra caminin onarımı veya yeniden yapıldığına dair bir kayda maalesef rastlanamamıştır.
Osmanlı Padişahı II.Murad zamanında Mimar Sinan yıkılmış olan Ulu camiyi yeniden yapmıştır. ( Bakınız: Ahmet Refik-i Mimar Sinan Sayfa; 65 ve Vesikalar bölümü; 1-2- 3-4—10-11-12) Osmanlı padişahı II. Selim zamanında 1793 (H.1208) tarihindeki depremden yeniden yıkılan Ulu camii Cabbarzade Süleyman Bey ile oğlu Abdülfettah bey tarafından yapılmak suretiyle bu günkü şeklini almış bulunmaktadır.
Caminin yapılması için ‘Yusuf-u Bahri efendinin ve halktan bir heyetin Süleyman Bey’e başvurması (Bakınız;Vesikalar,3) ile camii yapımına başlanıyor.
Mimar Sinan tarafından yapılan camii 9 kubbeli olduğu için Cabbarzade Süleyman beyde aynı şekilde yapılmasını emrediyor, fakat kendisinin idam edilmesi üzerine oğlu Abdülfettah efendi taş duvarları örülmüş caminin hemen ahşaptan kubbe yapılarak örütülmesini emrediyor.
Bu günkü kubbenin ahşap oluşu bundan ileri gelmektedir.Bir söylentiye göre camii içindeki direklerin Kürtpınarı yöresinde ki ormanlardan kesilip getirildiği söylenmektedir.Bu bize 175, 200 yıl önce Çorum Merkez ilçesinin çok yakınlarının ormanlık olduğunu ispat etmektedir.
Ulu cami’nin bu yeni yapılışı 1810 (H.1225) tarihinde bitmiştir. Ulu caminin son cemaat kısmı halkın yardımıyla Mutasarrıf Celal bey zamanında 1905 tarihinde yaptırılmıştır. Cami’nin batı yönündeki minaresi eskiden ,doğu yönündeki minaresi son cemaat kısmı ile birlikte yapılmıştır. 2.cemaatin yapımını Mahmut Usta (Gürsel Dedem) üstlenmiştir,ahşap işlerini,Abdülmuttelip Usta (Gürsel AMCAM) yapmıştır.
Camii için deki halılar gene halkın yardımıyla Celal bey zamanında getirttirilmiş, sülüs yazı ile yazılmış iki kitabesi vardır.
Son yıllarda caminin tabanı ve sıvalan ile şadırvan, bahçe ve tuvaletler onarılarak bu günkü duruma getirilmiştir. 1967 tarihinden sonra yeniden onarım görmüştür.
Halılar kaldırılarak makine hali kaplanmış, çatıda bulunan kurşunlar değiştirilmiş, bahçe düzenlemesi yapılmış, 1996 tarihinde içi yeniden boya,badana yaptırılmış ve son olarak tuvaletler yer altına alınmıştır
 

YENİ SARILIK CAMİİ:

1977 tarihinde ibadete açıldı. Ulukavak Malesi 2. Köprübaşı no 5 bulunmaktadır.150 metrekare kullanım alanı, 1150 metrekare arazi üzerine kurulmuştur. 400 cemaate hizmet vermektedir. Betonarme binadır. Betonarme minaresi, kubbesi, mahfeli, betom minberi, kürsü’sü, rnihrab’ı, scncemaatı çeşme ve tuvaleti vardır

Mimarı,Necdet Diken’dir.

 

 
 
 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

1

CORUM'UN ANA SAYFASINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

1

CAMİLER İÇİNDEKİLERE GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

1

YAPTIKLARIM YAPACAKLARIMIN GARANTİSİ ALTINDADIR!

 Hukuka, Yasalara, Telif  ve Kişilik Haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir.

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM