Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
SUNGURLU
 
İLÇENİN ADI VE İDARİ YAPISI
Adının Sunguroğlu  Mehmet Bey’den alındığı rivayet edilir .
İDARİ YAPISI
1894 yılında Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa’ nın gayreti ve Ankara Valisi Abidin Paşa’nın yardımı ile Çorum’un Ankara’ ya bağlı Sancak Merkezi olmasıyla Sungurlu  İlçesi de Çorum’a bağlanmıştır.
1921 yılına kadar Ankara Vilayetine bağlı bir sancak Merkezi olan Çorum, sonradan müstakil bir Sancak olmuş ve 20 Nisan 1924 tarihinde İl (Vilayet) olmuş ve Alaca, Sungurlu, Osmancık, Mecitözü, İskilip İlçeleri de Çorum’a bağlanmıştır.
Sungurlu İlçesi Cumhuriyet döneminde Çorum İline bağlı olarak Boğazkale Bucağını da içine alarak durumunu devam ettirmiş ise de 04.07.1987 gün ve 3392 sayılı kanunla Boğazkale Bucağı müstakil bir ilçe haline getirilerek İlçemizden ayrılmıştır.
İLÇENİN GENEL OLARAK TANITILMASI :
Sungurlu İlçesi Orta Anadolu’da Çorum İlimizin sınırları içinde yer almaktadır. Ankara-Çorum-Samsun Devlet Karayolu üzerinde bulunan İlçemiz, İl merkezine 71 Km. uzaklıktadır.
Sungurlu yöresi, sırasıyla Asurlular, Hititler, Friğler, Kimmer, Mool, İskender, Galatlar yönetiminde bulunduktan sonra Romalılar’ın sonra da Bizanslılar’ın eline geçmiştir. Anadolu kapılarının Türk Milletine 1071 Malazgirt  Meydan Savaşı ile ile açılmasından sonra İlçemiz ve yöresi Danişment oğullarından Danışment Beyi Ahmet Gazi tarafından Bizanslılardan alınarak Türklerin idaresine ve egemenliğine geçmiştir.
Sungurlu İlçesi,İç Anadolu Bölgesinde Çorum’un Çorum İlinin en gelişmiş ve en büyük ilçesidir. Ankara- Çorum- Samsun Devlet Karayolu üzerinde bulunmaktadır Sungurlu Çorum merkez İlçesinin güneybatısında ilçesidir.
İlçemiz merkez nüfusu 32.774’dür. İlçemize bağlı 5 Kasaba nüfusu 10.332, 104 Köy nüfusu 31.624 olup  1997 yılında yapılan son nüfus tespitinde İlçe genel nüfusu 74.730 olmuştur.
 
İLÇE KURULUŞUN GENEL TANIMI :  (İsmail DEMİRHAN Sungurlu Kaymakamı)
Görevleri: Kaymakamlığımızda Yazı İşleri Müdürlüğü bulunmakta olup, Yazı işleri Bürosu, Mahalli İdare Bürosu, İdare Kurulu Bürosu, Evrak Bürosu, Yeşilkart Bürosu hizmetleri Yazı İşleri Müdürlüğünde toplanmıştır.
Teşkilat Yapısı: Taşra teşkilatıdır.
Kadro ve Personel Durumu: İlçemiz Kaymakamlığında 1 İlçe Yazı İşleri Müdürü, 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1 Makam Şoförü, 2 Hizmetli bulunmaktadır. Ayrıca Yeşilkart Bürosunda Sağlık Grup Başkanlığınca görevlendirilen 2 kişi ile hizmet yürütülmektedir.
Bina Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler: Kaymakamlığımız Hizmet binası  mülkiyeti Malmüdürlüğüne ait  binada hizmet vermektedir. Bu binanın 1. katında Adliye, 2. katında Kaymakamlık, Kadastro Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, Seçim Müdürlüğü bulunmaktadır. Lojmanımız ve sosyal tesislerimiz yoktur.
Araç-Makine Parkı ve Teçhizat Durumu: Kaymakamlığımızda 1 adet Doğan L Marka makam otosu bulunmaktadır.
 
MAHALLİ İDARELER
İlçe Özel İdare Müdürlüğü: İlçe Özel İdare Müdürlüğü kendilerine ait olan ve Sungurlu merkezinde bulunan İşhanın 3. Katında hizmet vermektedir. Bu işhanı 1996 yılında hizmete açılmıştır. İşhanında 20 adet Lojman, 27 Adet Dükkan, 17 Büro, l Düğün Salonu,1 kafeterya,lokanta, 1 kütüphane, 1 toplantı salonu, 10 adet resmi kurum,1 kapalı otopark bulunmaktadır.
Özel İdare Müdürlüğünde l müdür,1 memur,1 odacı ve 1 geçici işci ile hizmet vermektedir.
Sungurlu Emniyet Müdürlüğünde TMK’ya göre 1 Emniyet Müdürü, 1 Komiser Yardımcısı, 39 Polis memuru, 17 Yardımcı Hizmetli, 2 Genel İdare Hizmetleri memuru vardır.
Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği: Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği : 1 Başkomiser, 17 Polis memuru, 2 adet masa telsizi,1 adet el telsizi, 1 adet PTT telefıonu, 4 adet araç telsizi, 4 adet binek otomobili vardır.
İlçe Jandarma Komutanlığı
 
SUNGURLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI:
Sungurlu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1866 yılında İlçe ve Belediye olmuştur. Bazı kayıtlarda 1574 yılında Kalınsaz bucağı adıyla Yozgat’a bağlandığı belirtilmekte olup 1864 yılında Çorum Sancağı’nın kaldırılarak Yozgat’a bir kaza olmasından sonra Sungurlu’nun da aynı sancağa kesin olarak bağlandığı, Yozgat Sancağı’nın da Ankara Eyaletine bağlı bir Sancak Merkezi olduğu bilinmektedir.
            Kasabanın elektrik ihtiyacı 1932 tarihinde dizel motorları ile karşılanırken 1973 tarihinde TEK enerji hattından elektrik almaya başlamıştır.
            İçme suyu tesisleri 1955 tarihinde yapılmaya başlanmış,150 tonluk su deposu bulunmaktayken 1500 metreküplük yeni su deposu yaptırılmıştır.
            Belediyenin itfaiye teşkilatı bulunmaktadır.
            İlçe imar planı 1940 tarihinde yapılmıştır.
            Kanalizasyon çalışmaları 1957 tarihinde başlamış ihtiyaç oldukça genişletilmiştir.
            1973 tarihinde fenni mezbaha ve soğuk hava deposu kurulmuştur.
 
COĞRAFYA (İsmail DEMİRHAN Sungurlu Kaymakamı)
Deniz seviyesinden yüksekliği 780m. Olan Sungurlu 40  09 “ N   Enlemi ile  34   22  ’30”  E boylamında yer almaktadır. 2557 Km.lik  yüzölçümü ile Çorum’un en büyük İlçesidir.
Çorum Konumu, iklimi,nüfusu,yer şekilleri, tarımsal özellikleri kısaca her yönüyle Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş teşkil etmektedir. Çorum İli’nin büyük bir kısmı Karadeniz Bölgesinde yer almakla beraber Sungurlu tamamıyla İç Anadolu’da yer almaktadır.
Sungurlu İlçesi, Doğu ve Orta Karadeniz kıyılarının İç Anadolu, Akdeniz ve Ege kıyılarına bağlantısını sağlayan 190-02 nolu Devlet Karayolunun geçtiği ve İlçeden geçen Budaközü deresine Diği Çayı ve Akçay arasında kalan yayla tepelerinin eteğinde kurulmuştur. Çorum ilinin 71 Km. Güneybatısında kuzeyde, Uğurludağ (Çorum), batısında, Sulakyurt (Kırıkkale) ve Delice (Kırıkkale) güneyinde, Yerköy (Yozgat), Boğazkale (Çorum) doğusunda, Alaca (Çorum), kuzeybatısında, Kızılırmak (Çankırı) İlçeleri ile sınırlanmıştır.
Sungurlu Karadeniz  Bölgesinin dağlık sahalarından İç Anadolu’nun platolarına geçildiği bir bölgede bulunmaktadır. Bu nedenle İlçenin büyük bir bölümü platolarla kaplıdır.
Sungurlu’da genelde step egemendir. Yüksek yerlerde sarıçam ve meşe ormanları yer almaktadır.
 
EKONOMİK DURUM : (İsmail DEMİRHAN Sungurlu Kaymakamı)
İlçemizde Osmanlı  Dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında aile ekonomisi yani kapalı ekonomi özelliğini görmekteyiz. Bununla birlikte Sungurlu’nun Doğu Karadeniz kıyılarının İç Anadolu, Akdeniz ve Ege kıyılarına bağlantısını sağlayan güzergah üzerinde bulunan İlçemizde her zaman ticari canlılık olmuştur. Karayolları gelişmeden önce de Çerikli İstasyonu üzerinden Doğu Karadeniz havzasının karayolu bağlantısı  üzerinde bulunmuş olması da ekonomisinin canlılığına işarettir.
Bugün İlçe ekonomisi, tarım, hayvancılık ve ticarete dayanır. Özellikle Ankara-Samsun karayolu üzerinde oluşu ve büyük bir turizm potansiyeline sahip tarihi Boğazkale İlçesi’nin Sungurlu bağlantısı nedeniyle yol boyunda yer alan konaklama, dinlenme tesisleri İlçe ekonomisinde önemli ve olumlu katkılarda bulunmaktadır.
Sungurlu kent merkezinde Perşembe günü kurulan pazarın İlçe ekonomisinde önemli  bir yeri vardır. Pazarın İlçede ticaretin canlanmasındaki etkisi oldukça fazladır. Kırsal kesimde yaşayan insanlar tarım vehayvansal ürünlerini (canlı hayvan,süt mamülleri,sebze,meyve vb.) bu pazarda satmakta, elde ettiği gelir ile de ihtiyacı olan ürünü yine Sungurlu’dan almaktadır.
Ayrıca İlçemizde Ticaret Borsası bulunmaktadır. Bu borsada tahıl, bakliyat vb. ürünlerin alım ve satımı yapılmaktadır. Bu borsanın İlçe ekonomisinde önemli bir yeri vardır. İç Anadolu’nun en büyük tahılla ilgili borsalarından birisidir. İlçemizin tahıl ambarı olması, merkezi bir yerde ve geçiş güzergahı üzerinde bulunması özelliği sebebiyle yakın İllerimiz Çankırı, Yozgat illerinin bazı ilçelerinin bu bakımdan cazibe merkezi durumundadır.
Sungurlu’da tarih boyunca tarım fonksiyonunun ön plana çıktığını görürüz. Bugün ise tarım önemini korumakla beraber ticaretin ve sanayinin önem kazandığı görülmektedir.
İlçe sınırları içerisinde küçük ve orta boy işletmeler sanayi tesisi olarak faaliyet göstermektedir. Bunların bir kısmı Küçük Sanayi Sitesi bünyesinde bir kısmı da Çorum-Ankara Devlet Karayolu tarafında tesis edilmiş olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
Sungurlu’da öncelikli olarak tahıl hammaddesine dayalı un,yem,bulgur, bisküvi vb. fabrikaları kurulmuştur. Ancak bugünlerde tekstil ve konfeksiyona yönelik işyerlerinin açılması ve faaliyete geçirilmesi çalışmalarının olması ilçe ekonomisi bakımından memnuniyet verici bir durumdur. Buna örnek olarak eski Sümerbank Tesislerinin özelleştirilmesi ve Sungurlu Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin tekstil ve hazır giyim fabrikası kurma çalışmaları ile Hitit Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. nin konfeksiyon atölyesini gösterebiliriz.
Sungurlu’da kamu sektörüne ait sanayi tesisi bulunmamaktadır. Sanayinin kurulması tamamı ile özel sektör yatırımcıları tarafından gerçekleştirilmektedir. Sungurlu’daki fabrikalarda üretilen ürünlerin tamamına yakını yurt içi pazarlarına sunulurken  BAKLAN Gıda Sanayi Dış Ticaret A.Ş. Hububat, Bakliyat Paketleme ve İmalatı, BAK-TAT Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. Bulgur kırık buğday,kepek imalatı fabrikaları tamamı ile yurt dışı pazarları için üretim yapmaktadır.
Bugün Sungurlu’da kurulu bulunan küçük ve orta boy (Kobi) sanayi işletmelerini şöyle sıralayabiliriz.
 
İŞLETME ADI                                                           ÜRETİM NEVİ
Baklan Gıda Sanayi Ve Dış Ticaret Şirketi       : Hububat, Bakliyat Paketleme ve imalatı
Bak-Tat Gıda Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş.         : Bulgur, Kırık Buğday.Kepek.
Berkay Unlu Mamulleri Gıda San.Tic. Lmd.Şti: Gıda,Mantı,Erişte,Şekerpare.
Çavuşağa Orman Ürünleri San.Tic.Lmd.Şti.     : Keresteden kamyon kasa imalatı,
Fe-Ta Turizm Danışma Orman Ür.Lmd.Şti.
(Empor Styrapor)                                            : Styrapor
Sungurlu Çorap Konf. San.VeTic.Lmd.Şti       : Çorap İmalatı
Birlikel Motor Yenileme San.Ve Tic.Lmd.Şti   : Motor
Hilal Plastik San.Ve TicLmd.Şti                       : Su hortumu
Özev Un ve Unlu Mam.San.Tic.Lmd.Şti(İrem) : Unlu Mamuller
Ocaklı Otomotiv ve Gıda San.Tic.Lmd.Şti       : Un ve kepek
Yelmenler Un Nakliye Kimyevi Mad.San.Tic.Lmd.Şti:Un
Anadolu Bentonit San.Ve Tic.Lmd.Şti             : Bentonit
Sun-Ka Sungurlu Kağıtcılık San.Lmd.Şti          : Grı Karton
Kuyumcuoğlu Tekstil Gıda San.Tic.Lmd.Şti     : İç Çamaşırı
SGS. Sungurlu Giyim Sanayi ve Tic.Lmd.Şti    : Bayan Konfeksiyon
Hitit Tekstil ve Hayvan Ürünleri San.Tic.A.Ş.   : Tşört, Eşofman
Gardaşlar Gıda San.Ve. Lmd.Şti                     : Bakliyat Eleme ve paketleme
Sunteks Tekstil Sanayi ve A.Ş.                        : PVC Boru, Poşet,srınk
Sun Ek Unlu Mam.Nakliyat San.Ve Tic.Lmd.Şti: Ekmek üretimi
Kardeşler Matbaası
Hitit   Matbaası
Yıldız Matbaası
Atacan Matbaası
Çağrı Kırtasiye
Lise Kırtasiye
Naneli Kırtasiye
Selicioğlu Kırtasiye
Dumlupınar Kırtasiye
 
SAĞLIK : (İsmail DEMİRHAN Sungurlu Kaymakamı)
İlçemizde 100 yataklı Devlet Hastanemiz mevcuttur. Hastanede 4 uzman tabip, 2 diş tabibi, 5 Pratisyen Hekim, 1 Hastane Müdürü, 25 Hemşire, 4 Ebe, 6 Röntgen Teknisyeni, 5 Laborant, 1 Anestezi Teknisyeni, 1 Personel Şefi, 9 Memur, 1 Ayniyat Saymanı, 1 Ambar Memuru, 3 Teknisyen Yardımcısı, 1 Berber, 6 Şoför, 2 Aşçı, 22 Hizmetli  görev yapmaktadır.
Merkezde 3 olmak üzere toplam 13 adet Sağlık Ocağımız mevcuttur. Ayrıca İlçemizde Verem Savaş Dispanseri bulunmaktadır.
 
EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU :
İlçemiz ve çevresinde okuma yazma oranı % 98’dir.Bu da oldukça iyi bir düzeydedir. İlçemizde Sungurlu Lisesi (bünyesinde Süper Lise mevcuttur) İmam Hatip Lisesi, Ticaret Lisesi, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi, Anadolu Lisesi olmak üzere 6 adet Lise vardır. 104 Köyümüzden 73 tanesinde eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Diğer köylerde öğrenci azlığı nedeniyle taşımalı sistemle eğitimlerini sürdürmektedirler. Köylerimizde eğitime devam eden 4247 adet öğrenci, 134 öğretmen vardır. İlçemizde 2 adet erkek ve kız öğrenci pansiyonu vardır. 160 Erkek öğrenci, 70 Kız öğrenci bu pansiyonlarda kalmaktadır. Liselerde toplam öğrenci sayısı 1817, toplam öğretmen sayısı 225’dir.İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde 1 Müdür, 3 Şube Müdürü, 3 Şef, 12 Memur, 2 Şoför, 4 Hizmetli görev yapmaktadır.
Halk Eğitim Merkezinde 1997-1998 öğretim yılında 15 çeşit kurs açılmış olup 1125 öğrenci bu kurslara devam etmektedir. Halk Eğitim Merkezinde 1 Müdür,2 Müdür Yardımcısı, 5 öğretmen, 3 Usta öğretici, 1Memur, 1 Şoför, 1 Hizmetli görev yapmaktadır.
İlçemizde ayrıca Sağlık Meslek Lisesi mevcut olup 141 öğrenci 10 öğretmen görev yapmaktadır.
İlçemizde Faaliyet Gösteren Kültür Ve Sosyal Tesisleri :
SPOR SALONU
İlçe Spor Müd.bağlı Kapalı Spor Salonu
İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor salonu
SİNEMA
Uğur Sineması 
 
SUNGURLU İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
1963  tarihinde   Belediyeye ait binada hizmete açılmış, sonradan 1966  tarihinde  Özel  İdare tarafından  yaptırılan  binaya taşındı. Şimdi ise Çorum Caddesi üzerinde bulunan Özel İdare binasının 4.katında hizmete devam etmektedir. Çocuk Bölümü,yetişkinler bölümü ve İare (ödünç) servisi ile hizmet vermektedir.
2002 tarihli istatistiklere göre ;18.958   kitap kayıtlı  bulunmaktadır.  Kütüphane  Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü Çorum İl Halk Kütüphanesi  Müdürlüğüne  bağlı  Müdürlük   olarak çalışmaktadır.
 
SOSYAL DURUM  (İsmail DEMİRHAN Sungurlu Kaymakamı)
Eskiden İlçe merkezinde düzgün ve geniş sokakların etrafında yapılmış beyaz sıvalı ahşap, kiremitli ve bahçeli evlerde oturan Sungurlu halkı günümüzde çok katlı betonarma binalarda oturmak ve yaşamak eğilimindedir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu kırsal kesimde yaşamakta iken, son yıllarda kırsal kesimde yol, su, elektrik, okul, telefon gibi ihtiyaçlarını karşılayabilecek  imkanları olmasına rağmen işsizlik nedeniyle gençlerin büyük çoğunluğu İlçe merkezine ya da büyük şehirlere göç etmektedirler. Bu nedenle İlçe merkezinin nüfusu hızla artmaktadır. Köylerimizde ise genç nüfus bu nedenle azalmaktadır.
Merkezde yapılan konutlar imar planı doğrultusunda yapılmaktadır. Ancak daha önceleri kırsal alanlardan Sungurlu merkezine olan göç, bir çok sorunu da beraberinde getirmiştir. Bunların en başında gecekondulaşma gelmektedir ve İlçemizde bu sorun devam etmektedir. Ancak iyileştirme çalışmaları  da  yürütülmektedir. Burada ilçemizin imar uygulaması, şehirleşme ve yapılaşma bakımından olumlu yönde hızlı gelişen ve değişen İlçelerden olduğunu da memnuniyetle söyleyebiliriz. Buna örnek olarak gerek toplu konut inşaatı (Akçakent  Sitesi) gerekse kooperatifleşme ile çok sayıda binanın Sungurlu iş hanının  eklenmesini gösterebiliriz.
Sungurlu yerleşme özellikleri bakımından bir geçiş kuşağındadır. Karadeniz Bölgesindeki dağınık yerleşme, iç kesimlere gidildikçe yerini toplanan yerleşmelere bırakmaktadır. İç Anadolu Bölgesinde yerleşmeler, yağışın azaldığı ve çeşitli tarım imkanlarının ortadan kalktığı sahalarda seyretmekte, yağışın daha bol olduğu plato düzeylerinde ve dağ yamaçlarında yoğunluk kazanmaktadır. Sungurlu’daki iskanda suya bağlı olarak plato yüzeylerinde olması ile tipik İç Anadolu yerleşmelerine örnek teşkil etmektedir.
İlçemizin merkezi ile köy ve kasabalarında alt yapı eksikliklerinin olduğu bir gerçektir. Bu eksiklikler kanalizasyon, içme suyu, yollarının bakımı, otomatik telefon olarak belirtilebilir.
İlçe halkı ve civarı devlete bağlı, kanunlara saygılıdır. İlçe ve çevresinde önemli asayiş olayları olmamaktadır. Halk yabancılara karşı nazik ve saygılıdır. Halk eski adet, gelenek ve göreneklerine bağlıdır. Köy, kasaba ve İlçe merkezinde yapılan düğünlerde davul zurna çalınmaya devam edilmektedir. Düğünler genellikle düğün sahibinin evinin önünde geleneklere uygun olarak  icra  edilmektedir. İlçe merkezinde bulunan bir kaç düğün salonunda da salon düğünü yapılmaktadır.
İlçemiz halkı tarafından dini ve resmi bayramlara gerekli önem ve değer verilmektedir.
Önceleri şehir hayatı ile köylü hayatı arasında önemli bir farkın olmadığını öğrendiğimiz Sungurlu’ da günümüzde bu durumun yavaş da olsa değişmekte olduğunu görmekteyiz. Geleneksel Anadolu yaşayışı hakim olan Sungurlu ve civarında, erkek ailenin mutlak reisi ve hakimidir. Kadın ister şehirde bir işle uğraşıp aile bütçesine yardım etsin, ister ev işleri ve çocukları ile uğraşsın erkeğin daima yardımcısı ve aile yuvasının düzenleyicisi olmuştur. Hele köylerimizde Türk kadını analık görevi dışında erkeğin tarlada, bağ ve bahçede en yakın yardımcısıdır ve bu suretle aile bütçesine önemli bir katkıda bulunmaktadır.İş ve çalışma hayatı bakımından halkı dört grupta toplayabiliriz. Birinci grup, vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılıkla meşgul olanlarıdır. İkinci grupta memurları ve işçileri  sayabiliriz. Üçüncü grupta küçük ve orta boy sanayicilerimizi, dördüncü grupta ise esnaf ve tüccarlarımızı belirtebiliriz. Bunların dışında önemli bir grup var ki  bunlarda çoğunluğu genç, işsizler grubudur. İlçede büyük sanayi tesisleri olmamakla beraber küçük sanayi sitesindeki  işyerleri ve Çorum-Ankara karayolu etrafındaki az sayıdaki sanayi tesislerinde önemli sayıda usta, kalfa, çırak ve işçi istihdam edilmektedir. Buna rağmen ilçede işsizlerin çok olması dışarıya göçleri çoğaltmaktadır. Bu olumsuz durumun önlenmesi bakımından İlçemizde büyük sanayi kuruluşlarının kurulması için gerekli alt yapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi tesislerimizin kurulması ve istihdam sorununun giderilmesi gerekmektedir.
Son olarak İlçemizin Ankara-Çorum-Samsun Devlet Karayolu üzerinde bulunması ve bu  yolun etrafında tesis edilmiş olan çeşitli dinlenme tesislerinin İlçe sosyal, kültürel ve ticari hayatında, halkın günlük yaşantısında olumlu ve özenli rol oynadığını belirtebiliriz.
 
TARİHİ YERLER,İÇMECE VE YATIRLAR
ULU CAMİİ VE HAMAMI:
Şehir merkezinde Hicri 1170-(M1756) tarihinde yapılmıştır. 1778 tarihinde üç kubbelik kısmı eklenmiştir.
 
SAAT KULESİ
1892 tarihinde Kaymakam Edip Bey tarafından yaptırılmıştır. Barok üslubu ile yapılan kule dörtgendir. İçten merdivenle  çıkılmaktadır. Şerefesi demir parmaklıklarla çevrilidir. Kulenin dört cephesinde saat kadranı bulunmakta ve saat kadranları dört köşelidir. Saat çelik halat ve 50 kiloluk kovalarla çalışır.
 
YÖRÜKLÜ (Hüseyin Dede Tepesi)
Çorum İli, Sungurlu İlçesi, Yörüklü Kasabası, Hüseyin Dede Tepesi olarak adlandırılan mevkiide kaçak kazılar sonucu tahrip edilen alanın ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Ana bilim dalı öğretim üyeleri Yard.Doç.Dr. Tunç SİPAHİ ve Yard.Doç.Dr. Tayfun YILDIRIM tarafından görülmesi üzerine Çorum Müzesi Müdürlüğü başkanlığında 1997 yılında kısa süreli bir kurtarma kazısı gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda: Eski Hitit Dönemine ait iki ayrı kabartmalı vazo parçalarına yine aynı döneme ait olan tek mekanlı bir odada rastlanılmıştır. Elde edilen parçaların restorasyon çalışmaları sonucunda birisinin inandık vazosu tipinde olduğu, diğerinin ise daha küçük ve boyun üzerinde tek friz halinde Hitit dini törenlerini anlatan bir tasvir bantının olduğu tesbit edilmiştir. Bu tasvir bandı üzerindeki en önemli sahneyi ise Boğa üzerinde takla atan bir akrobat oluşturmaktadır. İnandık vazosu tipinde olan ve üzerinde 4 tasvir bantı olan büyük vazonun ağız kenarında küçük bir tekne ve başları içe bakan dört boğa başı yer almaktadır. Tasvir bantlarında konular yine Hitit dini törenlerini anlatmaktadır. Bu kabartmalı vazoların yanı sıra yapılan çalışmalarda Eski Hitit Dönemine ait olan formalarını daha önceden de bildiğimiz Matara biçimli kap ve yuvarlak ağızlı yüksek boyunlu testilerde elde edilmiştir. 1998 yılındaki çalışmalarda ise teraslama tekniğinde yapıldığı ortaya çıkan Eski Hitit Dönemine ait mimari takip edilmiş olup, ileri ki dönemlerde kazı çalışmalarına devam edilecektir.
 
MANASTIR İÇMECESİ:
İlçenin dört kilometre güneyinde bulunan maden suyu,safra ve karaciğer rahatsızlığı çekenlere şifa vermektedir.
 
YEDİLER :
Sungurlu Merkez ilçede yatmaktadır.
 
ULAŞIM: (İsmail DEMİRHAN Sungurlu Kaymakamı)
İlçemiz Çorum iline 71 Km. mesafede olup Ankara-Çorum-Samsun Devlet Karayolu üzerinde bulunmaktadır.Ayrıca İlçemizin Çankırı ve Yozgat İlleri ile karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Belirtilen bu yollar Karayolları Genel Müdürlüğü teşkilatının yol ağında ve asfalttır. Yaz kış ulaşıma devamlı açıktır.
Tüm köy ve beldelerimizin yol bağlantıları bulunmaktadır. Yolu olmayan yerleşim yerimiz yoktur. Köy yollarımızın bazıları kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşıma kapanmaktadır. Yaz aylarında ise ulaşıma devamlı olarak açıktır.
İlçemizde deniz, demiryolu ve havaalanı olmadığından bu tür ulaşım imkanımız bulunmamaktadır.
İlçemiz merkezinde ulaşımla ilgili olarak hizmet veren birim olarak Karayolları 73.Şube Şefliğine bağlı Şantiye Şefliği ve Köy Hizmetleri İl Müdürlüğüne bağlı Şantiye Şefliği bulunmaktadır.
 
TARIM
Sungurlu’nun kuruluş nedenlerinden birinin tarım olduğunu belirterek İlçemiz ekonomisinde tarımın ne kadar önemli olduğunu vurgulamış oluruz. 750 Km2 ovaya sahip Sungurlu’da arazi kullanımına baktığımızda, toprakların büyük bir kısmının tarım alanı olarak kullanıldığını görürüz. Bu tarım alalarının & 98’i tarla tarımında, %2’si  bağ ve bahçe arazisi olarak kullanılmaktadır. Mevcut tarım alanlarının % 18’i  kıraç arazi, % 20’si  taban arazi, % 62’si de  yarı taban arazisinden oluşmaktadır. Taban arazisi ve yarı taban arazisinin çok az bir kısmında sulama yapılabilmektedir. Tarım alanlarının % 8.8’i sulu tarım arazisi, % 91.2’si kuru tarım arazisidir.
Sungurlu’da tarım alanlarının kullanımını incelediğimizde ise, tarım topraklarının büyük bölümünün tahıl tarımına ayrılmış olduğunu görürüz. Mevcut tarım arazisinin 1056’lık kısmında tahıl tarımı (Buğday, Arpa, Mısır, Çavdar, Yulaf)  yapılmaktadır. Tahıllardan sonra en büyük pay nadas alanlarıdır. % 22’lik pay ile ikinci sırada gelmektedir. Bakliyat tarımı yapılan toprakların oranı % 10 (Mercimek,Nohut,Fasulye) dur. Bunu % 4 ile endüstri bitkileri takip eder. Yetiştirilen başlıca endüstri bitkileri ise başta Şekerpancarı, Şeker pancarı tohumu ve Ayçiçeği  gelmektedir. Ekimi yapılan başlıca diğer tarla bitkileri arasında Kuru soğan, Lahana, Kavun ve Karpuz gelmektedir. Yem bitkilerine ayrılan toprakların oranı % 5 iken (Fiğ,Korunga,Yonca) % 2’lik pay ile meyve alanları onu takip etmektedir. Başlıca üretilen meyveler ise Elma, Kayısı, Armut, Erik ve Üzümdür.
Sungurlu’daki hayvancılık faaliyetini ele aldığımızdda hemen hemen diğer bölgelerimizden pek farklılık arz etmez. Kırsal kesimlerin bazılarında, ekonomik gelir tamamen hayvancılığa bağlıdır. Bazı yerleşmelerde ise hem hayvancılık hemde tarla tarımı birlikte yapılmaktadır. Yüksek, dağlık alanlarda yer alan kırsal yerleşmelerde ekonomik faaliyet tamamıyla hayvancılığa bağlıdır.
Şehre yakın olarak kurulan mandıra (ahır) sayısı sürekli artmaktadır. Bu mandıralarda kültür ırkı, et ve süt verimi oldukça yüksek büyükbaş hayvanlar yetiştirilmektedir. Buralarda beslenen hayvanlar Sungurlu’nun dışında büyük kentlerimize de satış yapılarak gönderilmektedir.
1997 Tarihi itibariyla
TAHILLAR
Buğday            :  136.496 Ton
Arpa                : 43200 Ton                                        
BAKLAGİLLER        
Mercimek: 2100  Ton             
Nohut  : 3825 Ton
Fasulye            : 8411 Ton
ENDÜSTRİ  BİTKİLERİ                  
Ayçiçeği : 605 Ton
Şeker pancarı   : 23000 Ton3
DİĞER TARLA BİTKİLERİ
Kavun-Karpuz : 44.250 Ton.
Kuru soğan      : 45.000 Ton
Üzüm               :  6.028 Ton
HAYVANLAR
Büyükbaş Hayvanlar   :
Sığır     : 26817 Adet
Manda :     393  Adet
Küçükbaş Hayvanlar    :
Koyun  : 45778 Adet
Keçi     : 10779 Adet
Kümes Hayvanları        : 93000 Adet
SUNGURLU MEDRESELERİ

Medresenin ismi

Mahalli

Müderrisi

Camii Kebir

Zir Mahallesi

Müftü  Efendi

Hilmi Efendi

Bala Mahallesi

Şakir Efendi

Osman Efendi

Bala Mahallesi

Osman Efendi

Hacı Mustafa Efendi

Bala Mahallesi

Hacı Mustafa Efendi

Mantıkcızade

Başpınar Mahallesi

Hafız Osman Efendi

Ahmed Efendi

Bala Mahallesi

Ahmed Efendi

Hasan efendi

Evci Karyesi

Hasan Efendi

Hüsnü Efendi

Yahşili Karyesi

Hasan Efendi

Ali Efendi

Tirkeşen Karyesi

Ali Efendi

Camii Şerif

Leha Karyesi

Hacı Şeyh Sülüyman

Halil Bey

Çöplü Karyesi

İsmail Efendi

 
BELEDİYE.BŞ.   Abdulkadir ŞAHİNER (0364) 311 72 60
Akçakent Osman DOĞAN 5327152565
Akçay Fehmi VARGELOĞLU 5077154937
Bahçelievler Rafet SARIYERLİ 5425520376
Başpınar Ali BALKU 5384119428
Cevheri Ramazan ERGİŞLİ 5372678434
Fatih Murat PANLIOĞLU 5326564687
Fevzipaşa ALİ YİĞİTOĞLU 5070009090
Gürpınar Bektaş YILKINOĞLU 5427163081
Hacettepe Osman YILMAZ 5445115901
İsmetpaşa Adnan ÇAĞLIOĞLU 5336275337
Örnekevler Kadir KAZ 5368933447
Sunguroğlu Sedat AKAY  5466817259
Şekerpınar Murat KORAT 5395587985
Turan Galip ÖZGAN 5383305393
Yenidoğan İmran KEÇELİOĞLU 5362506613
Yenihayat Şerafettin ÇIRAKOĞLU 5326842484

SUNGURLU      
AKÇAKOYUNLU Hacı SELVİOĞLU  
AKÇALI Mesut UZUNKAYA  
AKDERE Ali Osman KIZILARSLAN  
AKPINAR Haydar ARALIOĞLU  
ALEMBEYLİ Cengizhan AKKUL  
ARABAÇAYI Vedat EKRİ  
ARICI Eldivas KEYVANOĞLU  
ARİFEGAZİLİ Şükrü YADİGAR  
Asayiş Ömer HARPUTLU  
AŞAĞIBEŞPINAR Tuncay BİLİM  
AŞAĞIFINDIKLI Rifat GİRİŞGİNOĞLU  
AYAĞIBÜYÜK Şenol KÜRKAYA  
AYDOĞAN Şahan MASALOĞLU  
BAĞCILI Ramazan ÖNLÜEL  
BAĞDATLI Sami TARIMOĞLU  
BAHŞILI Salman AKAN  
BALKAYA Mustafa YILAN  
BEŞDAM Adem KARAMAN  
BEŞKIZ Ömer KENCÜ  
BEYLİCE Adnan SARISÜLÜK  
BEYYURDU Duran GÜZELLİ  
BOZTEPE Şaban ŞAĞBAN  
BOZYAYLA Murat EŞGİ  
BUNALAN Ahmet SAĞLAM  
BÜYÜKBOLAT Adem ERÇORUMLU  
BÜYÜKİNCESU Serkan ÇAĞALDOĞAN  
ÇADIRHÜYÜK Ali ÖZTÜRK  
ÇAMOLUK Aziz ERDOĞAN  
ÇAVUŞÇU Kadir İÇTÜZER  
ÇAVUŞKÖY Mahir ÇATALOĞLU  
ÇAYAN Hüseyin ÖZKARA  
ÇAYYAKA Bilal AYHATALP  
ÇİÇEKLİ Fehmi KONDU  
ÇİÇEKLİKELLER Fazlı DOĞAN  
ÇİFTLİKKÖY Taki SERTKAYA  
ÇİNGİLLER Beytullah KALELİ  
ÇUKURLU Zeynal ÇELİK  
ÇULHALI Faruk KARİPÇİN  
DAYINCIK Dilaver KÜRBÜZ  
DEMİRŞEYH Salih KARDAŞ  
DENİZLİ Celal ÖZUYGUR  
DEREKIŞLA Ergül ERAYHAN  
DERTLİ Murat GÜÇTEKİN  
EKMEKÇİ Halit ŞAVLUK  
EŞME İsmail ATALAY  
GAFURLU Esat NAVRUZ  
GÖKÇAM Kadir SAÇIN  
GÖKÇEKÖY Hacı Ahmet TOSUNDEREOĞLU  
GÖLLER Halil MEMETCİK  
GÜLOLUK Satılmış İLTER  
GÜVENDİK Sami ZENGİN  
HACIOSMAN Talat KIVRAK  
HİLALLİ Orhan KAPUSUZ  
İKİZLİ Erdoğan KARAKOL  
İMİRLİ Şadi BERK  
İNEGAZİLİ Ali PEKBAK  
KALEDERE Erol KESEKLER  
KALENDEROĞLU Ekrem KALENDER  
KAMIŞLI Okan DEMİROK  
KARACABEY Veysel SARITEPECİ  
KARAÇAY Murat BAVAGİR  
KARAKAYA Hüseyin DEMİREL  
KARAKOCALI Rafet KEZER  
KARAOĞLU Yasin KARADERİLİ  
KAVŞUT Ergülü GÖDELEKOĞLU  
KEMALLİ Duran DOĞUTEKİN  
KERTME Nihat KARAMAN  
KIRANKIŞLA Oğuz ARPAZ  
KIŞLAKÖY Hamza YARDIMCI  
KIZILCAKIŞLA Hidayet AYDEMİR  
KÖRKÜ Arslan ÇIRAKMAN  
KULA Erdal ALTUNTAŞ  
KURBAĞLI Menderes DOĞAN  
KUŞÇALI Yıldırım TOLUMOĞLU  
KUZUCAK Şerafettin GÜLÜNAY  
KÜÇÜKBOLAT Fatih DAĞHAN  
KÜÇÜKİNCESU İsmail ÇAĞMAOĞLU  
MAHMATLI Mehmet GÜLEÇYÜZ  
MEHMETALİÇİFTLİĞİ Aydın KÖRLÜ  
MEHMETBEYLİ Sami GÜLLECİ  
MURATKOLU Mehmet TUNÇKILIÇ  
OĞLAKÖZÜ Engin YOLLU  
ORTAKIŞLA İsa KAYA  
ORTAKÖY Çelebi KAYANÇ  
OYACA İkbal KEMEÇ  
SALMANKÖY Celal ÇAKAR  
SARAYCIK Adnan ÖZSARAY  
SARICALAR Selahattin KAPLANER  
SARIKAYA Recep ULUTAŞ  
ŞEKERHACILI Ali SAKINÇ  
TATLI Mustafa SARIYERLİOĞLU  
TERZİLİ Hüsnü BAHŞI  
TİRKEŞ Vedat BATAK  
TOKULLU Zeki KUMTEMİR  
TOPUZ Mehmet KART  
TUĞCU Arslan BULUT  
TUĞLU Edip AKTAY  
TURGUTLU Nuh BİRANKAR  
TÜRKHACILARHANI Mustafa BUZTAŞ  
ÜÇOLUK İsmail KURNAZ  
YARIMSÖĞÜT Cihan BİLGİ  
YENİHACILARHANI Ümit AKKAŞ  
YEŞİLOVA Hüsamettin GÖKEKİN  
YEŞİLYURT Yusuf GÖYSEN  
YİRCE Yılmaz AKAT  
YORGALI Mustafa DALAKLIOĞLU  
YÖRÜKLÜ Ahmet GÜLERYÜZ  
YUKARIBEŞPINAR İsmail BABAYİĞİT  
 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP TIKLAYINIZ!

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ https://corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!