Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
BU SAYFADA BULUNAN ATASÖZLERİ DIŞINDA DUYDUKLARINIZ VARSA  AŞAĞIDAKİ E MAİLE YAZINIZ.
Mahmut Selim GÜRSEL:
corumlu2000@gmail.com
 

Abdal ata binirce ağa oldum sanır

Abdalın eşeği zonguldayınca,İnşallah koşacak demiş

Abdessiz dedene namaz mı dayanır

Acemi nalbant, nal çakmayı  eşeğinde beller.

Acı acıyı,su sancıyı keser.

Acı baldırcanı kırağı çalmaz.

Acı sovanı yiyen değil,doğrayan bilir.

Acıkan doymam sanır.

Acıkan doymam;susayan kanmam sanır.

Aç adama soğuk ok gibi işler.

Aç ayı oynamaz.

Aç ile eceli gelen sokranır.

Aç itfırın yıkar.

Aç kişininhavsalası dar olur.

Aç tavuk kendini ekin ambarında görür.

Açı çalıştırma;doku incitme.

Açık ağız aç kalmaz.

Açık yaraya tuz basılmaz.

Açın koynunda çörek saklanmaz.

Açlığın ilacıekmektir.

Açlıktan çıkmış gibi saldırma.

Açlıktan karnı gurulduyor,daha kuyruğunu dik tutuyor.

Adak ile mal tükenmez.

Adam adama lazım olur

Adam adama yük olmaz.

Adam hacı mı olur? varmakla Mekke’ye. Eşşek.derviş mi olur taş çekmekle tekkeye?

Adam olacak çocuk bokundan belli olur

Adam yer üşür. Hayvan yer ısınır

Adamın iyisi alış verişte. Altunun iyisi mihenk taşında belli olur.

Adın ne demişler,balcıoğlu demiş.Sen baldan tatlısın demişler.

Ağaca güvenme kurur,adama güvenme ölür.

Ağır dur batman gel.

Ağır ol da molla desinler.

Ağrımayan başına bez bağlama.

Ağustosta beyni kaynamayanın,zemheride kazanı kaynamaz.

Ağustosta gölge gezen,zemheride karnını ovar.

Ağzı açık ayran delisi.Bir samanı eksik.

Ahmak misafir ev sahibini ağırlar.

Ak akçe kara gün içindir.

Ak gün ağartır.Kara gün garartır.

Ak üzüm kara üzüme baka baka ağarır.

Aklı olan işittiği her söze inanmaz.

Akıl olmazsa başta;ne kuru biter ne yaşta.

Akıllı oğlun var malı neylesin,akılsız oğlun var malı neylesin.

Akılsız başın derdini taban çeker.

Akın adı,garanın dadı var.

Akşamın kavil,gündüz savil.Al Allah kulunu zaptet,deli’ni doğru göster yolunu.

Al sana bir kayan erene dayarsan daya.

Alaca görmüş keklik gibi birbirine karışıyorlar

Alan ile satan güzel ile yatan bilir.

Alçacık eşşeğe binmesi golay olur.

Aldın döşü,gördün işi,oldun kişi.

Alet işler el öğünür.

Alışmadık gıç tumman tutmaz.

Allah dağına göre kış verir

Allah kimsenin yolunu yolsuza düşürmesin.

Allah kulunun kalbine göre verir.

Allah namerde muhtaç etmesin.

Allah’ın onduramadığını kulu onduramaz.

Allah’tan sağlık Devletten aylık.

Allı evlendi,güllü gelin oldu.

Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste.

Alma mazlumun ahını gökten indirir şahını.

Alnını açık,yüzüm ak.

Altun adını pul etmez.

Altun yere düşmekle pul olmaz.

Alıcın umucudur.

Alışmış kudurmuştan beterdir.

An’da yanında bulunsun.

Ana gibi yar olmaz Bağdat gibi diyar olmaz.

Anan soğan,baban sarımsak,sen nereden oldun gelep şeker.

Ananın bastığı cücük ölmez.

Ananız taş yesin yarımşar beş yesin.

Anasının ilki olmaktan,dağda tilki olmak yeğdir.

Anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az.

Anız bastı kar bastı.

Ar eden kar etmezmiş.

Arı satmış, nam usu tellala vermiş.

Arab almadıysa çöldedir.

Arpa kırk günde hem biter hem yeter.

Arpacı kumrusu gibi düşünme.

Arpayı kurut da biç,buğdayı ferik biç.

Arslan yattığı yerden belli olur

Artık mal göz çıkartmaz.

Arı bal alacağı çiçeği bilir.

Arşa kadar el elden üstündür.

Asıl azmaz,bal kokmaz.

Aşk ağlatır,dert söyletir.

Aşıklık,kaşıklığa döndürür.

Aşıklık müşkül iştir.

At, at olur amma sahibi de mat olur.

At ,avrat silah başkasına teslim edilmez.

At binenin kılıç kuşananın.

At binicisini bilir.

At buldun da,nallı mıhlımı arıyorsun.

At bulunur,meydan bulunmaz,meydan bulunur,at bulunmaz.

At elin,it elin. Hemen yelin,hemen yelin.

At ile avradın cinsini ara,cinsini bulmadan sarf etme para.

At ölür gönü,yiğit ölür ünü kalır.

At sahibini bulmayınca,üzerindekini çul sanır.Avrat erini bulmayınca kapısında kül sanır.

Atı gezdir de,yine kahyanın oğlu ol.

Atı zapteden gemidir.

Atın nasibi on bir,sahibi onunu yer kendi.

Atın ne yer ? Bulursa kile,bulmazsa sile.

Atın ölümü arpadan olsun.

Atın tepmez,itin kapmazı olmaz.

At’ın ürkeği,yiğidin korkağı iyi olur.

Atlar tepişir,arada eşekler ölür.

Arta karın yiğitte burun.

At’tan düşen ölmezmiş de,eşşekden düşen ölürmüş.

Ateş kış gününü meyvesidir.

Ateş olurda yakmaz mı,yılan olurda sokmaz mı.

Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Ateşe sormuşlar ;nerede eyleşiyorsun? -Anbarın eşiğinde demiş.

Ateşle pamuk bir arada bulunmaz.

Avara gezmeden it eşi sürümek faydalıdır.

Avrat erini bulmayınca,kapısında kül sanır.

Ay vardır yılı besler,yıl vardır ayı beslemez.

Ayağını sıcak tut,başını serin. Kendine bir eş bul düşünme derin.

Ayağını sıcak tut,başını serin.Tedbirini al,düşünme derin.

Ayı gazana,maymun tencereye sıçdı.

Ayran vakti Kürt’ten,harman vakti Türk’ten,kızan vakti kurtan sakın.

Ayranı yok içmeğe,tahtırevanla gider sıçmağa.

Ayının bir türküsü varmış,o’da elma armut üstüne.

Az ver çok yalvar,Çok ver hiç yalvarma.

Az yaşa çok yaşa,akıbet gelir başa.

Az yede bir hizmetkar tutu.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Azıcık aşım kaygusuz başım.

Baba bir hırsız tuttum.Getir oğlum.Gelmiyor.Sen gel oğlum.Bırakmıyor.

Baba oğula bir bağ bağışlamış,oğlu babasına bir salkım üzüm vermemiş.

Bacak kadar boyun var,türlü türlü huyun var.

Bacasının eğriliğine bakma dumanı doğru çıksın.

Bağa var,izin olsun.Yemeğe yüzün olsun.

Bahşiş atın bahası sorulmaz.

Bak şu feleğin işine.Ağu kattı aşıma.

Bakarsan bağ olur.Bakmazsan dağ olur.

Bakmaz ayağının aksağına gider yolun yükseğine.

Bakışa göre nakış olur.

Bal tutan parmak yalar.Balbal demekle ağız tatlanmaz.

Bal yapmaz arı gibi dıkırdanıp durma.

Balık baştan kokar.

Balık baştan kokar.Sudan çıkan balık ateşten korkmaz.

Bana değmeyen yılan bin yıl yaşasın.

Baş başa bağlı,baş hükümete bağlı

Başın sağlığı,dünyanın varlığı.

Başında büyüğü olmayan gelin,yutarsız hayvana benzer.

Bazı ayakkabı döner,bazıda adam döner gider.

Ben cin atına bindimde ne olmuşa döndüm.

Ben de Piroğluna misafirim.

Ben diyorum bayram haftası,sen diyorsun ambar tahtası

Ben hadımım diyorum.Sen oğlan kızdan ne haber diyorsun.

Ben Hanya diyorum,o Konya anlıyor.

Ben senin karanlıkta göz kırptığını ne bileyim.

Beni bilenin bendesiyim;beni bilmeyenin ben nesiyim.

Benim ekmeğimde çiğim yok.

Besle kargayı oysun gözünü.

Besmelesiz işe şeytan karışır,

Beş gün herk,bir gün su.

Beş parmağın beşi de bir olmaz,

Bey ardından çomak çeken çok olur.

Bilemedik kolayını,bok ettik alayını.

Bilen bilir anıma bilmeyen aslı var sanır.

Bin dost az,bir düşman çoktur.

Bin nasihatten,bir musibet iyidir.

Bir ağızdan çıkan bin ağızdan yayılır.

Bir ahbap kırk yılda kazanılır

Bir başım peşim ne benim işim

Bir başım kaygusuz aşım

Bir buldun iki isliyon akça buldun gömü istiyon

Bir elin nesi var.İki elin sesi var.

Bir hatır,iki hatır;üçüncüsü vur yatır.

Bir iken iki olmaya bak.

Bir işin önüne değil sonuna bak.

Bir kater deveyi bir eşektir yeden.

Bir kere yanılmakla gahbe olunmaz.

Bir postum var açarım,nerede olsam yatarım.

Bir söyle,iki dinle.

Bir taş ile iki kuş vuruyor.

Biri buruşmayınca, biri kırışmaz.

Biri yıldırım,biri budak.Döğüşürler gıdak gıdak.

Bitli mercimeği körden başkası almaz

Bitmeyen işin anasını yatmak ağlatır.

Bizim duvar yüksekte değme itler aşamaz.

Bizim gelin benden kaçar,başını örter,kıçını açar.

Bizim oğlan bina okur;döner döner gene okur.

Bizim oğlan parasız dellal.

Bokun üzerini örteştikce kokar

Bokunla buzağı güdüyor.

Borç vermekle, ya1 yürümekle tükenir.

Borç yiğidin kamçısıdır.

Borçlu ölmez benzi sararır

Bostancıya tere satma.

Boş boğazı ateşe atmışlar yaş demiş.

Boyacı küpü değil ki batırıp çıkarıyım.

Boynuz sonradan biter ama,kulağı geçer.

Bu işte bir bit yeniği var.

Bu karık başa varmaz.

Bu su böyle akarsa karık başa varmaz.

Bu sıcağa kar mı dayanır.

Bulaşığı yusan iş biter,yumassan diş biter.

Buldukça bunukuyorsun.

Burnu budunu çiziyor.

Burnu kokuyu almaz.

Burnu yere düşşe eğilip almaz.

Burnunu sıksan canı çıkar.

Bülbülü altın kafese koymuşlar yinede vatanını demiş.

Bülbülün çektiği dilindendir.

Büyüğü olmayan gelin,yularsız hayvana benzer.

Büyük başın derdi büyük olur.

Büyük büyüklüğünü bilmedikçe,küçük küçüklüğünü bilmez.

Büyük dağın büyük dumanı olur

Büyük lokma ye de;büyük söz söyleme.

Büyüklük Allah’a yakışır.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Cahile söz anlatması deveye hendek atlatmaktan zordur.

Cahilin sofusu,şeytanın maskarasıdır.

Caminin mumunu yiyen kedinin gözü kör olur.

Can boğazdan gelir,boğazdan çıkar

Can çıkmayınca huy çıkmaz.

Canıma minnet.

Cemaati ne kadar çok olursa imam bildiğini okur.

Cennet,canıma minnet.

Cim yutmuştan korkulur. Cümbür cemaat,evicek gelirler.

Cinsi ahara yoldaş olanın,ünü havadan gelir.

Cinsi çeker,boktur kokar.

Cinsi neyse ona çeker.

Cömerdin elini kesen namertlerden misin?

Çalarsın kesmez,dürtersin geçmez.

Çalma kapıyı,çalarlar kapını.

Çatal kazık yere bakmaz.

Çay gider kumu kalır.

Çekirge ne ki budu ne olsun.

Çektiğin virde bak,gittiğin yurda bak.

Çerçi başındakini çığırır

Çiğ yumurta soyulmaz.

Çiğ yumurta yemedim ki karnını ağrısın.

Çiftçi yağmur ister,yolcu kurak.Cümlesinin muradını veren Hak.

Çiftçinin karnını yarmışlar,kırk tane bu yılcık çıkmış.

Çingene çingeneye çatmadıkça,kasnak kimin boğazına geçeceği belli olmaz.

Çirkefe bulaşmaktansa çalıyı dolaşmak evladı.

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar.

Çirkin bürünür,güzel görülür.

Çivi çiviyi söker.

Çobansız koyunu kurt kapar.

Çocuğu işe sal,arkası ile bile var.

Çocuk dediğin düşe kalka büyür.

Çocuktan al haberi.

Çok bilen çok yanılır.

Çok gezen çok bilir.

Çok gezenin ayağına bok bulaşır.

Çok gülen,çok ağlar.

Çok metihten,zem çıkar.

Çok naz aşık usandırır.

Çok söyleme,yüzsüz olur.Çok yüz verme arsız olur.

Çok söyleyen çok bilir.

Çıkmayan canda ümit vardır.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dağ başına kış,adamın başına iş gelir.

Dağ başından duman eksik olmaz.

Dağ dağa kavuşmaz,insan insana kavuşur.

Dağ diye dangırdam,adağın kulağı vardır.

Dağlar karı Mart’a alırmış.

Dadanmış kudurmuştan beterdir.

Dağdan gelip,bağdakini koğar.

Dam direk üstünde durur.

Damarına göre şerbet verir.

Damarına göre kan alır.

Dananın altında buzağı arıyor.

Darlıkta dirlik olmaz.

Davul bile dengi dengine diye ses çıkartır.

Deden yok,dede paran yok,şükret yezit olduğuna.

Defe gelmeyen kıçını,davula germe.

Dediği dedik öttürdüğü düdük.

Deli,deliyi görünce sopasını abası altında saklar.

Deli ile gitme yola,başına gelir türlü bela.

Deli ile sarhoş aklına geleni işler.

Deli ineğin mazlum buzağsı olur.

Deli tavuk gibi debelenip durma.

Deliğe göre yama vururlar.

Delinin tahtadan davulu olmaz.

Deliye yel vermişler,eline bel vermişler

Deliyi düğüne davet etmişlerde kırk gün uyumuş.

Deliyle zengin aklına geleni işler

Deme kış yaz, oku yaz.

Demir tavında dövülür.

Deniz suyu gibi ne içiliyorsun,ne geçiliyorsun.

Denizdeki balığa pazarlık olmaz.

Denizden geçer,derede boğulur.

Denize düşen yılana sarılır.

Denize düşen,usturaya sarılır.

Dert inletir,aşk söyletir.

Dert saklayanda kalır

Deve ile bulgur yeme,üstüne kusar

Deveci ile konuşan,kapıyı büyük açar.

Deveye binip de,yar altına sığınma.

Deveye boynun eğri demişler,nerem doğru demiş.

Deveyi yardan uçuran,bir tutam ottur

Devriş devrişi tekkede,hacı hacıyı Mekke’de görür.

Destiyi kıranda bir,su getirende bir.

Deynekle bir toy vurmuşlarda.Bu değnek toy vuruyor diye kırk yıl saklamışlar.

Dığdısının dığdısı,dış kapının düğmesi.

Dibi görülmeyen suya girilmez.

Dibi görünmeyen kaptan su içme.

Dil bir kulak iki.Bir söyle iki dinle.

Dil yarası onulmaz.

Dil,gömülün kepçesidir.

Dilden gelen,elden gelseydi.Dağ üstüne dağ koyardı.

Dilim,seni dilerim dilim dilim.Senden çektim acı zulüm.

Dinleyene sivrisinek saz.Dinlemeyene davul zurna az.

Dinsizin hakkından imansız gelir.

Dipsiz külek,boş ambarı doldurur.

Dirgene dayanmayan harmana giremez.

Diri baş,dirliğini görür.

Dişini gösteren it ısırmaz.

Doğru söyleyeni dokuz köyden koğarlar.

Dok,acın halinden bilmez.

Dokuz gobelle ortada mı kaldın.

Dokuz kodak anası,gelin bunun neresi.

Dokuz söz, Bir büyü yerine geçer.

Dolu desti su almaz.

Dost başa düşman ayağa bakar.

Dost dostun ayıbını yüzüne söyler.

Dostluk kantar ile alışveriş miskal ile.

Dostsuz düşmansız bir Allah.

Dostun belası,düşmanın belasından ağırdır.

Döğüşte yumruk aranmaz.

Durdu,durdu turnayı gözünden vurdu.

Duvar eğildiği tarafa yıkılır.

Düğün girmeyen ev vardır da,ölüm girmeyen ev yoktur.

Dünya bir kara denizdir ne içilir,ne geçilir.

Dünyada adam adama lazım olur.

Dünyada analar neler doğurur.

Dünyada her iş biter ama kösenin sakalı bitmez.

Düven öküzünün ağzı bağlanmaz.

Düş uykudan sonra belli olur.

Düşenin dostu olmaz.

Düşman düşmana küçük taş atmaz..

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ekdiğim nohut,biçtiğim nohut dibine ettiğim nohut.Şehre inince leblebi oldum diye gubarma.

Eken bilmez,biçen bilir.

Ekin ekmedim ki göğe bakayım.

Ekmeden biçilmez

Ekmeğin büyüğü hamurundan çıkar.

El atına binen tez iner.

El elden üstündür.

El elin ölüsüne dır dır diye ağlar.

El eliyle yılan tu yalan tut.

El güherdir pislik tutmaz.

Ele hekim eve şeyim.

Elin ağzına bakma aç kalırsın.

Elin attığı ırak gider.

Elin (başkasının> yarası duvardaki kovuk gibidir.

Elini verince kolunu alamazsın.

Emek olmadan yemek olmaz.

Emmim dayım keseme elimi soksam yesem.

Enik çıktığı deliği bilir.

Eskilerden kim kaldı yanığın hanımdan başka.

Eşençaylı düğün eder,Yalaklı herkte kalır.

Eşşeğe bir cilve yap demişler göt atıp zarta çekermiş.

Eşşeğe eğer vurur sanat oldum sanır.Kelem aşa girerse yağ oldum san ir.

Eşşeğin canı acıyınca atı geçer.

Eşşeğin kuyruğunu kesme kimi uzun kimi kısa der.

Eşşek çamıra çökünce yol gösteren çok olur.

Eşşek hoşaftan ne anlar.Suyunu içer tanesini bırakır.

Eyeri ata yük olmaz.

Eymir nohudu gibi her şeyin içinden çıkıyorsun

Fare dağa küsmüş te dağın haberi olmamış.

Fıkaranın kestanesi puluttandır.

Fıkaranın naftalini çıradan olur.

Gafil olan çobana dağ taş  kesilir.

Gancık enik yalanır,erkek enik dolanır.

Gelin girmeyen ev vardır da,ölüm girmeyen ev yoktur.

Genç iken taş taşıyan,yaşlanınca yersin aşı.

Gök gürlemeden yağmur yağmaz.

Göl yerinden su eksik olmaz.

Göle su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar.

Gölbez büyür it olur,sirke büyür bit olur.

Görünen köy kılavuz istemez.

Gülme komşuna gelir başına.

Güneş girmeyen eve hekim girer.

Güttüğü bir koyun, ıslığı dağı tepeyi tutar.

Güzele köken bile yakışır.

Güzelin düşmanı çok olur.

Hamşin,vur kütüğü yansın.

Her horoz kendi çöplüğünde öter.

Her kuşun eti yenmez.

Hırsla kalkan zararla oturur.

Hoca bildiğini okur.

Hoca osurursa cemaat sıçar.

Horoz ölür gözü çöplüğünde kalır.

Horozu çok olan yerin sabahı geç olur.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Ilıya ılıya yaz,soğuyu soğuya kış gelir.

İki daban,bir saban yerine geçer.

İki söz bir büğü yerine geçer.

İmam osurursa,cemaat sıçar.

insana güvenme ölür,ağaca dayanma kurur.

İnersin gönül inersin,attan eşeğe binersin,onu da buyamazsan yolu yaya gidersin.

İşleyen demir ışıldar.

it ite,itde kuyruğuna buyuruyor

İt,iti ısırmaz.

İt ürür kervan yürür.

İtle dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak iyidir.

İtsiz köy bulmuşta,değneksiz dolaşıyor.

İyi insan sözü üstüne gelir.

Kaçan balık büyük olur.

Kanatsız kuş uçmaz.

Kar yağınca,ya el üşür,ya ayak.

Kar yerin gübresidir.

Kara keçiyi gören içi dolu yağ sanır.

Karamanın koyunu,sonra çıkar oyunu.

Karabürçek camisi gibi ırak durma.

Kargaya bokun kimya demişler gitmiş denize sıçmış.

Katranı kaynatmayla olur mu şeker,cinsi bozuk olan cinsine çeker.

Kavun karpuz yata yata büyürmüş.

Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.

Kazın cücüğünü güzün sayarlar.

Keçinin büzüğü gidişince çobanın değneğine sürünür.

Keçinin çıktığı yere oğlağı da çıkar.

Kedi bir yerini görmüş yara sanmış

Kedinin yüğürttüğü yer samanlığa kadardır.

Kel kız ablasının saçıyla öğünürmüş.

Kel kıza kocan çirkin demişler -Babamın evinde oda yoktu yademiş.

Kendine iğneyi,ele çuvaldızı batır.

Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz.

Kışın yaşa,yazın taşa oturma.

Kızını dövmeyen dizini döver.

Koca eşeği yoldan çıkaran sıpanın oynaması.

Koça boynuzu yük olmaz.

Kürk Abrılın beşinden,öküzü ayırır eşinden.

Korkak tavşan çok yaşar.

Koyun güden kurt görür.

Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman çelebi derler.

Köpek köpekliği ile ekmek yediği kapıyı unutmaz.

Köpekle dalaşmaktansa çalıyı dolaşmak evladır.

Köpeksiz köye düşmüşte değneksiz sallanıyor.

Köse dağına dolu yağmış,bizim mahalleye deli yağmış.

Kurbağanın vıraklaması suyu bulandırmaz.

Kurşun yemiş domuz gibi gidiyor.

Kurt dumanlı havayı sever.

Kurt kocayınca köpeklere maskara olur.

Kuruya kurt düşmez.

Kuyu pisse su vermez.

Leyleğin ömrü lak lakla geçer.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Mal canın yongasıdır.

Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır.

Mart martlar tavuk yumurtlar.

Meyveli ağaca taş atan çok olur.

Mididin gibi başıcumu bekleme.

Misafir ev sahibinin danasıdır.Nereye isterse araya bağlar.

Muhabbet iki başlı değirmen iki taşlı olur.

Nazar deveyi çömleğe, insanı mezara sokar.

Ne ekersen onu biçersin.

Ne korsan aşına o çıkar kaşığına.

Oğlan olsunda,oğlak bokundan olsun.

Oku da baban gibi eşşek olma.

Olgun meyveyi taşlarlar

Oturan aslandan gezen tilki yeğdir.

Öküz öldü ortaklık bitti

Öküzün altında buzağı arama.

Ölenle ölünmez.

Ölmüş eşşek kurttan korkmaz.

Önümüz kavurga kavuruyor,arkamız harman savuruyor.

Rençberin heybesinin bi gözünü bıldır,diğerini gelecek yıl doldurur.

Rüzgara karşı sidik yarıştırma.

Sabır,sabır.Sonun kabir.

Sakla samanı gelir zamanı sat samanı al hanı.

Saman altından su yürütüyor.

Sap yiyip saman sıçıyor.

Sel ağzına yatma sel alır tepe başına harman dökme yel alır.

Sel gider kum kalır.

Sel gider lığ kalır. Tarlaya bereket gelir.

Sen ağa ben ağa,ineği kim sağa.

Senin yaptığını Çorumlu yapmaz.

Siddeyi seyir her saati bir devir.

Siddeyi seyir sirkeyi devir,her saati bir devir.

Sinek mundar değil,miyde bulandırır.

Sinek pekmezciyi tanır.

Sinekli değilsin niye dıngırdarsın.

Söyle arkadaşını,senin nasıl kişi olduğunu söyleyeyim.

Söyleme sırrını dostuna o da söyler dostuna.

Su testisi su yolunda kırılır.

Sudan çıkan balık ateşten korkmaz.

Sürüden ayrılanı kurt kapar.

Şahin de küçük ama gökten turnayı indirir.

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Tandır elektendir saç,elim hamur karnım aç.

Takım çalışır el öğünür.

Tarlada darım yok serçe ile dayan yok.

Tavşan dağa küsmüşte, dağın haberi olmamış.

Tavşana kaç,tazıya tut diyorlar.

Tembele bulut yük olur.

Tencere tava her biri bir hava.

Tilki üzüme ulaşamayınca,eşki imiş der.

Toprağın verdiğini kimseler veremez.

Tut diye verirler yut diye değil.

Ulu kuş ağır uçar.

Uma uma döndük muma.

Utanma pazar,miğdeyi bozar.

Uyuma da çuval ağzı aç.

Uyuyan yılanın kuyruğuna basılmaz.

Ürüyen it kapmaz

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Üzümünü yede bağını sorma.

Verirsen südüne sümüğüne.

Vermedi mabut,neylesin Mahmut

Ya bu deveyi güdersin,ya bu diyardan gidersin.

Yağ ile yavşan bile tatlı olur.

Yağmasa da gürler.

Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu.

Yalancının mumu yassıya kadar yanar.

Yanlış hesap Bağdat’tan döndürür.

Yar yıkıldığı kar yağdığı gün tozur

Yaş kesen baş keser.

Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.

Yazın abanı,kızın azığını unutma.

Yazın başı pişenin kışı aşı pişer.

Yazın gölge hoş,kışırı çuval boş.

Yeğin at yemini artırır

Yola giderken ekmeğini tekneden,arkadaşını komşudan al.

Yuvarlanan taş yosun tutmaz.

Zemheri hoş giderse kömüş göle yatar.

Zemheri ya iti öldürür çiftçiyi güldüdür.

Zemheride gece açılır gün bozulursa yıl azgındır

Zurnayla peşrev olmaz.

Yazmaktan maksat,bilgiyi herkesle paylaşmaktır Mahmut Selim GÜRSEL 1997
 
Her insan bir kitaptır. Bunun için herkes bildiğini yazmaya,yayımlamaya çalışması insanlık için gerekli olan bilgiyi gün ışığına çıkarması demektir. Mahmut Selim GÜRSEL 1995
 
Çorum’un Çorumluyum diyenlere her zaman ve her yerde ihtiyacı var Mahmut Selim GÜRSEL 1997
 
Çorumlu Dergisi;lazım fakat gereksiz. Av. Teoman Şahin

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ https://corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!