Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
ÇORUM SAAT KULESİ  
 
Çorum saat kulesi; Çorum Merkez İlçesinin  tam  merkezinde  bulunmakta olup "Eski Çorum yerleşim yerinin en hakim bir yerinde bulunup mimari biçimi minare sitilinde inşa edilmiştir.
II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yıldönümünde bütün illeri gönderilen"Saat Kuleleri Yapınız" fermanı üzerine Çorum'da inşası Beşiktaş Muhafızı Çorumlu   Yedi Sekiz   Hasan   Paşa tarafından  1894 yılında yaptırılmıştır.
Saat kulesi giriş  kapısı  üzerinde  sanatçı  Tülin KORMAN'ın babası Hattat  Nuri KORMAN tarafından yapılmış   8 sıralı, araları  cetvelli ve 1312 tarihli mermer kitabede aynen şunlar yazılıdır.

 

SAAT KULESİ KİTABESİ
 
Şehinşah-ı zaman Abdülhamid Han-ı keremkârın
Ferkan-ı kiramından Hasan Paşa-i bi-hemta
Bütün evratını vakfeyledi ihya-ı hayrata
Muvaffak eylesin her dem abı amaline.Mevla
Bu saat kulesi ezcümle hayrat-ı cüzininden
Yapıldı yümn-i evferle bu şehri eyledi ihya
Çıkıp bir vakt-i eşrefde yazıldı babına tarih
Bu mıkyat-ı celili yaptı bak lutf-u Hasan Paşa 1312

 

KİTABENİN MANASI
Cihanda şahların şahı Cömert Abdülhamid Han . Abdülhamid Han'ın şerefli generali Hasan Paşa tüm zamanını hayırlı işlere vakıf eyledi. Mevla, Onu daima amellerinde muvaffak eylesin.
Saat Kulesi Onun yüce hayırlı eserlerinden birisi olarak gerçekleştirildi.
Daha büyük saadet ve mutlulukla bu şehre ihya eyledi.
Eser, en şerefli vakitte (ortaya çıktı) bitirilerek kapısına tarih yazıldı.
Gör ki Hasan Paşanın lûtfu ile bu yüce (eser) yaptırıldı.
( Bu  son  cümle  Ebcet  Hesabı  ile 1312 tarihini göstermektedir)
Güney  cephesinde   iki    basamaklı merdivenle  girilen  yuvarlak kemerli  kapıdan yukarıya  81  basamaklı  döner merdivenle çıkılmaktır.
Sarı renkli kum taşından yapılan kulenin  yüksekliği 27.5 metredir. Temel ve tabanı sağlam  bir zemin üzerine inşa edildiği zannedilmektedir.. 
5.30 metre çapındaki alt bölüm kısmı 8 köşeli olup yüzeyleri 2.10 metre genişliktedir. Bu bölümden gövdeye Türk Üçgeni motifli bir  pabuçla  yükselmektedir.
Ayrıca   pabuçla gövde arasında dairesel biri küçük birisi alttakine nispeten biraz daha büyük iki boğum bilezik arasında bombelik bulunmaktadır.  
Gövde  kesiti  24 köşegenli olup boyuna dikdörtgen yanaklı dilimler halinde ve zarif bir görünümdedir.  Gövde  çapı 3.90 metre olarak yapılmıştır.  
Şerefe bölümü,demir korkuluklu, saat katranını bulunduğu bölüm kısmı dikdörtgen prizması şeklindedir. Saat kulesinin dört  cephesinde bulunan  1.5  metre  çapında dört saat katranı bulunmaktadır. Güney  ve kuzeyde bulunan kadranlar roma rakamlıdır. Saatin dakikaları yuvarlak şekildir. Kadranların üstünde saat kulesinin yarım saatte bir ve her saatte saat kadar çalan çanını sesinin uzaktan duyulması için dört tarafta da baklava kesimi açık pencereler mevcuttur. Saat kulesinin çatısı çinko kaplı bir külah şenlindedir. Kulede bulunan saat  sarkaçlı  olup çanının eski bir kilise  çanı  olduğu söylenmektedir.  
1983  yılında   Kültür ve  Turizm Bakanlığı, Eski   Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından  restorasyonu  yapılmış ve çürüyen petek kısmı tamamen sökülerek 1976  yılında  Orta  Doğu Teknik Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi uzmanlarınca hazırlanan projeye uygun olarak yeniden gerçekleştirilmiştir.  
Çorum Müzesi adına tahsisli olan saat kulesinin günlük saat ayar ve bakımı Belediye Başkanlığı  tarafından  karşılanmaktadır.
Eskiden  sekizgen  kürsü  çevresi ahşap çatılı,alaturka tuğlalı küçük dükkanlarla çevrili  olan saat kulesinin etrafı boşaltılmış, daha sonra takılan ışıklı reklam panoları da Kültür ve  Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun kararı  üzerine temizlenerek bugünkü doğal görüntüsüne kavuşturulmuştur.
İlimizin  sembolü  durumundaki SAAT KULESİ aynı  zamanda  şehrin mihengi noktasıdır. Hemen  akabinde  geçen   gidiş geliş yönlü yollardan seyreden araçların vibrasyonundan  etkilenmekle birlikte bugüne kadar mevcudiyetini  korumuş anıtsal   bir kültür varlığıdır. Restorasyon sırasında yer değişikliği düşünülmüşse de  mihengi  noktası olması yüzünden gerçekleştirilememiştir.  

 

 

 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP TIKLAYINIZ!

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ https://corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!