Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
ALFABETİK DİZİNDE İNCELEYECEĞİNİZ BİYOGRAFİYİ HARFİNİ TIKLAYINIZ! Sonra bakacağınız isme tıklayarak gidiniz!
SOYADI VEYA SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE ADI İLE BAŞLAYAN ALFABETİK DİZİNDİR!

A HARFİ

ABDULKADİR (Kara Müftü) ?-H.1201 <Müftü-İslâm Bilgini>
ABDULKADİR b. Hacı Muhammed Çorumi <Hattat>
ABDULLAH Çorumi <Hattat>
ABDULLAH (Yek Çeşmi zade) ?-1200 <Müderris>
ABDULLAH b. Mahmud Çorumi <Hattat>
ABDULLAH b. Mustafa Çorumi <Hattat>
ABDULLAH Efendi Çorumi ?-? <Müderris>
ABDULLAH Efendi (Şeyh zade) Çorumi ?-1187 <Müderris>
ABDULLAH Hatip Çorumi <Hattat>
ABDULLAH Hatip Çorumi <Hattat>
ABDULLAH Yusuf Bahrizade Çorumi <Hattat>
ABDURRAHMAN <Çorum Mutasarrıfı>
ABDURRAHMAN Efendi Çorumi  ?-? <Müftü>
ABDURRAHMAN Dede:
ABDURRAHİM b. Hasan Haliloğlu Çorumi <Hattat>
ABDURRAHİM Çorumi <Hattat>
ABDURRAHİM Müftüzade Çorumi <Hattat>
ABDURRAHİM Şemseddin Çorumi <Hattat>
ABDURRAHMAN b. Ömer Çorumi <Hattat>
ABDÜLCABBAR Dede
ADA Celal 1963- <Tekvando>
ACI PÜLLÜ
AFACAN Orhan 
AĞCA Dede
AHISKALIOĞLU Nuri 1927-   <Doktor-Milletvekili>
AHİ Müsteşar
AHMED ?-? <Şair>
AHMED Baba:
AHMED b. Abdullah Halifezade Çorumi <Hattat>
AHMED b. Ali Çorumi <Hattat>
AHMED b. Hacı Ali Çorumi <Hattat>
AHMED b. Hattat Müezzin Çorumi <Hattat>
AHMED b. Muhammed Çorumi <Hattat>
AHMED b. Muhammed Seydimzade Çorumi <Hattat>
AHMED b. Mustafa İskilibi <Hattat>
AHMED Çorumi (Demircioğlu) <Hattat>
AHMED Emin b. Ali Çorumi <Hattat>
AHMED Feyzi b. Ali Çorumi <Hattat>
AHMED Feyzi 1839-1909 <Müderris-İslâm Bilgini-Şair>
AHMED Feyzi Müftü Çorumi <Hattat>
AHMED Halit Karaalizade Çorumi <Hattat>
AHMED Hulusi Paşa ?-1837 <Devlet Adamı>
AHMED Leblebicizade Çorumi <Hattat>
AHMED  Müezzin zade ?-? <Müderris>
AHMED Muhammed b. Mustafa Çorumi <Hattat>
AHMET Paşa <Çorum Mutasarrıfı>
AHMET Raşit Bey <Çorum Kaymakamı>
AK Şemseddin (Şemsi) 1389-1459 <İslâm Bilgini>
AKALIN Muzaffer <Çorum Valisi>
AKAYDIN Ali Rıza  1922- <Kurmay Albay-Milletvekili>
AKDOĞAN Hulusi 1886-  02.01.1960<Milletvekili>
AKGÖL (AKYOL) Eyüp Sabri 1876-1950 <Milletvekili>
AKHUN İlhan 1903-1966 >Veteriner Hekim-Milletvekili>
AKİF Efendi zade Ali Çorumi ?-? <Müderris>
AKİF PAŞA<Çorum Mutasarrıfı>
AKİF Tefik <Çorum Belediye Başkanı>
AKKAYA Ünal 1936- <Mali Müşavir-Milletvekili>
AKKUŞ DEDE
AKÖZ Mustafa <Yazarımız>
AKSOY Bekir 1950- <Kaymakam-Genel Md.-Vali-Milletvekili-Bakan>
AKSOY Osman Rafet 1895-1967 <Çorum İl Vilayet basıevi Md. Yazar-Milletvekili>
AKSU Bekir Baki 1928-<Öğretmen-Yazar-Romancı-Fotoğrafçı-Yazarımız>
AKSU Nevzat 1928-2009  <Milletvekili>
AKTAŞ Muhsin 1966  <Şair>
AKYOL Eyüp Sabri 1876-1950 <Milletvekili> BAKINIZ AKGÖL Eyüp Sabri
ALAEDDİN Ali Efendi: Bakınız ;Kadı asker Ali Efendi.
ALİ Abdullah Efendi Çorumi ?-H.1199 <Müderris>
ALİ Arif Çorumi <Hattat-Yazar>
ALİ Arif İbn-İ Osman Çorumi <Hattat>
ALİ b. Ahmed Çorumi <Hattat>
ALİ b. Ali Çorumi <Hattat>
ALİ b. Muhammed Çorumi <Hattat>
ALİ b. Mustafa Çalıkzade Çorumi <Hattat>
ALİ b. Mustafa Çorumi <Hattat>
ALİ b. Osman Çorumi <Hattat>
ALİ b. Osman Leblebici Çorumi <Hattat>
ALİ Efendi Çorumi ?-1198 <Müderris>
ALİ İzzet  ?-?  <Aşık>
ALPAY Atilla 1955-<Yazarımız>
ALPSAN İsmail Kemal 1874-1942 <Öğretmen-Vali-Milletvekili>
ALPSAR Edip 1902- 0942 <Milletvekili>
AMASYA MÜFTÜSÜ Mustafa Vazıf Çorumi MUSTAFA Vazıh Bakın
AMİKLİOĞLU Mustafa Ateş 1944-  <Genel Md.-Müsteşar-Milletvekili>
AMUNNA MÖ. 1550-1530
AMUVANDA I    MÖ.1440 -1420 
ANİTTA Kuşşara ve Hitit Kıralı  MÖ1800
ANGIN Cahit 1929-  <Milletvekili>
APAYDIN Haşim 1878-1940 <Tapu Sicil Md.-Dava Vekili-Milletvekili>
ARAB Baba
ARAB Dede
ARNAVNDA II. MÖ. 1340 -1339
ARNAVANDA III.MÖ.1220-1190
ARİF Hacı Ali 1806-1863 <İslâm Bilgini>
ARSLAN Zeki 1913-1990  <Doktor-Senatör>
ARMUT Dede
ARTAR Mesut  1953-<Yazarımız>
ASLAN Mehmet 1942-<Öğretmen-Yazarımız>
ASLAN Muhammed b. Ebubeir <Hattat>
AŞIK Ahmet 1948-<Mühendis-Dergi-Gazeteci-Dergimizin yazarı>
AŞIK Mehmed
AŞIK paşazade  5 Kasım 1393-1484 <Tarihçi-Şair>
ATALAY Mahmut 1934-2004 <Milli Güreşçi-Antrönür>
ATIF Hoca İskilipli, Türk din adamı .(? - 1926)     
ATIFİ ?-? <Şair>     
ATICI Halil 1955-<Yazarımız>
ATLAMAZ turan 2003-  <Belediye Başkanı>
AVLUCA Nazmi 1975- <Güreşci>
AYDOĞMUŞ Ahmet 1970-<Milletvekili>
AYKAÇ Dr. Mehmet  1956-  <Vaiz-Müftü-Milletvekili>
AYKAÇ Dr. Mehmet  1956-  <Vaiz-Müftü-Milletvekili>
AYCAN Kamil <Yazarımızi>
AZA (Azap)Ahmed Ve Arab Dede
AZİZ Baba
AZİZ Dede
 

 

 

 

 

 

 
 ABDULKADİR (Kara Müftü) ?-H.1201 <Müftü-İslâm Bilgini>
 
Esas ismi Abdülkadirdir. Nakşibendi halifesidir. Çorum Ulu camide nakşibendi büyükleriyle toplantılar yaptığı bilinen mucizelerindendir. Bir gün sabah ezanı okumak için camiye çok erken gelen müezzin efendi, sakalı şerifin bulunduğu tarafta bir cemaatın zikir yaptığını görür. Kim ve ne olduklarını anlamak için direğin arkasına saklanır. Zikir halkasından bir kişi direğin arkasında saklan makta olan müezzin efendiye seslenerek zikir ve sohbet halkasına katılmada geciken Abdülkadir Rahmetullühi aleyh’i çağırmasını ister. Müezzin efendi camiden çıkarak müftü efendinin evine gider ve kapıyı çalar,içeriden kapıyı çalanın kim olduğuna bakmadan, müftü efendi; geliyorum müezzin efendi diye cevap verir ve evin kapısından dışarıya çıkar. Müftü ve müezzin efendi ile birlikte Ulu cami’ye gelirler . Cami’nin kapısında müftü efendi ayakkabısını çıkarır ve almak üzere yere eğilirken müezzin efendiyi bu sır hakkında uyarmak ihtiyacını duyar. Kimseye söylememesini sıkı sıkı tembihler. Müezzin efendi eve gidince sabah namazındaki zikir çekenleri ve müftü efendinin kapıyı çalınca görmeden kendisine seslenmesini düşünürken, müezzin efendinin annesi, oğlunun düşünceli halini görür, düşünmesinin sebebini araştırmak için oğlunu sıkıştır, ısrar eder. Annesinin ısrarına dayanamayan müezzin efendi gördüklerini annesine anlatır.Bir müddet sonra müezzin efendi vefat eder. Bu sırrı, müezzin efendinin annesinden bizzat dinleyenler anlatmışlardır.
Abdülkadir Rahmetullahi aleyh kırk yıl aralıksız hizmette bulunmuş ve Veldiyye risalesinin şerh-i telifini vardır. Hicri 1201 tarihinde vefatı üzerine Suheyb-i Rumi hazretlerinin önünde bulunan kabristanda yatmaktadır. Kabri ziyaret edilmektedir.
BENİM NOTUM: Kitapları Hasan paşa kütüphanesinde bulunmaktadır Kitaplarının isimlerini incelemek istiyorsanız Çorum 1997 kitabımın Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde bulunan yazma kitaplar bölümüne bakınız.
 

 

 

 
 ABDULKADİR b. Hacı Muhammed Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i velediyye,Demirbaş No:2296 Risale No:5 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 ABDULLAH Çorumi <Hattat>
 
Risale-i cevahir-ül İslâm,Demirbaş No:3186 Risale No:8,Risale-i imân vel İslâm,Demirbaş No:3186 Risale No:5 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 
 ABDULLAH (Yek Çeşmi zade) ?-1200 <Müderris>
 
Yek Çeşmi zade diye tanınmaktadır. Talebelerine icazetname verdiği bilinmektedir. Hicri 1200 tarihinde vefat etmiştir.
 
 
 

 

 ABDULLAH b. Mahmud Çorumi <Hattat>
 
Feth-i kala-i kan,Demirbaş No:1124 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 ABDULLAH b. Mustafa Çorumi <Hattat>
 
Haşiye-i adâb,Demirbaş No:2296 Risale No:2,Haşiye-i adâb,Demirbaş No:2296 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 ABDULLAH Efendi Çorumi ?-? <Müderris>
 
Abdullah Efendi Çorum’da doğup,Çorum’da öldüğü bilinmekle beraber,doğum ve ölüm tarihleri bulunamamıştır. Kendi kazancı ile geçindiği,müderrislik yaptığı bilinmektedir.
 
 
 
 
 
 ABDULLAH Efendi (Şeyh zade) Çorumi ?-1187 <Müderris>
 
Doğduğu tarih bilinmemektedir. Şeyh zade diye tanınmaktadır. Çorum ve Amasya’da okumuş,çok talebe yetiştirmiştir. Bazı kitapları ve haşiyeleri vardır. Hicri 1187 tarihinde Kadir Gecesi Amasya’da vefat etmiş, Camii Kebirin yanına defnedilmiştir.
 

 

 ABDULLAH Hatip Çorumi <Hattat>
 
Tercüme-i siyer-i nebi,Demirbaş No:1112 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 ABDULLAH Yusuf Bahrizade Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i emsele,Demirbaş No:2790 Risale No:1,Şerh-i emsele,Demirbaş No:2790 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır

 

 
 
  ABDURRAHMAN <Çorum Mutasarrıfı>
 
            Çorum 1 KASIM 1919- l3 Mayıs 1920 1973 il yıllığı Çorum’da Mutasarrıf olarak bulunmuştur.
 

 

 

 ABDURRAHMAN Efendi Çorumi  ?-? <Müftü>
 
Müftülük yaptığı, Çorumlu Ebubekir Efendinin bir kasidesini şerh etmiş ve İstanbul ahalisine hiciv yazmıştır. Ne zaman ve hangi tarihte doğduğu ve vefat ettiği bulunamamıştır.
 
 
 
 
 
 ABDURRAHMAN Dede:
 
Küse Eyüp köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 ABDURRAHİM b. Hasan Haliloğlu Çorumi <Hattat>
 
Vird el-aktab-ı müftü, Demirbaş No:659 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 
  ABDURRAHİM Çorumi <Hattat>
 
Risale-i edeb-i müftü , Demirbaş No:4531 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 

 ABDURRAHİM Müftüzade Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i eliffiyye,Demirbaş No:5278,Şerh-i kâfiye,Demirbaş No:5252,Şerh-i kaside-i bürde, Demirbaş No:544 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 

ABDURRAHİM Şemseddin Çorumi <Hattat>
 
Risale-i irab,Demirbaş No:5396 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 

 

 ABDURRAHMAN b. Ömer Çorumi <Hattat>
 
Cem’i-ül beyan fi tefsir’i Kur’an,Demirbaş No:MGÜ122 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 ABDURRAHMAN Çorumi <Hattat>
 
İcazet-name,Demirbaş No:5560 Risale No:1,İcazet-name,Demirbaş No:5560 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 ABDÜLCABBAR Dede :
 
Erzurum Sultan denilmekle meşhurdur ve Abdulkadir Geylâni evlatlarından olduğu kayıtlarda anlaşılmaktadır. Çorum’a çeyrek saat mesafede bulunan kendi çiftliğinde ahşap türbesinde yatmaktadır. Vakfı yoktur. En çok bahar ve yaz mevsimlerinde her yer den gelen ziyaretçiler tarafından ziyaret edilir. Ziyaretçiler tarafından verilen iane ve şükür kurbanları ile idare edilir. Yılancık, göz ağrısı ve diğer çıbanlar için türbeye süt götürülür. Türbede bulunan çanaklara süt dökülür. Bu süt kuşluk vakti sürüldüğünde şifa bulunulduğu denenmiştir.
 
 
 
 ADA Celal 1963- <Tekvando>
 
1963 yılında Çorum'da doğdu.  Celal Ada, tekvandoda 20'den fazla madalya kazandı. 1982'de Avrupa, 1984'te Uluslararası Belçika Turnuvası ve Uluslararası Antalya Turnuvası'nda üçüncülük elde eden Ada, 1985'te Belçika Turnuvası birincisi, 1986'da Yugoslavya ve Kıbrıs Turnuvası ikincisi oldu.
 
 
 
 ACI PÜLLÜ :
 
İskilip Yerli köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
AFACAN Orhan 
 
1950 yılında İzmir Gaziemir’de dünyaya geldim. İlk Okulu Gaziemir’de, Orta Okulu Şirinyer Ortaokulunda okudum ve İzmir Namık Kemal Lisesi Edebiyat bölümümden ayrılarak tahsilimi tamamlayamadım.
Orta Okul yıllarında TSM nin bende oluşturduğu tutku ve istekle şiir yazmaya merak sardım. İzmirli bestekâr Yusun NALKESEN’in dillerde destan olan VEDA BUSESİ’nın sözlerini değiştire değiştire şiir yazma yeteneğimi geliştirdim. Bu ardada rahmetli Yusuf Nalkesenin öğretmenlik yaptığı Kemer’deki okuluna gider, yazdıklarımı gösterirdim. İyi olmasa da devamlı yazdım.
1971 yılı askerliğimden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde Polis Memuru olarak mesleğe girdim ve çeşitli illerde görev yaptım. Doğu hizmeti dönüşü Ankara’da göreve başladım ve buradaki yıllarımda TRT sanatçıları ile tanışma sonucu Piyanist Erkan YÜKSEL bir şiirimi besteledi ve seslendirdi. TRT repartuvarında farklı besteciler tarafından bestelemiş sözlerim mevcuttur.
Sayın Bilge ÖZGEN, Feritt SIDAL ve Erdoğan BERKER ile Ankara’da tanıştığım ve yardımlarını gördüğüm bestecilerimizdirler. Ankara’da yazdığım bazı şiirlerimi beğenilmiyor diye kimselere göstermedim. İzmir’e atanıp daha sonrada emekli olunca sanat dünyasından uzaklaştım ve şiir yazmaya ara verdim.
 2005/2006 yılında Hac’ca gittiğimde yazdığım 160 kıtalık dini şiirle tekrar şiir yazmaya başladım.
2008 yılında Gaziemir Belediyesi TSM korusuna katıldım ve Ertuğrul POYRAZ ile oluşan arkadaşlık sonucu Ankara’da kimseye vermediğim şiirlerimi kendisine vermeye başladım. Bir, iki derken ortak çalışmalarımız çoğalmaya başladı.
2008 Mayıs ayındaki Koromuzun final konserinde ortak çalışmamız olan MUTLULUK SÖZ VERDİ’Yİ seslendiren Ertuğrul POYRAZ yorumu ve bestemizle müzik dünyasında farklı ve iddialı olduğumuzu kabul ettirdiği dinleyicilerin aldığımız olumlu tepki ortaya çıkarmıştır. Ertuğrul POYRAZ ile olan ortak çalışmamızdan dolayı ikimizi Saadettin KAYNAK ve Vecdi BİNGÖL ikilisine benzetmektedirler. Toplumsal, siyası, milli, dini, sevgi konularında yazdığım şiirlerim internette sayısız sitelerde yer almakta, milli şiirlerimi’’ Mehmet AKİF ruhu yaşıyor’’diye ifade etmektedirler.
İnternet Gazeteciliğinde bir çok şiir köşem mevcuttur.Halen İzmir’de yaşamakta olup evli ve iki çocuk babasıyım. Internet’te Yazarımız   http://corumlu2000.dergisi.info  , Sarı Çiğdem Şiir Defteri’nde http://saricigdem.dergisi.info   yayınlanma devam etmektedir.
 
 
 
 
 AĞCA Dede:
 
Mecitözü Beke köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 AHISKALIOĞLU Nuri 1927-   <Doktor-Milletvekili>
 
1927 tarihinde Çorum Alaca’da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesini bitirdi. Tortum Hükümet Tabipliğinde ,sonradan serbest tabiplik yaptı. 1.dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu.
 

 

 

 
 
 AHİ Müsteşar :
 
Sağrıcı(şimdiki Çöplü) mahallesinde Gazi Dedeoğlu’nun evininde ahşaptan türbesinde yat makta olup, bir miktar tahıl getiren vakfı var ise de, halen bedeli karşılığında türbedarı tarafından idare edilir. İsmi geçen türbedarı, türbe bahçesinin bir tarafına hela çukuru kazarken topraktan vücudu bozulmamış bir zat çıkmış ve bu zatın üzerine de yeni ahşap bir türbe yapılmıştır. Konuşma zamanı gelip de konuşamayan çocuklar ve dili tutulan şahıslar kurban ile ziyaret ettiklerinde bazen Allah şifasını verdiği denenmiştir.
 
 

 

AHMED ?-? <Şair>
 
Çorum Alaca Kayabüget köyündendir. XIX. Y.Y. yaşamıştır. Yaşamı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Arınmış bir Türkçe ile şiirlerini yazmıştır. Şiirleri el yazması şiir defterlerinde bulunmaktadır. . 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde  bir şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
AHMED Baba:
 
Alaca merkezde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
AHMED b. Abdullah Halifezade Çorumi <Hattat>
 
Tercüme-i mecnun,Demirbaş No:4758 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED b. Ali Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i şemsiyye,Demirbaş No:5113,Şerh-i şemsiyye,Demirbaş No:5135 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED b. Hacı Ali Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i el Hüseyniyye,Demirbaş No:2308 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED b. Hattat Müezzin Çorumi <Hattat>
Haşiye-i envâr ül tenzil,Demirbaş No:3242 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED b. Muhammed Çorumi <Hattat>
 
İrab-ı kafiye,Demirbaş No:5252 Risale No:2,Şerh-i mukaddeme-i cezeri,Demirbaş No:3687 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
AHMED b. Muhammed Seydimzade Çorumi <Hattat>
 
Haşiye-i akaid,Demirbaş No:4016 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 

 
AHMED b. Mustafa İskilibi <Hattat>
 
Kaside-i bürde,Demirbaş No:546 Risale No:6 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED Çorumi (Demircioğlu) <Hattat>
 
Kudret-ül ayn,Demirbaş No:209 Risale No:2,Risale-i meyfiyye-i eda-i izzet,Demirbaş No:209 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED Emin b. Ali Çorumi <Hattat>
 
Nuhbe-i vehbi,Demirbaş No:4532 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED Feyzi b. Ali Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i akidet-ül etrab,Demirbaş No:182 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
AHMED Feyzi Çorumi 1839-1909 <Müderris-İslâm Bilgini-Şair>
 
1839 tarihinde Çorum’da doğdu. Leblebici oğullarındandır. Babası Müftü Hacı Ali Ariftir. Tahsile Çorum’da başladı. Çorum  Medresesi,sonra İstanbul Beyazıt Medresesini bitirdi. Çorum’a dönüp Kurdoğlu Medresesinde Müderrislik ve Bafra,Zile,Ayaş Beypazarı,Sungurlu Kadılıklarında bulundu. Yozgat Ağır Ceza  Mahkemesi Başkanlığı ve Çorum İstinat Mahkemesi üyeliklerinde bulundu.
Babasının vefatından sonra Çorum Müftülüğüne atandı. Çorum’da adıyla anılan bir kütüphane kurmuştur. 1328 Devlet Salnamesinin 408. Sayfasında “Çorum’da ki Feyziye’i İrfaniyye isimli kütüphanenin (banisi ) Hacı Ahmet Efendidir. Kitap adedi  5955  tesis tarihi 1309. Kütüphanenin sokak kapısının üzerende bulunan kitabe Çorum Müzesinde ,Kitapları Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde bulunmaktadır.
Tutulduğu  bir hastalık nedeniyle Merzifon Amerikan Hasta hanesinde ameliyat oldu ise de kurtulamayarak vefat etti. Mezarı Ulu Mezardadır. Eserleri ,Bakınız;Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde bulunan Çorumlu Müellif ve Hattatların yazdığı el yazma kitaplar. 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde üç şiiri yayımlandı. Şerh-ül esma-ül hüsna, Demirbaş No:620 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
AHMED Feyzi Müftü Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i müsnet-ül imam-i el-azam-ı Mekke, Demirbaş No:369 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
AHMED Halit Karaalizade Çorumi <Hattat>
 
Ata el,feyyaz şifaa-i kadi ayaz Demirbaş No:9242 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
    
 
 
 
 
AHMED Hulusi Paşa ?-1837 <Devlet Adamı>
 
Aslen Çorumlu olan Ahmed Hulusi Paşa,İstanbul’da kalemden yetişmiştir. Önce Reis-ül Küt tap Kazaskeri,İkinci ve birinci Tezkireci,Darphane Emini ve Çavuş başı sı olduktan sonra,1826 da Sadaret Kethüdası ,Mühümatı Harbiye Nazırı ve Vezirlik payesine erişerek ,sadaret Kaymakamlığı yapmış, Sadrazamların muharebe cephelerinde olmaları sebebiyle bu sonuncu vazifesinde 1829-1832 senelerinde görev yapmış,bir arada Muğla Mutasarrıflığında bulunmuş,1836 tayin edildiği Hariciye Nazırı iken 1837 tarihinde vefat etmiştir.
 
 
 
 
AHMED Leblebicizade Çorumi <Hattat>
 
Haşiye-i kavli Ahmed,Demirbaş No:5075 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
AHMED  Müezzin zade ?-? <Müderris>
 
İskilip’te Müderrislik yaptığı ve yazma kitabının olduğu bilinmektedir. Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir.
 
 
 
 
 
 
AHMED Muhammed b. Mustafa Çorumi <Hattat>
 
Risale-i mantık,Demirbaş No:2507 Risale No:4 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır.     
 
 
 
 
 
AHMET Paşa <Çorum Mutasarrıfı>
 
Hicri 1240-1243 tarihleri arasında Sancak Mutasarrıfı olarak Çorum’da bulunduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.
 
 
 
 
 
AHMET Raşit Bey <Çorum Kaymakamı>
 
Ankara Vilayeti Hicri 1311 senesine ait salnameden: Çorum Kaymakamı Ahmet Raşit Bey.
 
 
 
 
AK Şemseddin (Şemsi) 1389-1459 <İslâm Bilgini>
 
Asıl adı Mehmed Şemseddin b. Hamza dır. Osmancık’ta 1389 tarihinde doğduğu,ilk bilgileri babasından ve Şeyh Bedreddin’den aldı. İyi bir medrese öğreniminden sonra Osmancık Medresesi’ne Müderris oldu.
Tasavvuf, tıp, eczacılık ve edebiyatla ilgilendi. Ankara Hacı bayram-ı Veliye bağlandı ve onun halifesi oldu. Şeyhinin vefatından sonra Osmancık, Beypazarı ve Göyüncük’te dersler verdi. İskilip Medresesindeyken, II. Murad  Ak Şemseddin’e Şehzade Mehmed’e (Fatih) hocalık yapma görevi verdi. İstanbul’un fethinde ve alınmasında manevi açıdan büyük katkıda bulundu. (Fetih sırasında,daha önceleri İslâm ordularının İstanbul kuşatmasında şehitlik rütbesine eren Ebu Eyüp el-Ensari’nin kabrinin yerini göstermesi,Türk ordusuna büyük bir manevi güç verdi) Fethin sonunda Göyüncük’e yerleşti. Derslerine orada devam etti ve 1459 tarihinde vefat etti. Eserleri: Maddet-ül hayat, Kitab-ı tıp, Halli müşkülat, Risalet-ül Nur’riyye vel makamat-ı evliya. 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde dokuz şiir yayımlandı.
 
 
 
 
 
AKALIN Muzaffer <Çorum Valisi>
 
Çorum 2 Mayıs 1941-26 E 1943 1318 tarihinde Osmaniye’de doğdu.1922 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesin den mezun oldu.Çeşitli yerlerde Nahiye Müdürlüğü, Kaymakamlık,Mülkiye Müfettişliği yaptı.2 Mayıs 1941 -26 Eylül 1943 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü yaptı. 1946 tarihinde Kastamonu Millet Vekili oldu. İ. Sabuncuoğlu Muzaffer Akalın için; Tam bir kanun ve nizam adamı idi. İkinci Cihan Harbi’nin heyecanlı ve yokluk devri idi. Ekmek gaz yağı,kaput bezi ve emsali mallar vesikaya tabii tutulmuştu. Vali Muzaffer Akalın’dan ekmek vesikası istedim. Noterler gayri mahdut varidat sahipleridir. mahdut geliri olanlardan başkasına ekmek vesikası veremem diyerek talebimi ret etti.1946 tarihinde, Dahiliye Vekaleti Mahalli İdareler Umum Müdürü olan Vali’yi makamında ziyarete gittik.
 
 
 
 
 
AKAYDIN Ali Rıza  1922- <Kurmay Albay-Milletvekili>
 
1922 tarihinde Çorum’da doğdu. Kara Harp Okulu ve Kara Harp Akademisini bitirdi. Kurmay Albay rütbesinde iken,Kara Kuvvetleri Komutanlığı Teşkilat ve Eğitim Dairesi Teşkilat Şube Müdürlülüğünde bulundu. XVII dönem Çorum Milletvekilliği yaptı.
 
 
 
 
AKDOĞAN Hulusi 1886-  02.01.1960<Milletvekili>
 
1886 tarihinde Çorum Alaca’da doğdu. Çiftçilikle uğraştı. VII: dönem Çorum Milletvekilliği yaptı.
 
 
 
 AKGÖL (AKYOL) Eyüp Sabri 1876-1950 <Milletvekili>
 
1876 tarihinde Manastır’ da doğdu. Harp Okulunu bitirdi. Orhi Tabur komutanlığı yaptı. Çiftçilikle uğraştı. I. Dönem Eskişehir, V,VI,VII. Dönemler Çorum Milletvekilliğinde bulundu. 16 Ağustos 1950 tarihinde vefat etti.
 
 
 
 
 
 
AKHUN İlhan 1903-1966 >Veteriner Hekim-Milletvekili>
 
1903 tarihinde İstanbul’da doğdu. Veterinerlik Fakültesini bitirdikten sonra, Almanya’da Doktorasını yaptı. Serbest Veteriner Hekimlik, Tarım Bakanlığı Teknik ve İstişare Heyeti Başkanlığında bulundu.2.Dönem Çorum Milletvekilliği yaptı. 30 Nisan 1966 tarihinde vefat etti.
 
 
 

 

 

 

 AKİF Efendi zade Ali Çorumi ?-? <Müderris>
 
Amasya’da Müderrislik yapmış,talebelere icazet vermiştir. Doğum ve ölüm tarihi hakkında bilgi yoktur.
 
 

 

 

 
 AKİF PAŞA<Çorum Mutasarrıfı>
Hicri 1270 Amasya ve Çorum Sancakları Mutasarrıfı Salih Paşaya tahvili. İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.
 
 
 

 

 

 AKİF Tefik <Çorum Belediye Başkanı>
 
İhsan Sabuncuoğlu: Birinci Cihan Harbinin ikinci senesinde Çorum’a Hastane Doktoru olarak geldi. Şimdiki Ticaret lisesi (Eski Sanat Okulu, Şimdi Müze ) binasında hastaneyi kurmuştur. Askeri Doktordu.Vazife icabı Şark cephesine gitti. Birinci Cihan Harbi’nin nıütarekesi günlerinde Çorum’a geldi. Çorum’a ilk özel muayeneyi açan Doktordur. Çok sevilen Arif Bey Belediye Reisliğine getirildi  Belediye Reisliğini çok devam ettiremeyerek çekildi.
Mesleğine Çorum dışın da devam etti. 8-10  sene sonra emekli olunca Çorum’a döndü. Özel muayenehane açtı. Çorum’da Kızılay Reisliğini birkaç sene parlakça idare etti.Akif Bey daha sonra İstanbul’a taşındı.
 
 
 
AKKAYA Ünal 1936- <Mali Müşavir-Milletvekili>
 
1936 tarihinde Ayancık’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Mali Müşavir, Çorum Kimya Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu başkanlığında bulundu. XVII ve XVIII dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu. Halen Çorum’da Mali Müşavir olarak çalışmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 AKKUŞ DEDE :
 
Asıl ismi bilinmemektedir. Şeyh Eyyüb (şimdiki Kale) mahallesinde Kayışoğlu’nun evinde yatmaktadır
 
 
 
 AKÖZ Mustafa <Yazarımız>
 
1956 yılında Çorum Mecitözü İlçesi Bayındır Köyünde dünyaya geldi.
İlk ve orta tahsilini Mecitözü ve Çorum’da tamamladı.
Aşıklık ve şiir denemelerine, halen yaşamış olduğu hayatın tatlı ve acı gerçekliğinden etkilenerek başlamıştır. Şiirlerinde mertlik ve duygusallık üzerine yazmaktadır.
            Şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmıştır. 2000 tarihinde yayınlanmış “Sitem” isimli bir şiir kitabı vardır.
           Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info  çalışmaları yayınlanmıştır.
 
 
 
 
 
AKSOY Bekir 1950- <Kaymakam-Genel Md.-Vali-Milletvekili-Bakan>
 
1950 tarihinde Çorum Mecitözü’nde doğdu. 1972 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. İçişleri Bakanlığına bağlı olarak Kaymakam Vekilliği,Kaymakamlık görevlerinde bulundu. 1984 tarihinde İçişleri Bakanlığı Personel İdari İşler Genel Müdürlüğü görevleri yaptı. 20. Dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliğinde bulundu. İngilizce bilen Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıdır.
 
 
 
 
 
AKSOY Osman Rafet 1895-1967 <Çorum İl Vilayet basıevi Md. Yazar-Milletvekili>
 
1895, Tevfik – İsmet - İstanbul Daru’l-Fünûn Edebiyat Şubesi – Edebiyat – Sungurlu Kenzilirfan Okulu Öğretmeni, Çorum İli İdare Meclisi Başkâtibi, Çorum İli Vilayet Gazetesi Başyazarı, Çorum İli Basımevi Müdürü, Çorum Ziraat Ameliyat Okulu Öğretmeni, Yozgat Matbaa Müdürü, Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Şefi ve Müdevvenat Müdürü, Başbakanlık Yazı İşleri Dairesi Müdür Yardımcısı, Türk Ocağı, Kızılay ve Çocuk Esirgeme Kurumu Başkanı, Halkevi Başkanı, Yozgat Muallimler Birliği Başkanı, Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Başkanı, Yazar – IX. ve X. Dönem Ordu Milletvekili – Kırmızı Şeritli İstiklâl ve Harp Madalyası sahibi - Evli, 2 Çocuk. Ölüm Tarihi: 31.12.1967
 
 
 
 
 
AKSU Bekir Baki 1928-<Öğretmen-Yazar-Romancı-Fotoğrafçı-Yazarımız>
 
1928 yılında Çorum Mecitözü ilçesi Çıkrık Köyünde doğmuşum. Annemin beni başaklar arasında dünyaya getirdiğini,ailemin en küçüğü (5 numara) olduğum için beni çok sevdiklerini biliyor biraz da inat  olduğumu,her  isteğimi  yerine getirterek büyüdüğümü hatırlıyorum.
Çıkrık Köyü;Mecitözü'nün en büyük köylerinden biridir.  Yıllar  önce kasaba yapılmak istenmiş müftü ve kadılar köyde oturduklarından Pazar kurulduğu zamana at ve hayvan pislikleri koku ya par diye eski  adı (Hacıköy) olan şimdiki Mecitözü İlçemize kasa hakkını vermişlerdir.
İlkokulu köyde bitirdim. Sınıfımın birincileri arasındaydım. Hep okumak,öğretmen olmak isterdim. Zaten başka   meslekte  bilmiyordum. Köy enstitüleri kurulduğundan 3 yıl sonra yani;1942 yılında Kastamonu Gölköy Enstitüsüne kayıt oldum 4 yıl Kastamonu'da  okuyup  5. Sınıfa geçtiğimde bütün Mecitözü öğretmen adaylarını Samsun Sadık  Akpınar Köy Enstitüsüne naklettiler. 1946 yılında  okulumu  bitirip Mecitözü İbek Köyü Başöğretmenliğine tayin  oldum. O zaman öğretmenlere tarla,at,öküz,koyun  ve  araba  veriyorlardı. Ayrıca sanatına göre takım aletleri de verilirdi. Demirciydim. Tüm demirci takımlarını da verdiler. Ne yazık ki  takımları  çalıştırmadan  at ve aletler ile koyunları geri aldılar.
1947 yılındaydı. Köyde muhtar seçimi vardı. Köyde iki muhtar adayı kıyasıya seçim yarışındaydılar. Köy ikiye bölünmüş,sabaha kadar," Sen kazanacaksın,ben kazanacağım" deyip planlar kuruyorlardı. Okul  köyün  uzağında  düzlük bir arazide kuruluydu. Etrafını hendek kazdırıp çitle çevirtmiş tim.  Seçimler  başladı. Bir saat geçmişti ki çitlerin sırıklarını söken  köylüler birbirlerine girişiverdiler. Sandık kurulu soluğu kaçmakta buldu. O kavgada iki kişi  öldürüldü  3 kişi de hastanelik oldu. Ne yapacağımı  şaşırdım. 2  yıllık  öğretmendim. Köyde karakol yoktu. Kendi köyümde  vardı.  Olayı bekçi ile 1 saat uzaklıktaki Çıkrık  Karakoluna  bildirdim. Bekçi  ile  beraber  3  jandarma geldi. Seçime devam edileceği  ilan  edildi. Öldürülen  taraf  seçimi kazandı.  İki  kişi de  hapse girdi. O anı hiç unutamadım. Başöğretmenliğim yıllarında mesleğimdeki  başarılarımdan  dolayı  ikinci  tayin  yerim olan Çorum  Merkez  Boğabağı Köyünden Gezici Başöğretmenliğe atandım. 
Yazı  yazmaya Boğabağı Köyünde başladım. Boğabağı  Köyü  Çorum'un  merkezine bağlı modern bir köydü. Eşim öğretmendi.  İkimiz canla başla  çalışıp  yaz  tatilinde   dahi  çocuklara  özel dersler veriyorduk. Para almazdık. Okulun bahçesinin işler sebze,meyve yetiştirirdik. Bu dönemde Akşam Gazetesinde çalışan  Aziz Nesin geldi. Bir gün okulda misafir ettik. Köyü  ve bahçeyi gezdirdik. Hikaye  ve roman yazma  denemeleri yapmamı istedi. İşte ilk hikâyelerimi orada yazdım.
3 roman 10 hikaye yazdım. Romanlarım: Bir  Öğretmenin  Kaderi, Su   Hırsızları,Yavan Ekmek. Hikayelerim:Hırsızın Bıraktığı Miras,İntikam,  Zifaf  Gecesi vb. Hikayelerim ve romanlarım Sungurlu Sunguroğlu  İlkokuluna tayin edildikten sonra başladı. İlk romanım "Bir Öğretmenin kaderi" bir hatıradan ibaretti. Akşam    Gazetesinde yayınlanması için Aziz Nesin'e gönderdim. Okumadı bile diye düşündüm .  Sonra İstanbul'a gidip geri aldım. Aziz Nesin romanımı okuduğunu  İmece Dergisinde isim vermeden eleştireceğini söyledi.  Sonradan   İmece Dergisinde 3 sayı eleştirdi beni,tabi isim vermeden. Ne yazık ki o 3 dergi maalesef elimde yok. Romanımın yayınlanmaması ve  beni  eleştirmesi beni kamçıladı, ikinci romanım olan " Su Hırsızları"nı  yazdım.  Bu romanım önce Ankara Adalet Gazetesinde  sonra da  Çorum  Haber  Gazetesinde Muzaffer Gündoğar aracılığıyla yayımlandı. İkinci romanımın tefrika edilmesi beni çok memnun  etmişti  hemen  üçüncü  romanım   olan "Yavan Ekmek"e başladım.
1970  TRT Roman Yarışmasında 47 eser içinde  11'e girdim 8 kişiye ödül 3 kişiye övgü verdiler.  TRT'de " Devamı Yarın " tiyatro bölümünde yayınlanmasına sağlık verdiler.  Bu  üç  kişi: Talip Apaydın'ın (Definesi),Fatma  Sarba'nın  (Kadın ve Toprak) Bekir Baki Aksu'nun (Yavan Ekmek) oldu. Romanım hiçbir yerde  yayımlanmadı. 
Turizm Bakanlığında çok posterim var. Tanıtıcı kitaplarda ismim çok. 1972 den beri kartpos tallarda  tanıtımım  oldu. Parayı da bu çalışmalarımla kazandım. Fotoğraf  çekmek  ayrı  bir  zevk.  Roman  yazmak   ayrı  bir aşk. İkisini beraber yürütmek  istiyorum. 
Internet’te Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi’nde http://corumlu2000aylik.dergisi.info , resimlerim yayınlanmıştır. Yazar ve Çekerimiz Bekir Baki Aksu 'yu 18 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da vefat etmiştir.
 
 

 

AKSU Nevzat 1928-2009  <Milletvekili>
 
1928 tarihinde Çorum’da doğdu. İstanbul Yıldız Teknik Okulu Makine Mühendisliği bölümünü bitirdi. Aynı okulda mastır yaptı . PTT Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştı. XVIII. Dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu.
Nevzat Aksu, 2008 yıldan beri akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.
 
 
 
 
 
AKTAN Adil 1918-<Çorum Valisi>
 
Çorum 29 Temmuz 1977- 25 Ekim 1979. 1918 tarihinde Antep’te doğdu. Siyasal Bilgiler Okulundan mezun oldu. Malatya Maiyet Memurluğu,Kaymakamlık,Mülki Müfettişliğinde bulundu. Rize, Yozgat 29 Temmuz 1977-25 Ekim 1979 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. 1977-1979 tarihinde Çorum’dan ayrıldı V.D.M
 
 
 
 
 
 AKTAŞ Muhsin 1966  <Şair>
 
1966 yılında Giresun’un Espiye ilçesinin Akkaya köyünde doğdu, İlkokulu köyünde okudu, Orta ve Lise’yi güç şartlar altında Bursa İHL de bitirdi. Bir Süre Açık Öğretime devam etti. Öğrenimini yarıda bırakıp, satış ve pazarlama sektörüne girdi.
On yıla yakın bir süre İzmir’de yaşadı, Şu an Bursa’da, bir fabrikada üst düzey yöneticisi olarak yaşamını devam ettirmektedir.
Şair ve yazar evli olup, dünya güzeli 3 kız çocuğu babasıdır.
Daha çok serbest şiirler yazmakla beraber, halk şiiri ve hece tarzında şiirlerde yazmaktadır.
Internet’te Yazarımız http://corumlu.com , Sarı Çiğdem Şiir Defteri’nde http://saricigdem.dergisi.info  ve Aylık Şiir Antoloji Dergisi’nde  şiirlerim yayınlanma devam etmektedir
 
 
 
 
 
 
AKYOL Eyüp Sabri 1876-1950 <Milletvekili> BAKINIZ AKGÖL Eyüp Sabri
 
 
 
 
 
 
 ALAEDDİN Ali Efendi: Bakınız ;Kadı asker Ali Efendi.
 
 
 
 
 
 
ALİ Abdullah Efendi Çorumi ?-H.1199 <Müderris>
 
Çorum’da doğmuş olduğu, Müderrislik yaptığı,talebelerine icazet verdiği bilinmektedir. Hicri 1199 tarihinde vefat etmiştir.
.
 
 
 
 
 
ALİ Arif Çorumi <Hattat-Yazar>
 
Sahih el Buhari,Demirbaş No:3548,İcazet-name, Demirbaş No:5536 Risale No:1,Sahih el Buhari, Demirbaş No:3549 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır, Çorum’da doğmuş olduğu, Müderrislik yaptığı ve icazet verdiği İcazet-name adlı eseri bulunmaktadır
 
 

 

 

 
ALİ Arif İbn-i Osman Çorumi <Hattat>
 
Kaside-i hamzille,Demirbaş No:2945 Risale No:13 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 

 

 ALİ b. Ahmed Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i mukaddeme-i ucrumiye,Demirbaş No:5275 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 ALİ b. Ali Çorumi <Hattat>
 
Fetva-i el Ankaraviyye,Demirbaş No:4461 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
ALİ b. Muhammed Çorumi <Hattat>
 
Risale-i şemsiyye,Demirbaş No:5028 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 
ALİ b. Mustafa Çalıkzade Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i tasavvurat,Demirbaş No:5053 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 

ALİ b. Mustafa Çorumi <Hattat>
 
Şerh-i kafiye,Demirbaş No:5306 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

 
 
ALİ b. Osman Çorumi <Hattat>
 
Şafiye,Demirbaş No:5431,Şerh-i ilm-i münazara, Demirbaş No:4698 Risale No:1
Şerh-i velediyye, Demirbaş No:4698 Risale No:2,Tekrirat-ı velediyye, Demirbaş No:4698 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 

 

 
 
 
 ALİ b. Osman Leblebici Çorumi <Hattat>
 
Tarifat,Demirbaş No:5558 Risale No:2,Tarifat-ı seyyid, Demirbaş No:5558 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabları vardır
 
 
 
 
 
 
 ALİ Efendi Çorumi ?-1198 <Müderris>
 
Çorum’da doğduğu,Amasya Sunguriye Medresesinde Müderrislik ve Müftülük yaptığı,talebelerine icazet verdiği,Hicri.1198 tarihinde Berat Kandili’nde vefat etmiş,Cuma günü defnedilmiştir.
 
 
 

 

 
 ALİ İzzet  ?-?  <Aşık>
 
XIX. yüz yıl da Çorum’da yaşadı. Çorum’a göçen Nakşibendi Şeyhi Ethem Babanın oğludur. Tahsilini Çorum Medresesinde yapmıştır. Teskiret-ül Makamat adlı Arap harfli basılmış Çorum’da bulunan yatırları anlatan bir kitabı bulunmaktadır. Kitabında gezgin olduğunu beyan etmektedir. Şiir defterlerinde şiirleri bulunmaktadır. “Teskere-i Makamat” isimli Osmanlıca basılmış kitabı Çorum’da Yatan Meşhur Yatırlar isimli tıpkı basım olarak ve Osmanlıca okunuşu ve bu günkü Türkçeye çevrilip bazı bilgileri de tarafımdan ilave edilerek tarafımdan basılmıştır. 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde dört şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
 ALPAY Atilla 1955-<Yazarımız>
 
1955 Yılında  Çorum da doğdu. 1975  yılında İstanbul Devlet Güzel Akademisine girdi. 1981 yılında Yüksek İçmimar ve Endüstri Tasarımcısı olarak Meslek  hayatına  atıldı.Çeşitli atelyelerde  dahili dekorasyon  projeleri ve İçmimari   işleriyle meşgul oldu. İnşaat firmalarında ince yapı şantiye şeflikleri  ve  tasarım,  içmimarlık, proje ve uygulama hizmetlerini  yürüttü.
Çorum ve çevresinin  Kelebek ,böcek ve fosil ve mineral kolleksiyonlarını  yaptı. Tarihi  Çevreye duyarlı ve bir Çorum  Sevdalısı olarak şehrimizin bütün Tarihi evleri ve yapıları ile doğal çevresinin  dia filmlerini çekti. Aynı yıl Safranbolu Evleriyle alakalı 22 dakikalık bir belgesel  film yaptı. 1981 ve 1984  yıllarında  Eski Çorum Evleri  konulu  fotoğraf sergilerini açtı. Üç yıl Çorum  İlahiyat Fakültesinde Türk ve İslam  Sanatı  Tarihi dersleri verdi. Çorum  Tarihi Çevresi  konulu ev “Eski Çorumdan Kalanlar” isimli  son  fotoğraf sergisini 2000 yılında Devlet Güzel Sanatlar galerisinde açtı ve  dia gösterisi  yaptı.
“Tarihi Çevre Korumacılığı, Türk  ve İslam Sanatı Sanatı ile Osmanlı  Kültürü ”adına hem  ülkemizin hem de Çorum’ un en büyük film Kolleksiyonlarından birisini  vücuda getirdi. Çorum Tarihi Evleriyle,Çorum Kültürü ve Folklorü ile ilgili çalışmalarını  da bir Cd’ de  topladı. Bütün bu çalışmalarının  yanısıra  aynı zamanda içki ,sigara , uyuşturucu ve cinsel hastalıklarla mücadeleye de kendini  adayan Alpay; geçtiğimiz günlerde İstanbul Yeşilay Genel Merkezi tarafından Çorum  Yeşilay Temsilcisi olarak   görevlendirildi. İlmi, siyasi ve Çorum Tarihi konularında Çorumlu 2000 ile dergi ve gazetelerde yayınlanmış  bine yakın da   makalesi bulunmakta.
 
 
 
ALPSAR İsmail Kemal 1874-1942 <Öğretmen-Vali-Milletvekili>
 
1875 tarihinde Çorum İskilip’te doğdu Mülkiye mezunudur. Öğretmenlik,Kaymakamlık,Mutasarrıflık ve Sivas Valiliği yaptı. Osmanlı Millet Meclisi 4.dönem Çorum Milletvekilliği, II,III,IV,V,VI. Dönemlerde Çorum Milletvekilliğinde bulundu.
 
 
 
 
 
 
 ALPSAR Edip 1902- 1942 <Milletvekili>
 
1902 tarihinde Çorum İskilip’te doğdu. Almanya Stugart Ticaret Akademisini bitirdi. Yurda dönünce ziraat ve bankacılıkla uğraştı. Merkez Bankası Emisyon Müdür Muavinliğinde bulundu. VII. ve VIII. ara seçim Çorum Milletvekilliğinde bulundu.
 
 
 
 
 
 
AMASYA MÜFTÜSÜ Mustafa Vazıf Çorumi MUSTAFA Vazıh Bakın
 

 

 
 
 AMİKLİOĞLU Mustafa Ateş 1944-  <Genel Md.-Müsteşar-Milletvekili>
 
1944 tarihinde Çorum’da doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı olarak çalıştı. XIX. dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu.
 
 

 

 
 AMUNNA MÖ. 1550-1530
 
Amunna MÖ. 1550-1530 Babası Zidanta’yı devirip  tahta  çıktıktan sonra Hitit ülkesinde çıkan kıtlık ve karışıklar ile  yürütür ken  Amunna öldürüldü. Yerine yeni bir  hanedanlıktan Huzzia çıktı,
 
 

 

 

 AMUVANDA I    MÖ.1440 -1420 
 
II. Tut halya'nın oğlu I. amuvanda tahta çıktığı bilinmekle beraber yönetimi hakkında  fazla  bilgi  bulunamamış olup, bazı tarih yazarların bu  kralın  III. Tuthalya'dan sonra tahta çıktığını yazmışlardır.
 
 
 
 
 
ANİTTA Kuşşara ve Hitit Kıralı  MÖ1800
 
Pithana'nın oğlu  Anitta'nın  babasının   yolundan devam  ettiğini görüyoruz. Anitta'nın MÖ.1800 tarihinde  yaşadığı tahmin edilmektedir. Anitta'nın bir asur tabletin de adı geçmektedir.  Anitta krallık yönetim merkezini, Kuşşara'dan Naşa /  Kaniş  kentine taşıdı. Anitta Hattuşaş'a iki defa saldırdı.
Birinci saldırıda Hattuşaş'ı vergiye bağladı, ikinci saldırısında Hattuşaş Kralı Piyus'tiyi yenerek Hattuşaş'ı yerle bir etmişti. Benden sonra kim kral olur ve Hattuşaş'ı imar ederse fırtına tanrısı kahretsin diye beddua etti. Anitta; Gece baskınları yaparak komşu kentleri teker teker ele geçirdi.

 

 

 

 
ANGIN Cahit 1929- 17 Haziran 2015 <Milletvekili>
 
 
1929 tarihinde Çorum’da doğdu. Ankara Hukuk Fakültesini 1956 tarihinde bitirdi. Serbest Avukatlık yaptı. 13. Ve 54. Dönem Çorum Milletvekilliği yapmıştır. 17 Haziran 2015 Ankara da vefat etmiştir
 
 

 

 
APAYDIN Mehmet Haşim 1878-1940 <Tapu Sicil Md.-Dava Vekili-Milletvekili>
 
1878 tarihinde Erzurum’da doğdu. İdadi mezunudur. Tapu Sicil Müdürlüğü, Dava Vekilliği yaptı. I. Dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu.12 Nisan 1940 tarihinde vefat etti.
 
 
 
ARAB Baba :
 
Nurullah (şimdiki Çöplü) mahallesinde Kadiroğlu’nun evinde yatmakta olup, küçük çocuklar havale veya hayaller gördüklerinde ziyaret ettirildiğinde şifa buldukları denenmiştir.
 
 
 
 
 
 
 
 ARAB Dede :
 
Burhan Kethüda (şimdiki Yavruturna) mahallesinde Abdioğlu‘nun evinde yatmaktadır. Sıtma için kabrinin yanında bulunan kuşburnu çalısı dallarından birisi taş ile bastırılınca şifa buldukları denenmiştir.
 
 
 
 
 ARNAVNDA II. MÖ. 1340 -1339
 
I. Şuppiluliuma'nın  yerine  oğlu, II.Arnavnda MÖ. 1340 -1339 çok hasta olarak  tahta  çıkmış ise de saltanatı uzun sürmemiştir. Tahta kardeşi II. Murşil geçmiştir.
 

 

 

 
 
 
 ARNAVANDA III.MÖ.1220-1190
 
IV. Tuthalya ölünce tahtla oğlu III. Arnuvanda MÖ.1220-1190çıkmıştır.Bu dönem iyice  zayıflayan Hitit Imparatorluğunun sonunu ha zırlayan olaylar  ve  kavimler göçü diye bilinen hareketler zamanına  rastlamaktadır.
 
 
 

 

 

 

ARİF Hacı Ali 1806-1863 <İslâm Bilgini>
 
 
1806 tarihinde Çorum’da doğdu. Leblebici oğullarından hacı Osman Efendinin oğludur. Medrese öğreniminden sonra,İstanbul’a gitti ve tahsilini bitirince Çorum Kurdoğlu Süleyman Ağa Medresesine Müderris oldu. Burada bir kitaplık kurdu. Bir süre sonra babasının yerine Çorum Müftülüğüne atandı. Sivas’a sürgüne gönderildi. Orada sekiz yıl kaldıktan sonra Çorum’a döndü. 1863 tarihinde vefat etti. Şiirlerinde Arif Mahlasını kullanırdı. 93 sayfalık bir divanı vardır. 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde bir münacatı,bir naattı,bir mersiyesi ve beş şiiri  yayınlandı.
 
 
 
 
 
  ARSLAN Zeki 1913-1990  <Doktor-Senatör>
 
1913 tarihinde İzmir’de doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. Dahiliye Mütehassısı ,Ankara Hasta hanesi Baş Hekimliği,Azat Sanayi TAŞ. Sağlık Uzmanlığında bulundu.15 Eylül 1961 tarihinde Çorum Cumhuriyet Senatosu Üyesi oldu. 7 Şubat 1964 tarihinde istifa etti. 1 Şubat 1990 tarihinde vefat etti.
 
 

 

 
 ARMUT Dede:
 
Merkez ilçede yatmaktadır

 

 

 
 ARTAR Mesut  1953-<Yazarımız>
 
1953 yılında Kayseri'de doğmuşum. Ortaokulu ve liseyi Çorum'da okuduktan sonra,o senelerde adı mektupla eğitime 1 sene devam etti. Fakat; o zamanki  ideolojik ortamda imtihanlara katılmamız zor olduğundan okulu bıraktım.  İlkokul sıralarında  herkesin  birkaç meslek dalına eğilimi olduğu gibi,benimde  meslekten mesleğe haftalık,hatta günlük ideallerim oluyordu. Bunların başında resim  veya beden öğretmenliği başta geliyordu.
Zaman ve şartlar benim  aklımın köşesinden dahi geçiremediğim  meslek  grubuna itti. 23 sene özel  bir kuruluşta yöneticilik yaptım. Avantajları ise; sizin onlara bir nebze yardımınız dokunduysa  insani  çevreniz  çok oluyor . 
Yazı yazmaya ilkokul sıralarında ufak çaplı yazılar  yazarak başladım. Bunlar daha çok duvar gazeteleri veya okul tarafından çıkartılan dergilerde yer aldı. Yazdığım yazılardan dolayı hiçbir ödül almadı ama,ilkokul,ortaokul ve lise yıllarında yapmış olduğum resim çalışmalarından ufak tefek birkaç ödüle layık görüldüm. 
İdealime ulaştım. Bundan fazlasını istemi yorum. Huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamayı arzuluyorum. 
Yazılarım  serbest  olarak yazıyorum. Önceden  tasarlanan ve  planı  yapılan hiçbir yazım yok. Günün  şartları veya o günkü etkilendiğim bir olaydan dolayı  yazıyı kaleme alıyorum. 
Bize bu  fırsatı verdiği için Mahmut Hocaya  çok  teşekkür ederim.  Yayın  hayatının daima başarılı ve devamlı olmasını yüce Allah'tan  niyaz ederim.
 
 
 
 ASLAN Mehmet 1942-<Öğretmen-Yazarımız>
 
Çorum’un merkez köylerinden Çatak köyünde 1942 yılının bir Ağustos sabahı dünyadan geldiğimi söyler annem, babam. Her halde bundan dolayı olmalı ki, insanlara karşı sevgi ve sıcak duygularla doluyum tıpkı Ağustos ayı gibi. Fakat o zamanlarda “Milletin efendisi köylü” hor ve hakir görülmüş, aşağılanmış daha doğrusu yaşadığına,yaşayacağına bin pişmen edilmiş olmalı ki yeni doğan erkek çocukları yol parasına erken dahil olmasın diye babam beni iki sene gecikmemi olarak 14 Şubat 1944 yılında nüfusa kaydettirmiş. Şu duruma göre demek ki;benim resmi doğum tarihim 14 Şubat 1944 oluyor. 
O zamanlar milletin efendisi köylü idi. 12 lira için çeşitli işkencelere tabi tutuluyor ve ayrıca mesken olarak ta kendisine cezaevi layık görülüyordu. İşte iki yıl dünyaya geç gelmemin sebebi bu. 
Orta ve lise tahsilini Çorum’da İmam Hatip Lisesinde tamamladı. İmam Hatibi bitirdiği yıl öğretmen okulunu dışarıdan bitirdi. Tayini İskilip kazasının bir köyüne yapılmışken,İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünün imtihanına girdi. Oranın imtihanını kazandığından,sözlü imtihanlara çağrıldı. Sözlü imtihanını da kazandığından yatılı olarak 1963-1967 yılları arasında bu okulda okudu. Burayı bitirince Samsun İmam Hatip Okuluna öğretmen olarak atandı. Samsun’da İmam Hatip Okulunda öğretmen iken,1972-1973 yaz döneminde Mithat Paşa Kız Lisesinde İmtihanlara girerek  lise ders farklarını vererek lise diploması aldı. Aynı yıl üniversite imtihanlarına girerek,o zaman ön kayıtla öğrenci alan Siyasal Bilgiler ve Hukuk Fakültesini kazandı.
Samsun İmam Hatip Lisesinden 2 Eylül 1998 tarihinde çok sevdiği mesleğine veda ederek emekli oldu.
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info   çalışmaları yayınlanmıştır.
 
 

 

 

ASLAN Muhammed b. Ebubeir <Hattat>
 
Müinil hükkam,Demirbaş No:1505,Şerh-i şürüt el selât, Demirbaş No:1500 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 

 

  AŞIK Ahmet 1948-<Mühendis-Dergi-Gazeteci-Dergimizin yazarı>
 
1948 doğumluyum. Çorum'da hayata gözlerimi açmışım. İlk,orta ve liseyi Çorum'da tamamladım. Son  çok  başarılı  bir talebeydim.  Hepsini derece ile bitirdim. 
Şimdi olduğu gibi;bizim zamanımızda öğretim  vardı  ama eğitim yoktu,yönlendirme yapılmıyordu.  Beceriler  ortaya çıkmıyordu. Talebe istikbalini,tercihini tesadüflere bırakmıştı. İşte böyle bir ortamda bizde İnşaat  Mühendisi olmaya karar verdik.  Bu tercihte babamın İnşaat Müteahhitti olması, başarılı bir iş adamı olması etkili oldu sanıyorum. Bu meslek;bende öyle bir sabit fikir oldu ki;birinci üniversite imtihanda inşaat hariç; tıp, eczacılık, siyasal, makine  gibi branşlarını kazanmama rağmen bir yıl bekledim.  Ertesi  yıl İTÜ İnşaat Fakültesini kazandım. Bu azmimi neticeye ulaştırmamı  taktir  etmiyor değilim. Ancak  çok  çalıştığım, çok  emek  sarf ettiğim, hayatımın gençlik yıllarından  çok  fedakarlık yaparak elde ettiğim  mesleğime  yani  İnşaat  Mühendisliğine  ancak 6  yıl ayırabildim. 
Kim,  kimi  terk  etti  kesin   bir  şey diyemiyorum, fakat  yeni   işimden  çok memnunum yani ; Gazetecilikten. Bu  meslekte   çevremi  daha iyi tanıdım ve tanındım.Güzel olan ne Varsa  bu  mesleğimde  elde ettim. İtibarımı, sevecenliğimi,yeni kişiliğimi bu işime borçluyum.  İnsanları tanımak, onlar için fedakarlık yapmak,sıkıntılarını gidermek, dertlerine ortak olmak çok güzel  duyguların  gelişmesine sebep oldu.
Kiminle karşılaşsam,bu kardeşime nasıl faydalı olabilirim diye  düşündüren  ulvi  duyguları bu ortamda  kazandım.
Yazmayı  çok seviyorum ancak; bazı özel günlerde,özel çıkarılan ilave gazetelerinde ve  yazı isteyen  mecmualara yazabildim. Ama bir şeyi unuttum. 4  yıl Milli  Fikir Mecmuasını arkadaşlarımızla   çıkardık.  Yayıncılık   hayatımın başlangıcı sayılabilir. 1976 da başlayan bu yayın 1979 da sona  ermişti. Yayın  kişiliğimi bu çalışmaya borçluyum. Yayıncılıkta  daha  çok idareci sıfatıyla rol aldım. İşin başında gazeteyi dağıtan,haber yapan haber kaynaklarını araştıran,koşan idim. Şimdi bu   işleri  ve  daha  birçok  işleri yapan arkadaşlarım var. Yani Holdingin bütün şubeleri  ve yetkilisi var.
Ben ise;daha çok idarecilik yapabiliyorum  Zor yetişiyorum. Sosyal etkinliklere iştirakim azaldı,ama arkadaşlarım  bu açığımı çok iyi    kapatıyorlar. Müessesenin etkinliğini dorukta tutuyoruz.
Gazetecilik  hayatımın  her   günü    bir hatıradır. Önemli olmayanı  yok  gibi,   çok  enteresan  olaylarla  iç içe yaşadım ve çok  dolu bir hayatım oldu. İnsanların  sıkıntılarını yayınlayarak yaptığımız yardım hatıralarımın en dinamik olanlarıdır.    Şahsımı heyecanlandıran bir hatıram aklıma geldi: Yıl 1982. Çorum Valisi Ahmet    Özer Bey. Bir köye elektrik verilişi dolayısıyla diğer gazeteci arkadaşlarım ve bürokratlarla beraberiz. Vali Bey konuşmasını yaptı ve açılış  konuşması ve kurdele kesimi için beni  davet  kürsüye davet    etti. Beklemiyordum ve onun için çok heyecanlandım.  Hayatımın en  heyecanlı    konuşmasını yaptım ve kurdele kestim. Sonradan  bir  çok kurdele kestim ama,bunun gibi heyecanlı olmadı.  Herhalde her şeyin ilki güzel.  Bu meslek,kitleleri etkilemek bakımından çok cazip.  İnsanları  kendisine  çekiyor. İyi niyetli insanların elinde bir hizmet müessesesi olurken, kötü niyetli ellerde silahtan farkı yoktur.
Mahalli basında yayınlanmakta ve Internet’te Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi’nde http://corumlu2000aylik.dergisi.info  , yayınlanma devam etmektedir.
Bu “ mülakat”a teşekkür eder, yarar getirmesini temenni ederim
 

 

 

 
 AŞIK Mehmed :
 
İmad  köyüne   girerken  yol  üzerinde betonarme türbesinde yatmaktadır. Bütün istek ve dilekler için ziyaret edilirler. Yusuf Şahin’den derlenmiştir.
 

 

 

 
 AŞIK paşazade  5 Kasım 1393-1484 <Tarihçi-Şair>
 
Asıl adı Derviş Ahmed b. Şeyh Yahya b. Selman b. Aşık Paşadır. 5 Kasım 1393 tarihinde Çorum Mecitözü’ne bağlı Elvan Çelebi köyünde doğdu. Ünlü tasavvuf şairi Aşık Paşa’nın soyundandır. Elvan Çelebinin büyük amcası olur. İlk derslerini amcası ve tekkedeki dervişlerden aldı. 1413 tarihinde Elvan Çelebi köyünden ayrıldı. Geyve’ye giderek Orhan Gazinin imamı olan İlyas Fakih’in oğlu Yahşi Fakih’le tanıştı. Tekrar Elvan Çelebi köyüne döndü. 1422 tarihinde tekrar köyünden ayrıldı. Bir takım olaylara karıştıktan sonra Edirne’ye geldi. II. Murad Han ve Fatih Sultan Mehmed Han dönemindeki savaşların ve olayların içerisinde bizzat bulundu. İstanbul’un fethinden sonra İstanbul’a yerleşti.1476 tarihinde, literatüre  Aşık Paşa Tarihi diye geçen “Tevarih-i Al-i Osman” adındaki tarih kitabını yazmaya başladı. Kendi açıklamalarına göre,kitapta yer verdiği Yıldırım Beyazıt’a kadar olanları Yahşi Fakih’ten,sonraki olayları ise Umur Bey ve başkalarından dinleyerek derlediğini beyan etmektedir. II:Murad Han’ın tahta çıkmasından sonra ki olayları kendi gözlemlerine dayanarak yazmıştır. Eserinin dili Türkçe’dir. Kolay anlaşılır sadelikte ve aralarda nazım parçaları ilave edilerek kaleme alınmıştır. Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunda, Anadolu’daki Gaziler,Ahi’ler Abdal’lar  ve Bacıların üslendikleri etkin görev ve Anadolu’yu birlik altına alma çabalarını sergilemesi bakımından eserin orijinalliği vardır. Aşık Paşazade 1484 tarihinde İstanbul’da vefat etti. 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde bir nazmı yayınlandı.
 
 
 
 
 ATALAY Mahmut 1934-2004 <Milli Güreşçi-Antrönür>
 
Kafkasya'dan göçmeni olan anne babasının Çorum'un Çorak köyüne yerleşiler 1934 yılında burada dünyaya geldi.. 1952 yılında profesyonel spora yağlı güreş yaparak başladı fakat daha sonra güreş sporunu yapmaya başladı. 1959 yılında Türkiye şampiyonu olmasının ardından Millî takıma seçildi ve Türkiye'nin ünlü güreşçilerinden Yaşar Doğu, Celal Atik, Adil Candemir, Halit Balamir ve Nasuh Akar'dan eğitim aldı. 15 defa Türkiye şampiyonu oldu. Dünya ve Olimpiyat şampiyonalarının da yer aldığı birçok şampiyonada başarılı oldu. 1968 yılında FILA tarafından Dünyanın En Teknik Güreşçisi ödülünü kazandı. Göğüs çaprazı, koltuk altı, dönerek ayaklara dalma gibi kendine has teknikler geliştirdi. 150 kez millî takıma seçildikten sonra 1968 yılında güreş kariyerine nokta koydu ve ardından 16 yıl boyunca millî takımda antrenörlük yaptı.
1959 yılı Beyrut LÜBNAN da Serbest stil 73 Kg da Akdeniz Oyunları 1.
1963 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 70 Kg da Balkan 1.
1963 yılı Napoli İTALYA da Serbest stil 73 Kg da Akdeniz Oyunları 1.
1963 yılı Sofya BULGARİSTAN da Serbest stil 70 Kg da Dünya 4.
1964 yılı Tokyo Olimpiyatlarında Serbest stil 70 Kg da 4.
1967 yılı Yanbolu da Serbest stil 78 Kg da Balkan 1.
1965 yılı Manchester İNGİLTERE de Serbest stil 70 Kg da Dünya 2.
1968 yılı Karisruhe FEDERAL ALMANYA da Serbest stil 78 Kg da Avrupa 2.
1966 yılı Toledo A.B.D. de Serbest stil 78 Kg da Dünya 1.
1969 yılı İstanbul TÜRKİYE de Serbest stil 78 Kg da Avrupa 2.
1967 yılıYeni Delhi HİNDİSTAN da Serbest stil 78 Kg da Dünya 4.
1970 yılı Mexico city Olimpiyatlarında Serbest stil 78 Kg da 1.
04/12/ 2004 tarihinde Ankara'da kalp krizi nedeniyle vefat etti.
 
 
 
 ATIF Hoca İskilipli, Türk din adamı .(? - 1926)   
 
  
Şapka kanununa muhalefetten denilse de Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı sırasında idam edilmesi için verdiği fetva yüzünden İstiklal Mahkemelerinde yargılanarak 4 Şubat 1926 tarihinde idam edildi. Hayatını anlatan bir film çekilmiştir. Frenk Mukallitliği ve Şapka isimli bir eseri vardır. Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarının sembol yazarlarından Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam kitabında kendisinden bahseder ve haksız yere öldürüldüğünü savunur. Kendisinin hayatı hakkında en kapsamlı bilgi Necip Fazıl Kısakürek'in Son Devrin Din Mazlumları(Büyük Doğu Yayınları) adlı eserinde bulunabilir.
 

 

 

 ATIFİ ?-? <Şair>
 
     
 XIX.YY. Çorum’da yaşadı. Mahlası “Atıfi” olup yaşamı hakkında bilgi bulunmamaktadır. Şiirlerinden iyi bir öğrenim gördüğü belli olmaktadır. Şiirleri el yazması şiir mecmalarından bulunmaktadır. . 14. yy. Günümüze Çorumlu Şairler Antolojisinde bir şiiri yayınlandı.
 

 

 

 

 ATICI Halil 1955-<Yazarımız>
 
1955 tarihinde Çorum'da doğdu. ortaokul mezunu olan şair okul sırasında şiir yazmaya başladı.
Kitapçı ve kırtasiyede çalışarak emekli oldu.
Kitapçı Halil olarak tanınan şairin çeşitli dergi ve gazetelerde şiirleri yayınlandı.
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info  çalışmaları yayınlanmıştır.
 

 

 
ATLAMAZ turan 2003-  <Belediye Başkanı>
 
20 haziran 1960 tarihinde Çorum  Mecitözü-Elvan Çelebi’de doğdu. İlkokulu doğduğu köyde okuduktan sonra, devlet parasız  yatılı okulu sınavlarını kazanarak Hasanoğlan Atatürk Okulu Matematik bölümünden mezun oldu.
Üniversite öğrenimine Gazi Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu gece bölümünde başlayan Atlamaz, 1979 yılında işçi olarak çalışma hayatına atıldı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. 5 yıllık Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler  Müşavirliği görevi sırasında çeşitli mesleki gazete ve dergilerde, Yazı İşleri Müdürlüğü ve Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulundu. Çalışma hayatıyla ilgili birçok araştırma ve makaleleri yayımlandı.
1989 yılında valilik stajına başladı. Yurt dışı stajını İngiltere’de yaptı. Yurt dışı tezini “İngiltere’de Endüstriyel İlişkiler”, yurt içi tezini ise “Grev-Lokavtlarda Mülki İdare Amirlerinin Alacağı Önlemler” konularında tamamladı. Bitlis-Adilcevaz, Kütahya-Domaniç, Denizli-Çameli ve Muş-Varto kaymakamlıklarında bulundu. 5 yıl Erzincan’da Vali Yardımcısı olarak görev yaptı. Erzincan depremi sonrası Erzincan’ın yeniden yapılanmasında yaptığı hizmetler için “kıt imkânlarla olağanüstü işler başardığı” için takdirname aldı. Çevreye duyarlılığı ve ağaçlandırma konusunda üstün hizmetleri Tema Vakfı tarafından Kristal Şiltle ödüllendirildi. Bu arada asayiş, istihbarat, milli eğitim, yerel idareler ve görev yaptığı yerlerde ekonomik potansiyeli harekete geçirici projeler gerçekleştirdiği için muhtelif takdir ve teşekkür ödülleri aldı. Doğal afetlerde ilk yardım, müdahale ve kurtarma konusunda Federal Almanya’da;  İnsan ve Afet Önlemlerinin Geleceği Uluslar arası Afet Önlemleri, Kültür Varlıklarının Korunması, İtfaiye Hizmetleri ve Planlama konularında Japonya’da eğitim aldı. JICA (Japon International Cooperation Agency)’nin Türkiye’de Afet Eğitimi programında aktif görevi devam etmektedir. Bosna-Hersek’te ülkemizi temsilen yapılan bir kültürel faaliyette de heyet başkanı olarak görev yapmıştır.
Son 3 yıldır Amasya Vali Yardımcısı olarak görev yapan atlamaz, 23 Mart 2003 Yerel Seçimlerde AK Parti’den Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve 2  Nisan 2003 tarihinde Belediye Meclis Seçimleri sonucunda Belediye Başkanı seçildi. İyi derecede İngilizce bilmektedir.  Evli ve 3 çocuk babasıdır. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde aday olmayan Turan Atlamaz Ankara Vali Yardımcılığına atandı.
 
 
 
AVLUCA Nazmi 1975- <Güreşci>
 
1975 yılında Çorum’da dünyaya geldi. Güreşe Bolu Güreş Eğitim Merkezi’nde başladı, TEDAŞ Spor Kulübü’nde devam etti. Küçük yaşında başladığı güreş hayatı boyunca o kadar başarıya imza attı ki, gerçekten efsaneler arasına adını adeta kazıdı. Antrenörleri Rıza DOĞAN, Güner YILDIZ, Aydın DAL, Bilal TABUR, Mehmet ACAK. Nazmi Avluca, Uluslararası Güreş Federasyonları Birliği (FILA) tarafından 2006 yılında en iyi güreşçi seçildi.
İlk antrenörleri Güner Yıldız ile Aydın Dal olan Nazmi Avluca evli ve biri kız olmak üzere iki çocuk sahibi. Kendisine has en iyi uyguladığı güreş tekniği ise; Bel Kündesi.
84 kiloda yarışan Nazmi Avluca, güreş hayatı boyunca birçok madalya kazandığını belirtirken, madalya koleksiyonunda tek eksiğin olimpiyat altın madalyası olduğunu belirtiyor.
1975 1975 yılında Çorum ili Kargı ilçesinde dünyaya geldi.
1987 yılında Bolu güreş eğitim merkezinde güreşe başladı TEDAŞ spor kulübünde devam etti. ,Antrenörleri Rıza DOĞAN, Güner YILDIZ, Aydın DAL, Bilal TABUR, Mehmet ACAK.  1991 yılı Alma KANADA da Yıldızlar Greko-romen stil 51 Kg da Dünya 7.
1992 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Yıldızlar Greko-Romen stil 60 Kg. da Dünya 1.
1994 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Ümitler Greko-Romen stil 74 Kg. da Avrupa 1.
1994 yılı MACARİSTAN da Gençler Greko-Romen stil 74 Kg. da Dünya 2.
1995 yılı İRAN da Ümitler Greko-Romen stil 74 Kg. da Dünya 3.
1996 yılı Budapeşte/MACARİSTAN da Greko-Romen stil 74 Kg. da Avrupa 1.
1997 yılı Varşova/POLONYA da Greko-Romen stil 76 Kg. da Dünya 6.
1998 yılı Minsk/BEYAZ RUSYA da greko-Romen stil 76 Kg. da Avrupa 3.
1998 yılı Gavle/İSVEÇ de Greko-Romen stil 76 Kg. da Dünya 3.
1999 yılı Atina/YUNANİSTAN’ da Greko-Romen stil 76 Kg. da Dünya 1.
2001 yılı İstanbul/TÜRKİYE de Greko-Romen stil 76 Kg da Avrupa 3.
Kendisine has en iyi uyguladığı güreş teknikleri; Bel Kündesi. Halen İstanbul Emlakbank spor kulübünde güreş yapmaktadır.
 
 
 
 
AYDOĞMUŞ Ahmet 1970-<Milletvekili>
 
Ahmet Aydoğmuş, 15 Aralık 1970'te Çorum Sungurlu'da doğdu. Babasının adı Nuri, annesinin adı Pakize'dir. Muhasebeci ve İşletmeci; Sungurlu Ticaret Meslek Lisesi'ni bitirdi. Muhasebeci olarak iş hayatına başladı. Oto galerisi işletmeciliği ve pazarlamacılık işiyle uğraştı. Tekvando antrenörlüğü yaptı. Hak-Yol Vakfı, Millî Gençlik Vakfı ve Sorgun Ticaret Odası Rehber Derneği Üyesidir. Orta düzeyde Almanca bilen Aydoğmuş, evli ve 4 çocuk babasıdır.
 

 

 

AYKAÇ Arif Hikmet 1935-<Çorum Valisi>
 
Çorum 2 Mayıs 1933-31 Mayıs 1935  Mayıs 1933 -31 Mayıs 1935 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İ.Sabuncucğlu,Arif Hikmet için;hafta tatili Cuma gününden Pazar gününe değiştirildiği kanununun ilk uygulama haftası Cuma günü kalp sektesinden ölmüştü. Cenazesi ertesi gün kaldırılarak Ulu mezarın doruk kısmına defin edildi. Bildiğim Çorum’a yaptığı en önemli işi, Çorum Sungurlu arasında Yılgınözünde eski şosede kargır bir köprüye önem vererek yaptırmış olmasıdır.
 
 
 
 
AYKAÇ Dr. Mehmet  1956-  <Vaiz-Müftü-Milletvekili>
 
1956 tarihinde Çorum Yaydiğin köyünde doğdu. 1977 tarihinde Çorum İmam Hatip Lisesini ,1981 tarihinde Bursa Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi,1961 tarihinde Çorum Kargı Vaizliğinde bulunurken askere gitti. 1963 tarihinde Sorgun Müftülüğüne,1983-1988 Haseki Müftü Vaizler Arapça İhtisas kursunu bitirdi.1987 tarihinde Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Yüksek lisansını tamamladı. 1993 doktorasını vererek doktor oldu. 1986-1987 tarihleri arasında Şırnak İdil Müftülüğü, Kasım 1985 tarihine kadar İstanbul Vaizliğinde bulundu. Doçentlik yabancı dil sınavını vermiş olup, Arap'ça ve İngiliz'ce bilmektedir. 1987 tarihinde yayımlamaya başlanan Diyanet İşleri Başkanlığı İslâm Ansiklopedisi yazarlığı görevlerinde bulundu.  40'ın üzerinde makale ve inceleme yayımlandı. 1995 tarihinde XX. dönem Refah Partisi Milletvekili olarak görev yapmıştır.
 

 

 

  AYCAN Kamil

30 Mayıs 1963 yılında Çorum'da doğdu.
İlk, Orta ve Lise öğrenimini Çorum'da tamamladı.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli dergilerde reklam sorumlusu olarak görev yaptı.
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergisinde çalışmaları yayımlandı.
http://dergisi.info/corumlu.htm Sanal dergide bu yazıları bulunmaktadır.
Kamil AYCAN  Uzun bir süredir sektörel bir dergide Anadolu bölge müdürü olarak görev yapmaktadır.

 

 

AYVAZOĞLU Feridun <Milletvekili>
 
1952, ÇORUM - Ömer - Hasibe - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi - İngilizce - Torul, Cide, İznik Cumhuriyet Savcısı, Serbest Avukat - XXII nci Dönem Çorum Milletvekili - Evli, 2 Çocuk.
 
 
 
 
 
AZA (Azap)Ahmed Ve Arab Dede:
 
İsimleriyle anılan mahallenin kabristanı kenarında ahşaptan yapılmış türbelerinde yatmak tadırlar.
BENİM NOTUM*Kitab’ın  orijinalinde de görüleceği üzere dizgi hatasın dan aza, yazılmıştır.Seyyid Osman Efendi bahsinde Azab’dır
 
.
 
 
 
 AZİZ Baba :
 
Kargı Merkez ilçede yatmaktadır.
 
 
 
 AZİZ Dede:
 
Mecitözü Kozören köyünde yatmaktadır.
 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

 

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 

1