Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
ALFABETİK DİZİNDE İNCELEYECEĞİNİZ BİYOGRAFİYİ HARFİNİ TIKLAYINIZ! Sonra bakacağınız isme tıklayarak gidiniz!
SOYADI VEYA SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE ADI İLE BAŞLAYAN ALFABETİK DİZİNDİR!

E HARFİ

EBU Ishak Sultan
EBU’S-SUUD Efendi (Hoca Çelebi) 1490-1574 <İslâm Bilgini-Şair>
EBUBEKİR Edib b. Ömer Çorumi <Hattat>
EBUBEKİR Efendi Çorumi?-H.1160 <Müftü>
EBUBEKİR Nedim b. Edip Çorumi <Yazar>
EBUS’SUUD b. Muhiddin Yavsi İskilibi <Hattat>
EBÜL Halil Ahmed b. Halil Çorumi <Yazar>
EBÜLFEYZ Hüseyin Zühtü Çorumi <Yazar>
ECİR Dede
EDNA (Mahlas) Mustafa  ?-?<Aşık>
EKEN Ethem 1929-<Milletvekili>
EKER İsmet 1877-1962<Milletvekili>
EKİNCİ Şevket <Çorum Valisi>
ELVAN Çelebi
EMİROĞLU Ali Dr. <Yazarımız>
ENVER 1842-1905<Şair>
ERALP Erdal <Avukat-Yazarımız>
ERDEM Mehmet Kemalettin 1910-1981 <Öğretmen-Belediye Baş.-Milletvekili>
EREN  Muhittin <Belediye Başkan Vekili>
EREN Rüstem 1932-2010 <Çevre Ağaç Doğa Koruma Derneği Başkanı>
ERENLER DEDE
ERGÜN Mehmet Tefik 1881-1961 <Müftü-Sivas Kong. Çorum delegesi>
ERKOÇ Ethem <Öğretmen-Yazarımız>
ERKUT Eşref <Çorum Valisi>
EROL Erkan <Reklamcı-Yazarımız>
ERSOY Arif (Prof) <Belediye Başkanı-Yazarımız>
ERSUN DEDE
ERTEKİN Ahmet <Emekli Kültür Müdürü-Yazarımız>
ERTEKİN Eşref1892-1979 <Araştırmacı- Folklorcu>
ERTEKİN Rafet Ufuk 1966-<Gazeteci-Gazete Yayımcısı>
ERTUĞRUL Ahmet Cevdet <Çorum Valisi>
ERZEN Şevket 1958-<Gazeteci-Çorum Gazeteciler Cemiyeti başanı>
ERZURUM SULTAN: BAKINIZ ABDÜLCABBAR DEDE
ESAD PAŞA<Çorum Mutasarrıfı>
ESVED-İ YEMENİ : (ARAB DEDE)
EŞREF (İfşai-M-) Bakınız: İşfai Eşref
EVLİYAGİL Necdet 1927-<Yazar-Gazeteci-Milletvekili>
 
 
EBU Ishak Sultan :
 

SAYFA BAŞINA GİT

Hacı Ihsak (şimdiki Ulukavak) mahallesinde ahşabtan türbesinde yatmaktadır . Hamile kadınların çocuk doğumunun kolaylaşması için ziyaret ettiklerinde kolay doğumda bulundukları ve kaybedilenlerin bulunması için ziyaret ettiklerinde bulacaklarına inanılır. Maksatlarına kavuştukları denenmiştir.
*ŞİİR*
Üç şey parlaklığıyla dünyayı aydınlatır
Güneş ve Ebu Ishak ve ay.
 
 
 
 
 
 
EBU’S-SUUD Efendi (Hoca Çelebi) 1490-1574 <İslâm Bilgini-Şair>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1940 tarihinde İstanbul’un Müderris köyünde doğduğunu bazı kaynaklar belirtmişlerse de,vakfiyesinde doğum yerinin,Çorum İskilip İlçesi olduğu anlaşılmaktadır. Babası zamanın
ünlü bilginlerinden Şeyh Yavsi adıyla anılan İskilipli Şeyh Mustafa Efendidir. Annesi Ali Kuşçunun kızı Sultan hatundur.  Ebu’s-Suud efendi,hoca Çelebi ismi ile anılır. Babası İskilip’in İmadi köyünden olduğu için El-İmadi ismi ile de yad olunurdu. Çocukluk ve gençlik yıllarında dersleri babasından,sonraları devrin ünlü bilginlerinden İbn-i Kemal,Müeyyed zade Abde’l Rahman ve Mevlana Seyid Karamaniden dersler aldı. Henüz öğrenim görürken Sultan II. Beyazıt,Ebu’s-Suud efendiyi Çelebi olarak vasıflandırmıştır. 30 akçe ile taltif etmiştir. Tahsilini tamamlayınca bir çok medreselerde müderrislik yapmış,hocası Mevlana Seyyid Karamani’nin kızı Zeynep hatunla evlendi.1516 tarihinde İnegöl İshak Paşa Medresesine Müderris olmuş,1520 tarihinde bu görevinden azl edilmiş,on ay sonra İstanbul Davut Paşa Medresesine,1522 tarihinde Gebze Medresesine,ertesi yıl Bursa Sultaniye sine,1528 tarihide de Şah-ı Seman Müftü Medresesinde Müderrislik yapmış,1533 tarihinde,Bursa Kadılığına,1537 tarihinde Rumeli Kazaskerliğine,1545 tarihinde Şeyhülislak ve Müfti’l Enam olmuş ve 28 yıl 11 ay Şeyhülislamlıkta bulunmuş. Tefsir ve fıkıh alanında en büyük bilginlerindendir. Kanuni Sultan Süleyman, Ebu’s-Suud efendiye konuşma ve yazışmalarında, Hak yoldaşım,Sinde sırdaşım, Ahiret karındaşım,Tar’k-ı hakta yoldaşım diye konuşur ve yazardı. II. Sultan Selim kendisine saygı ve edep gösterirdi. Kıbrıs Seferi için fetva talebinde bulunmuştur. Alman şairi Goethe bir şiir yazarak Ebu’s-Suud efendiye ithaf etmiştir.22 Ağustos 1574 Hicri 982 tarihinde vefat ettiği zaman,gıyabında Mekke-i Mükerreme ve Medine’de gıyaben cenaze namazı kılınmıştır. Eyüp’te Hazret-i Halid yakınlarında aile kabristanında yatmaktadır. İskilip’te bir cami,İstanbul(da bir hamam ve Eyüp’te bir sübyan mektebi yaptırmıştır. Eserleri;İrşad-ul Akl-ı selim,Menzil Kur’an-ı Azim,Mecmua-i fetva-i veya Kitab-ül hitaf-ı fi’illi mesh-i ale’l hufaf,Mevkuf-ül uku-l fi vakf-ül kenkul, Taharet-ül feth-i minel keşşaf,Gamerat-ül melik-i fi evvel-i kasr-ül ami minet telvih,Sevahib-ül enzar-ı fi eva-il’i menzar. 14. yy. Günümüze antolojisinde Türkçe kasidesini yayımladı.
 
 
 
 
 
 
EBUBEKİR Edib b. Ömer Çorumi <Hattat>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Feraid-ül akaid,Demirbaş No:1079 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
EBUBEKİR Efendi Çorumi?-H.1160 <Müftü>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Ebubekir Efendi icazet vermiştir. Erzincan’a yerleştiği ve Hicri 1160 tarihinde vefat ettiği bilinmektedir.
 
 
 
 
 
EBUBEKİR Nedim b. Edip Çorumi <Yazar>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i manzume-i edip isimli kitabı Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde bulunmaktadır.
 
 
 
 
 
 
EBUS’SUUD b. Muhiddin Yavsi İskilibi <Hattat>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Dua-name,Demirbaş No:3832 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
EBÜL Halil Ahmed b. Halil Çorumi <Yazar>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i kaside-i bürde Hasan Paşa Kütüphanesinde el Yazması kitabı vardır.
 
 
 
 
EBÜLFEYZ Hüseyin Zühtü Çorumi <Yazar>
 

SAYFA BAŞINA GİT

İcezet-name, Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır
 
 

 

 
 ECİR Dede :
 

SAYFA BAŞINA GİT

Kale kapısının karşısındaki evlerin bitişiğinde ahşabdan türbesinde yatmaktadır.Göz ağrısı için ziyaret edenlerin kurtuldukları denenmiştir.
BENİM NOTUM* Türbe, Niyazi BUĞDAY’lı tarafından 1996 tarihinde betonarme olarak yaptırtmıştır
 
 
 
 
EDNA (Mahlas) Mustafa  ?-?<Aşık>
 

SAYFA BAŞINA GİT

XIX. yüzyılın sonunda Çorum Alaca Büyük camii köyünde doğdu. Asıl adı Mustafa’dır. Alaca İsahacı köyünde hocalık yaptı. Aşık Haydar (Bektaş)’ın yetişmesinde büyük katkısı oldu. Birinci Dünya Savaşı sıralarında vefat etti. Okumuş yazmış bir halk şairidir. Şiirleri az sayıda cönklerde bulunmaktadır. 14. yy. Günümüze antolojisinde üç şiiri yayınladı.

 

 

 

EKEN Ethem 1929-<Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1929 tarihinde Çorum İskilip’te doğdu. İlk okul mezunu olup çiftçilik,Çorum İl Genel Meclisi Daimi Encümen Üyeliği yaptı. 15 ve 16. Dönem Milletvekilliğinde bulundu.

 

 
EKER İsmet 1877-1962<Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1877 tarihinde Çorum’da doğdu. İdadi ve medreseyi bitirdi. Evkaf Müdürlüğü,Osmanlı Millet Meclisi 3 ve 4. Dönem ,Cumhuriyetten sonra I-II-III-IV-V-VI-VII ve VII. dönem Çorum Milletvekilliği yaptı. TBMM Başkan vekilliği yapmış 4 Ekim 1962 tarihinde vefat etti.
 

 
 
EKİNCİ Şevket <Çorum Valisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum 15 Ağustos 1988 - 17 Şubat 1992 . 1939 Burdur Tefenni’de doğdu. 1986 Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. Çeşitli İlçelerde Kaymakamlık yaptı. Personel Genel Müdür Yardımcılığı Konya ve İzmir Vali Yardımcılığı, Ağrı, 15 Ağustos 1988 -17 Şubat 1992 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Merkez Valisi olarak atamıştır.VD.M
 
 
 
 
 
 
ELVAN Çelebi
 

SAYFA BAŞINA GİT

Türk tasavvuf edebiyatının ilk ünlü kişilerindendir.Aşık Paşa’nın oğludur.1239 tarihinde Selçuklu yönetimine karşı ayaklanan Türkmenlerin fikri ve manevi önderi Baba İlyas’ın soyundandır. Tasavvuf bilgi ve terbiyesini babasının halifesi Şeyh Fahreddin’den edindi. 1324 tarihinde Çorum’a bağlı elvan Çelebi köyüne gelip yerleşti. Burada bir zaviye kurdu, yaşamını bu köyde tamamladı. l358 tarihinden sonraki yıllarda vefat etti. Tanınmış bir sofi olan
Elvan Çelebi,aynı zamanda bir şairdir.Şiirleri şiir mecmualarda dağınık haldedir. En önemli yapıtı 1358’de bitirdiği yer yer terci-i bend, kaside,gazal türünde parçalarda serpiştirilmiş,2081 beyitten oluşan,Menakib-i kudsiyye fi menakıb-i kutsiyye. Bu Anadolu’da yazılan ilk menakıb namedir. XIV. yy.  Türkçe’sinin özelliklerini yansıtır. Eserde,büyük dedesi Baba İlyas, dedesi Muhlis Paşa Aşık Paşa,Baba İlyas’ın Şeyhi Dede Gargın’ı menkıbeleri işlenmiştir.Ayrıca,Babailer ayaklanmasının nedenlerini ve oluşumunu anlatır .XII-XIV’üncü yüzyıl Anadolu Türk Tarihi için önemli bir kaynaktır. Abdullah ERCAN’ın hazırladığı Çorumlu Şairler antolojisinde, Menakıb-ül-Kudsiyye’den bölümler yayınlandı.
 
 
 
 EMİROĞLU Ali Dr. 1921-2011<Yazarımız>

 

SAYFA BAŞINA GİT

1921 yılı 15 Şubatta  doğmuşum. Doğum yerim Alaca-Höyük  Köyüdür.  İlkokulun ilk  üç senesini İmat Köyü İlkokulunda okudum. Son iki  yılı  Sungurlu'da devam ettim. Ortaokulu Çorum Ortaokulunda,liseyi Yozgat’ ta bitirdim. Orta tahsilim, parasız  yatılı olarak  devlet   tarafından karşılanmıştır. İstanbul  Tıp  Fakültesinden 1945 yılında mezun oldum. Askerlik hizmetinden sonra 4 yıl Urfa  Akçakale  İlçesinde Hükümet Tabibi olarak çalıştım,orada  bir  hastane kurdum ve açtım. Fethiye  Hükümet  Tabibi  iken  ayrılıp Fransa'nın Lyon Üniversitesinde  kalp  hastalıkları  ihtisası yaptım. Dönüşte  Ankara Üniversitesinde  Dahiliye Mütehassısı  imtihanını  geçirdim  ve bu unvanı kazandım. 
1962 de Çorum Devlet Hastanesine tayin edildim  ve  bu  hastaneden  emekli oldum. Halen serbest hekimliği sürdürüyorum.   Ben;ilkokuldan itibaren hep hekim olmayı isterdim,isteğimi yerine getirdim. Hekim olmaktan da şikayetim olmadı. 
Hekimlik mesleği dışında hiçbir işte  çalışmadım.   Sosyal faaliyetlerin hep içinde oldum ve olmaya devam  ediyorum. Hekimlik  hayatım  hep enteresan olay larla doludur.  Bunlardan kitaplar çıkartabilirim. Bunların ilgi ile oku nacağını da sanırım. Bunların bir kısmı hekimlik sırlarıdır ve bunlar gizli kalacaklardır. Hekim;mesleği bilgi sahibi olduğu olayları açıklayamaz. Bunların açıklanması ahlak ve  kanun önünde  suç  teşkil ederler.  Hekimlik deontolojisi saygı görmektir. Ben buları iyi öğrendim ve iyi tatbik etmeye de gayret gösterdim. Hiç bir hekim arkasından  konuşmamışımdır. Onlarda benim için   konuştuklarına  şahit olmadım. Avrupa Hekimlik  ahlakı bu  doğrultuda tatbik sahası bulmuştur. 
İlginç  bir  olayı   anlatmakta zarar görmedim. Bu yıl, 3 - 5 ay önce,çok güzel genç bir köylü kızını ailesi muayene için bana getirdi. Kız hasta, beni  şöyle bir süzdü ve net olarak "ben bu doktora  muayene  olmak istemiyorum,bu ihtiyar bir hekim"  dedi. Ben buna hiç kızmadım. Masadan kaldırdım ve  sinirlenmeden   giyinmesini istedim. Kızın ailesini de teskin ettim. Bu  bir  hasta  hakkıdır ve saygı gösterilmesi gerekir. 
Mesleğim bana hep itibar temin etti. Mesleğime  büyük  saygı  duyarım. Yukarıda yazdıklarımı,genç meslektaşlarıma öğütlerim. 
Yazı yazmaya,elbette amatör olarak hevesim çocuklukta başlamıştı. Babam bazı sorular önerir,onları bana yazdırır,okutur ve pek tatlı gülüm serdi. Yozgat Lisesinde "Yükseliş" Dergisini organize ettik. Ben;edebiyat hocamızla tertipleyici idik. Yükseliş'i  Cumhuriyet  Gazetesi parasız basardı. Yükseliş'te  benim yazılarım da çıkardı. Sonra;Tıp Fakültesinde  ve  Hekimlik hayatımda çeşitli dergi ve gazetelerde  yazmaya  devam ettim  aynı yazının 3 - 5 dergide aynı anda  yayımlandığı da olurdu. Tamamı ile amatörce bir heves. Yazı yazınca, onu okutacak,biraz da zorla okutacak muhitim de var.  Çocuklarım, torunlarım  bir  nebze de   Vahit Benderli bunların arasındadır. Yazılarımdan, diğer yaptıklarımdan hiçbir ödül almış değilim. İdealim  vardır. İdeallerin  yetişilmeyenler olduğunda büyük önder  işaretlemiştir.  Benimkini izah etmek açıklamak istemiyorum. Hele şu anda bunu herkes tahmin eder.  Bir  zihin jimnastiği için onu okurlarıma bırakmak istiyorum. 
Çok  çalışmalarım var.  Yayımlamak beni korkutuyor.  Hatta bazıların imha bile ettim.Ben amatör yazarım. Yazarlık benim mesleğim değildir. Aklıma geleni yazar ve yayımlarım. Dr. Ali Emiroğlu Yazarımız;Dr. Ali Emiroğlu, 27 Temmuz 2011 Çarşamba günü saat 17.15’te Çorum Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti ve Alacahöyük de toprağa verildi.
 
Mahalli basında yayınlanmakta ve Internet’te Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi’nde http://corumlu2000.corumlu.com  , yazılarım yayınlanma devam etmektedir
 

 

 

 
 
 ENVER 1842-1905<Şair>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1842 tarihinde Çorum’da doğdu. Leblebici oğullarından Müftü Hacı Ali Arif’ in oğludur. Ahmed Feyzi ve Sabri’ nin kardeşidir. Öğrenimini babasından aldı. Aşar Vergisi Memurluğunda işe başladı,sonra,LivaMaarif Encümenliğine atandı,bu kuruluşun başkanlığında bulundu 40 yıl hizmetinden sonra 1902 tarihinde emekli oldu. Yaşadığı dönemde şiirle ilgilendi,divan türünde şiirleri vardır,yayınlanmadığı pek azı günümüze gelebilmiştir. 14. yy. Günümüze antolojisinde bir münacatı ve bir naattı yayınlandı.
 

 

 ERALP Erdal 1932-2019<Avukat-Yazarımız>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
Bir 30 Ağustos günü doğmuşum. Yılını kesin bilmiyorum.  Nüfusa  kayıt   tarihim Mart 1932, yani Mart 1932'de varım. Bu tarihe en yakın 30 Ağustos 1931 işte asıl doğum tarihim bu oluyor.Babam  Atıf Eralp  ve  Annem  Kadriye Eralp'ler Atatürk'ün devrimci öğretmenleriydiler.   Annem; çarı, peçeyi atıp öğretmen olduğu şimdiki Zafer Okulunun yerindeki Numine-i Nezhat Okuluna  Cumhuriyet öğretmeni kılığıyla giden ilk bayan  öğretmen olmakla öğündüğünü hep söylerdi. 
Babam Hatay'ın  Vatana katılışı sırasında Hatay'da Nahiye Müdürlüğü ve Kaymakam Vekillikleri yaptı. 
Dedem  Ahmet  Safi  Eralp (Darül Fünün) Üniversite mezunu bir öğretmendi.
Ben ilkokulu Tanyeri İlkokulunda okudum. Ortaokula Çorum'da başladım,ortaokul ikinci sınıfı ve son sınıfı İskenderun'da okudum ve 1946 da Çorum Ortaokulundan  ve  1949  Haziranında  da Çorum Lisesinden mezun oldu. 1949 yılı Kasımın da  İstanbul  Üniversitesi, Hukuk Fakültesinde öğrenci idim. 
Öğrencilik  yıllarında;bir  kültür ocağı olan İstanbul'u  çok  sevdim.  Giderek  sporcu kimliğim öne çıktı.  Darüşşafakalı   veleybolcu olarak Önce Federasyon  kupası  şampiyonlukları  ve  uzun bir süre  Türkiye  ikinciliği  ve sonrası Türkiye şampiyonluğunu  yaşadım.  Yurt  dışında  uluslar   arası turnuvalara katıldım. 
40 yılı aşkın bir süredir Çorum'da Avukatım. 
Çorum'a gelince;öğrencilik yıllarımdan be ri tutkun  olduğum  Anadolu  uygarlıklarının içinde buldum kendimi.  Bir ara siyaset dünyasına karışmak  zorunda  kaldım.  CHP Gençlik Teşkilatı olarak  başladım, 1960'tan  sonra  İl  Başkanı oldum. Hiç aday  olmadım.  1968 den sonra yavaş,yavaş faal  siyasetten uzaklaştım ve siyaseti hiç sevmedi
Kültür ve sanat yayınlarını hep takip ettim   Yirmi  yıldan fazla bir süredir Arkeoloji  ve Hititoloji  dünyası içinde buldum kendimi. Sınıf arkadaşım ve  sıra  arkadaşım Dr. Turhan Kılıççıoğlu'nun büyük sevgi ve desteğiyle Çorum'u,başken tini ve bir çok önemli kentlerini yüreğinde barındıran  Çorum'u  dünyanın  kenti  haline  getirip  tüm dünyaya  tanıtmak  için Belediye Başkanları, Valiler,Çorum Kültür Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğün deki  arkadaşlarımızın  üstün gayretleri sürmektedir. 
Geceleri saat 03'ten sonra uyku uyumam. Bu saatlerde okuyacak ve araştıracak zamanı bulabiliyorum. Bu saatlerde kendimi cennette hissediyor gibiyim. 
Hemen her sabah gün doğmadan stadyuma  giderim.  Önceleri  çoğu  kez  yalnız olurdum, Turhan Kılıçcıoğlu çoğu kez katılırdı. Koşmayı hiç bırakmadık.  Son 7-8 yıldan beri yürümek ve koşmak  için  gelenleri  neredeyse  stadyum  almıyor. Gençler,yaşlılar her gün oradalar.  Burada  oluşan gruplar  arasındaki  sohbetlere    doyum  olmuyor. Sonra bir  duş ve  çorba,büromdayım. Geçinebilmek için çalışmak zorundayım.
Bu arada ; Çorum'da  Atatürkçü  Düşünce Derneğini kurmak da bana nasip oldu. Birlikte çalışacağım arkadaşlarımın çalışma gücüne hayran oldum.  Belli  bir  takvime  uyarak, yayınlar, konferanslarla aydınlık  yarınlar  için  bir  ateş yakmaya çalıştım. 
Eşim bütün bu çabalarımda hep yanımda oldu. Büyük kazanımların ardına düşmedik,her zaman geçinebileceğimiz kadar imkanımız oldu. Çıkarsız,mutluluğu birlikte aradık. Bir kültür dünyası için mutluluk bizim için yeterli oldu.
İyi eğitim almış,uygar,laik,saygılı ve yüreği sevgilere ulaşmış Türk  Ulusu, yani ; Atatürk'ün Türkiye'sini özlüyorum.
Yazarımız uzun bir süredir evinden çıkamıyordu. 3 Ocak 2019 Tarihinde vefat etmiş olup Çorum Ulumezar'a defn olunmuştur.
Mahalli basında yayınlanmakta ve Internet’te Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi’nde http://corumlu2000aylik.dergisi.info  yayınlanmıştı.

 

 

 
 ERCAN Abdullah 1922-   08-01-2011<Senatör-Şair>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1922 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk ve Orta okulu Çorum’da,liseyi Samsun’da okudu. 1944 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1948 tarihinde Avukatlığa başladı. 1961Anayasasını hazırlayan Kurucu Mecliste Çorum’u temsil etti. 1977 tarihinde Çorum Cumhuriyet Senatosu Üyeliğine seçildi. Halen emeklidir. Şiire,divan türünde gazel ve kıta yazarak başladı. Sonradan halk şiirine yöneldi. Çağdaş şiir üzerine denemeleri vardır. Bazı şiirleri çeşitli gazete ve dergilerde,antolojilerde yayınlandı. Şiirlerinin bir bölümünü Şiirler adlı eserinde toplandı.14’üncü yüzyıldan günümüze köyünde eseri 1991 tarihinde yayımlandı.
Bu antolojide on şiir,yedi dörtlük,yedi beyit,sekiz hoyrat’ ını yayımladı. Şiirler kitabını 1997 tarihinde 2. Baskısını çıkarttı.
 
 
 
ERDEM Mehmet Kemalettin 1910-1981 <Öğretmen-Belediye Baş.-Milletvekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1910 tarihinde Çorum Osmancık’ta doğdu. Kayseri Öğretmen Okulunu bitirdi. Osmancık Belediye Başkanlığı ve öğretmenlik yaptı. XI. Dönem Çorum Milletvekilliğinde bulundu.
 
 

 

 

 EREN  Muhittin <Belediye Başkan Vekili>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1973 Çorum İl Yıllığında; Seçim bozulması nedeniyle vekaleten Belediye Reisliğine baktığı,Rüştiye tahsilinin olduğu, 25 Haziran 1968 tarihinde göreve başladığı,17 Ağustos 1968 tarihinde görevden ayrıldığını belirtiyor
 
 
 
 
 
EREN Rüstem 1932-2010 <Çevre Ağaç Doğa Koruma Derneği Başkanı>
 

SAYFA BAŞINA GİT

01.01.1932 tarihinde Çorum Ovakarapınar köyünde doğdu.
Çeşitli inşaat işlerinde çalıştı ve bağkurdan emekli oldu.  
Vatan Şehitleri,Vali Mustafa Yıldırım,Türk Cumhuriyetleri Hatıra,Evlilik,75.Yıl, Barış Manço, Mehmetçik,Şehitlik,Köroğlu,Anadolu ormanlarını meydana getirdi.
Bu güne kadar dikilen ve tutmuş olan tahmini Ağaç sayısı 30-35 milyon civarındadır.
Ülkesini seven ve tüm milli bayramlarda bayrak dağıtır, esnafa bayrak asmalarını ikaz eder, toplantılara katılarak kürsüye bayrak asmaları konusunda uyarırdı. Ağaç dikilmesi ile ağacı korunması hakkında bilgiler verirdi. 1996 tarihinde Çorum Tıcaret Sanayi odası ÇEVREYE KATKI ÖDÜLÜ Rüstem Erene'e verdi
Çevre Ağaç Doğa Koruma Derneği Başkanı olarak 9-10-2010 vefat etti. 10.10.2010 tarihinde Ulu Camide kılınan namaz sonunda Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.
4 Çocuğu bulunmaktadır!
 
 
 
 
ERENLER DEDE:
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
Mecitözü Kargı köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
ERGÜN Mehmet Tefik 1881-1961 <Müftü-Sivas Kong. Çorum delegesi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1881 tarihinde Malatya’nın Çırmıklı ilçesinde doğdu. On iki yaşında iken Kayseri’ye okumaya gitti. Tahsile devam etmek için Nazilli’ye geçti ve Konya’da tahsilini tamamladı. Çorum’a müderris olarak tayin oldu. Yedek Subay olarak askerlik yaptı. Sivas Kongresinde Çorum temsilciliği yaptı. Savaşın bitiminde,Cemilbey’e Bucak Müdürü olarak tayin edildi. Buradan 1921 tarihinde Çorum Müftülüğüne,1929 tarihinde Çorum Müftülüğüne atandı. 1960 yılı başlarına kadar bu görevde kaldı. 1981 tarihinde Çorum’da vefat etti.

 

 

 

ERKOÇ Ethem <Öğretmen-Yazarımız>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1950 tarihinde Çorum'da doğdu. 1996'da Çorum İmam Hatip Lisesi ve Çorum Atatürk Lisesini bitirdi. 1973'de Konya Yüksek İslam Enstitüsünden,1974'de Bursa İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden mezun oldu. 
Kırıkkale Atatürk Lisesi Din Dersi  Öğretmenliği ile meslek hayatına başladı. Osmancık İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğinden 1977'de Çorum İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliğine atandı. 1987 yılında Arapça dil eğitimi için Mısır'a gitti. İmam Hatip Lisesinde kültür etkinliklerinde eksikliği hissedilen tiyatro eserleri konusunda çalışmalar yaptı. 1999 tarihinde emekli oldu. yapmış olduğu araştırma ve incelemeleri,yerel ve ulusal basında çeşitli dergilerde yayınlandı. Kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde makale ve inceleme yazıları devam etmektedir. Yayınevimiz adına ISBN si olan Nikonya'dan Çorum'a (roman) adlı eseri ile çeşitli yayınları vardır. 
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info   ve Aylık Şiir Antolojisi Dergisi'nde 
 
 
 
 ERKUT Eşref <Çorum Valisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
Çorum 14 Mayıs 1951-3 Ocak 1953;1322 tarihinde Edirne’de doğdu.1930 tarihinde Mülkiyeden mezun oldu Heybeli Ada Nahiye Müdürlüğü,Çivril, Mudanya,Bafra,Malkara, Adalar,Ödemiş kaymakamlığında bulundu.
14 Mayıs1951- 3 Ocak 1953 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. İ. Sabuncuoğlu, Eşref Erkut için Vilayet binası yıkık olduğundan, şimdiki Belediye binasında Vali Makamı bulunuyordu. Eşref Erkut döneminde yeni Vilayet binası yeri tespit için eski yerinde yapılması tezini savunanlar olmuş, Eşref Erkut ve bazı hemşerilerimizin  Vilayet binasının şimdiki yerinde yapılmasının uygun olacağı tezi savunulmuştu. Reisi Cumhur Celal BAYAR’ın Çorum ziyaretinde konusu açılmış BAYAR’ın şimdiki Vilayet binasının yerinde yapılmasının uygun olacağını söylemesi üzerine Vilayet binası buraya yapılması kararı alınmıştı.3 Ocak 1953 tarihinde Çorum’dan ayrıldı.
 
 
 
 EROL Erkan <Reklamcı-Yazarımız>
 
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1967 Trabzon doğumluyum. İlk,orta ve lise tahsilimi Çorum'da  tamamladım. 
İlkokul  sıralarında gazeteci olmak istiyordum, yedek mesleğim  doktorluk  idi. Bu hayalimi şükür ki gerçekleştirdim. 
Seçtiğim  meslek haricinde: Hamallık, bulaşıkçılık,eğitim kurumlarında  idarecilik, radyo ve televizyon kuruluşlarında idarecilik ve organize işlerinde ve en  az  gazetecilik - yazarlık kadar zevk aldığım reklam tasarımcısı olarak faaliyette bulundum. 
Anıma gelince: Projeksiyon cihazlarıyla ilgili bir araştırma yapmak için İstanbul'a gittiğimde Sirkeci'de  bir firmaya uğradım. İçeriye girdiğimde herkes işiyle ilgileniyordu. İçlerinden bir tanesi masasından  kalktı  ve  yanıma gelip ne arzu ettiğimi sordu. Kendisine bilgi almak istediğim konuyu söyledim, bu  ara yukarıdan merdivenlerden güzel giyimle bir beyefendi aşağıya indi,hoş geldiniz diyip benimle tokalaştı. Tezgahtar  bayan öğrenmek istediğim  konuyu  söyler söylemez,sonradan adını öğrendiğim  Nubar  Bey  ceketini çıkardı,raflardan projeksiyon  cihazlarını  indirdi  ve  hiç erinmeden tek,tek cihazları bana anlattı. Öğrenmek istediklerimi  öğrenmiştim.  Gitmeden önce adını ve firmadaki konumunu sordum. Aldığım cevap çok ilginçti. Ben bu firmanın sahibiyim dedi. Bana çok enteresan geldi.  Çünkü tanıtımı o kadar içten,o kadar samimi yaptı ki;tanıtımı yaparken bana hangi cihazın daha  çok yararlı olacağını samimi bir dille anlattı ve 6  cihazı  hiç erinmeden tek,tek tanıttı. Şunu anladım. Her ne olursa olsun,müşterinin almak istediği hizmeti doğrudan sunmak gerekiyor. Böylelikle daha  iyi müşteri kitlesine sahip olma avantajını rakiplerimize oranla daha rahat yakalamış oluyoruz.  Nubar Beye çok teşekkür ediyorum. Neden mi ? İşini sevdiği için. İşinin işçisi olduğu için.Yazı yazmaya beni teşvik eden ilk;ortokul da edebiyat öğretmenim Rıza Ilıman'dır. İlk yazım 1984 yılında Çorum Gazetesinde yayınlandı.  Şu ana kadar  hiçbir   yarışmaya katılmadım. Caf cafı sevmiyorum. Fakat 1998 yılı beni bu anlamda değiştirdi. Bundan sonra tüm yarışmalara katılacağım. Ödül almak için değil,paylaşmak için. 
İdealim  sanatsal   anlamda   tüm  sanatçı dostlarımı  bir çatı  altında toplayıp bir platform oluşturup,sanatçıların hak ettikleri değeri kazanmalarını  sağlamak,tabi  bu alanda çok çalışmam gerektiğini biliyorum.  Sanatçı dostlarımın yardımları ve sanatseverlerin katkılarıyla bunu başaracağımı biliyorum. Ama bu çatıyı oluştururken sanata siyaset kesinlikle karışmayacak. 
Şu ana kadar 4 kitabım basıldı. 5.Kitabım basılmak üzere. Bir piyes,satıcılık felsefesiyle ilgili bilimsel bir kitap,Karadeniz fıkralarıyla ilgili bir derleme kitabı üzerinde çalışmalarım bitmek üzere.  Önceden şairdim. Şimdi daha çok somutsal anlamda insanların duygularının eğitimine dayalı kitaplara ağırlık veriyorum. 
Yaşamınızda kırıntılarını bile artık zor bulduğumuz "Sevgi" sapıklığını  kimselere  bırakmak istemiyorum. Bu anlamda biraz bencilim. İnsanları seviyorum. Adamlarımı da. Kavgacı değil barışcıl  yaşamak  istiyorum.  Yaratan sağlık afiyet verdiği sürece "Sevgi"  sapıklığından vaz geçmek istemiyorum.
Ha... en önemlisi yazmayı seviyorum. 
Seviyorum.Seviyorum 
Son olarak aciz şahsıma teveccüh gösterip bana bu imkanı verdiği için muhterem Mahmut Selim  Gürsel  ağabeyime yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info  çalışmaları yayınlanmıştır.
 
 
 
 
 ERSOY Arif (Prof) <Belediye Başkanı-Yazarımız>
 
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1948 yılında Çorum'da doğan Arif Ersoy, orta öğrenimini bu Çorum'da tamamladı. Ankara  Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare bölümünden mezun olan  Ersoy, aynı zamanda Konya Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. 
İngiltere'de iktisadi kalkınma konusunda master derecesini alan, Cambridge ve Leeds üniversitelerinde araştırmalarda bulunan Ersoy Ocak 1977 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak tayin edildi. 1979 yılında bu Fakültede iktisat doktoru derecesini aldı. 1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nin kurulmasıyla  bu üniversiteye bağlı iktisadi ve idari bilimler fakültesine iktisadi sistemler ve iktisadi düşünceler tarihi derslerini vermek üzere yardımcı doçent olarak atanan Ersoy, 1986 yılında iktisat doçenti ve 1992 yılında ise iktisat profesörü unvanlarını aldı. 
27 Mart 1994 tarihinde çorum belediye başkanı adayı oldu. beş yıl Çorum'a hizmet eden arif Ersoy tekrar belediye başkanlığına aday olarak Nisan 1999 yılındaki seçimlerde tekrar belediye başkanlığına seçilmiştir. 2009 Mahalli seçimlerde Çorum Belediye Başkanlığı seçinine katılmış seçilememiştir. 
İktisadi sistemler, iktisadi düşünceler tarihi ve iktisadi yapılanma ve ilgili bir dizi makale, tebliğ ve eserleri bulunan Ersoy'un alternatif bir sosyal yapılanma modeli olarak “silm sosyal yapılanma modeli” ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında sunulmuş ve yayınlanmış bir çok makale ve tebliği bulunmaktadır.  çalışmaları başta İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça,Rusça ve Çince dillerine çevrilen  Ersoy evli iki çocuk babasıdır.  İngilizce ve Arapça bilmektedir. 
Mahalli basında yayınlanmakta ve Internet’te Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi’nde http://corumlu2000aylik.dergisi.info  ,dergimizde yazıları çıkmıştır Yazarımız 1 Eylül 2020 Tarihinde vefat etmiştir
 
 
 
 
ERSUN DEDE:
 
 

SAYFA BAŞINA GİT

Kozören köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
ERTEKİN Ahmet <Emekli Kültür Müdürü-Yazarımız>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
 2 Haziran 1949 tarihinde İskilip'te doğmuşum. İlk ve ortaokulu İskilip'te tamamladıktan sonra  Çorum  Lisesini bitirdim. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde okurken fark derslerin vermek suretiyle Çorum Öğretmen Okulundan da diploma aldım, bu sayede öğretmenlik yaparak öğrenciliğimi sürdürdüm.   1974 yılında  Kültür  Bakanlığının açtığı Arkeolog Müze Asistanı sınavını kazanarak 1975 yılının Ocak ayında Çorum Müzesinde asistan olarak göreve başladım. Nisan 1977'de Müze Müdürü oldum.  Ancak  1978'de   Kültür  Müdürü, 1982 'de Turizm İnformation Büro Müdürü,1985'te ise  Çorum Devlet  Tiyatrosu  Müdürlüğü  görevini üstlenerek 1988 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne atanancıya kadar vekaleten sürdürdüm.1990'da  Kültür  Bakanlığı  Anıtlar ve Müzeler  Genel Müdür  Yardımcılığı  görevini üstlendim.  1991 yılı  sonlarında kendi isteğimle döndüğüm   Çorum  İl  Kültür   Müdürlüğünden alınarak 1993'te Arkeolog  olarak  Etnografya  Müzesinde, oradan  Amasya  İl  Kültür Müdürlüğüne ve sonra TÜRKSOY'da görevlendirildim. 1994 sonunda Danıştay kararıyla yeniden Çorum İl Kültür Müdürlüğüne  iade  edildikten  sonra Nisan 1997'de kendi isteğimle emekli oldum. 
İlkokul  ve ortaöğretimimin sırasında Ziraat Mühendisi olmayı düşlerdim. Mühendis olamadım ama, çalıştığım her yer ve konumda yeşile olan  ilgimi  ön  plana  çıkardım. 
Ağaçlandırma ve peyzaj konularında özel hobimi tatmin imkanı bularak fiilen ziraatçılık yaptım. 
Asıl lisans mesleğim olan müzecilikten önce ilimizin değişik köylerinde öğretmen olarak çalıştım. Bu bana Anadolu gerçeğini ve sosyal hayatımızın değişik boyutlarını yaşama ve tanıma fırsatını verdi. Pek tabii ki  anılar  dağarcığına pek çok çeşni katarak...  Arkeoloji  ve  Müzecilik  dünyada son derece popüler bir meslek ve yükselen bir değer olmasına  rağmen ülkemizde henüz yeni tanımaya başlayan bir uğraş dalıdır. İmkanların en kısıtlı döneminde görev yapmamıza rağmen zevkle özveriyle çalıştığımızı inkar edemem.   Kültür, sanat ve toz,toprakla uğraşmak isteyenler  için ideal olan bu mesleği,parayı sevenlere tavsiye etmem.  Yazmak paylaşmaktır. Bu duyguyu,bu düşünceyi,belli  bir  birikimi  paylaşmak ve deşarj olmak için bir araç,bir ihtiyaçtır. Şiirle başlayan yazma alışkanlığım yerel gazete çıkardığımız dönemlerde  zorunlu bir uğraş haline gelmişse de sonradan kültür ve sanat  konusunda yoğunlaşarak bir hobi olarak devam etmektedir. 
Özel bir ödül almadım. Ancak;amatör uğraşın ödülü okuyucuların teşekküründen  ise epey nasiplendiğim söylenebilir. 
İdealim :  Bütün insanların kardeşçe,barış içinde yaşadıkları  dikensiz  bir  gül  bahçesi.  Bu mümkün mü ? Mümkün olana   şükrederek  mutlu olmaya çalışıyoruz.  Mesleki açıdan  en büyük amacım; Kültür  Bakanlığının  bütün kurumlarının temsilciliklerini Çorum'da görmekti.  Bu da korolar dışında gerçekleşti. Bir de eski Sanat Okulu binasın  bölge müzesi  olarak fonksiyonel ederek hizmete açmak. Onun da gerçekleşmesine az kaldı.  Bir  yayınevinde,yayım  sırasını bekleyen " Alacahöyük -Boğazköy - Çorum " adlı bir turistik rehber kitap hazırladım. Dört  dilde yayınlanacağı bildirilen bu çalışma henüz basılmadı. 
Genelde; kültür,sanat,eski  eserler ve müzecilik konularında  fırsat  buldukça yazdığım makale ve  yazılar çeşitli resmi ve özel dergilerle, yerel gazetelerde yayımlanıyor. 
Ben; bütün  eli kalem tutan insanları "Boş kubbede bir  hoş seda" bırakmak üzere yazmaya, düşüncelerini  paylaşmaya,bu amaçla da araştırma ve okumaya davet etmek istiyorum. 
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info  çalışmaları yayınlanmıştır.
 

 

 

ERTEKİN Eşref1892-1979 <Araştırmacı- Folklorcu>
 
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1892 tarihinde Çorum’da doğdu. Tekkeli Hoca oğlu diye anılan dedesi Elvan Çelebi köyünden gelip Çorum’a yerleşti. İlk öğrenimini Taş Mektepte yaptı. Kırklar ve Alaybeyoğlu medreselerinde dersler izledi. Askerlik görevinden sonra,Ulu Camii avlusunda bulunan Hacı Hasan Paşa Kitaplığına Hafız-ı Kütüp olarak atandı. 1923 tarihinde tekke ve zaviyelerin kapatılması ile kitaplık kapatıldı. Çorum’da diğer kitaplıkların birleştirilmesiyle meydana getirilen Kütüphanede çalışmaya başladı. Halk Evi;dil,tarih ve edebiyat kollarında verimli çalışmalarda bulundu. Halkevi’nin Çorumlu dergisinde derlediği maniler ve cönklerden derlediği şiirleri ile atalar sözlerini yayımlayarak gün ışığına çıkardı. Türk Dil Kurumuna üç binden fazla sözlük fişi gönderdi. 1970 tarihinde emekli oldu. 9 Şubat 1979 tarihinde vefat etti. Çorumdan Derlenen Maniler isimli basılmış bir araştırması vardır.
 
 
 
 
ERTEKİN Rafet Ufuk 1966-<Gazeteci-Gazete Yayımcısı>
 
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1965 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk ve orta okulu Çorumda bitirdikten sonra,lise 2. Sınıftan terk etti. Mayıs 1992 tarihinde Mesaj Gazetesini yayımladı. 11-19 Aralık 1992 gazete tarihinde yayıma son verdi. Mesaj Gazetesi sahipliğini yaptı. Halen ticaretle ilgilenmekte olup, boş zamanlarında amatör tiyatro ile ilgilenmektedir. 

 

 
 
ERTUĞRUL Ahmet Cevdet <Çorum Valisi>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
Çorum 19 Aralık 1923-30 Mayıs 1926 1879 tarihinde Turgutlu Manisa da doğdu. 1903 Mülkiye mezunudur. Sivas Maiyet Memurluğundan sonra çeşitli ilerde Kaymakamlıkta bulundu,1920 Zonguldak Mutasarrıf Vekilliği, Ömerli,Develi Kaymakamlığı, 19 Aralık 1923 - 30 Mayıs 1926 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı. Ardından Artvin, Kars,Rize Valiliğinde bulundu
 
 
 
ERZEN Şevket 1958-<Gazeteci-Çorum Gazeteciler Cemiyeti başanı>
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
1958 tarihinde Çorum’da doğdu. Liseyi bitirdikten sonra serbest meslekle uğraştı. Baklagiyat ihracatı ile uğraştı. 1 Şubat 1991 tarihinde Çorum Hakimiyet Gazetesi İdari ve Mali İşler Yöneticiliğini 2 Haziran1992 tarihine kadar yürüttü,bu tarihten sonra Yazı İşleri Yürütmeye başladı. Sarı Basın Kartı sahibidir. İl Basın Kontrol Üyeliği,TRT Çorum Muhabirliği,Hürriyet Gazetesi Çorum Muhabirliği ve Anadolu Spor Gazeteciler Derneği kurucu üyeliği, Çorum Ticaret Borsası kurucu ve ilk yöneticisi,Çorum Çevre Vakfı Kurucusu ve ilk yöneticiliği,Çorum Eti Folklor ve Turizm Derneği Başkanlığı ve Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
 
 
 
 
ERZURUM SULTAN: BAKINIZ ABDÜLCABBAR DEDE
 

SAYFA BAŞINA GİT

 
 
 
 
 ESAD PAŞA<Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

            Hicri 1256 tarihinde,Sivas Müşiri Esat Paşaya Çorum Sancağı tevdi olunduğunu İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.
 
 
 
 
ESVED-İ YEMENİ : (ARAB DEDE)

SAYFA BAŞINA GİT

            İsminin Esved-i Yemeni olduğu, Çorum’un Güneyinde ahşabdan türbesinde yatmaktadır. Eskiden beri şehir ahalisi Hac’a gitmeye niyet edenler,türbesine toplanarak Hac’dan salimen gelinmesi için Allah-u Teala’ya dua  ederler ve ekseriyetle salimen Çorum’a dönerler.
**İLAVE; İsmi zikredilen Arab Dede,Zile’nin doğusunda güzel kokulu topraklarda yatmakta olan Şeyh Nusret hazretlerinin halifesinden olduğu, tarikat yoluna yumuşaklıkla girdiğinde,şeyhi mürütlerine birer taş bulup getirmelerini istedi.Bu emir üzerine müritler birer taş bulup getirerek şeyhlerine takdim ettiler. Şeyh o taşların her birisini bir tarafa attıktan sonra onlara hitaben, bu taşları hangi şehirde bulursanız sizi o şehrin halifeliğine tayin ettim,orada kalın ve ikamet edin diye emretti. Arab Dede taşını Çorum’da buldu. Çorum’da kaldı ve ikamet etti. Mürüd yetiştirdi ve Çorum’u aydınlattı, dini İslâm’iyeyi gayretiyle açıkladı, bol bol iyilikte bulundu. Şeyh’inin zaviyesinde bulunan vilayetname de yazılı olduğu tespit olunduğundan bu kısma ilave olunmuştur.
Erzurum Sultan: Bakınız Abdülcabbar Dede :
 

 

EŞREF (İfşai-M-) Bakınız: İşfai Eşref

SAYFA BAŞINA GİT

 

 

 
 
 EVLİYAGİL Necdet 1927-<Yazar-Gazeteci-Milletvekili>

SAYFA BAŞINA GİT

1927 tarihinde İstanbul’da doğdu. Evliya oğulları sülalesindendir. 1945 tarihinde gazeteciliğe başladı. 1950 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdi. 1953 tarihinde Şevket Evliyagil ile Ajanda Türk Gazetecilik ve Matbaacılık sanayini kurdu. 1967-1972 tarihleri arasında Türkiye Turizm Merkezi’nin Genel Sekreterlik görevini yürüttü. 1973-1977 tarihleri arasında Ankara Milletvekilliği yaptı. Avrupa Konsey Üyeliğine seçildi. 1952 tarihinde Yugoslavya’nın Struga şehrinde düzenlenen Struga Geceleri Şiir Şöleninde Türkiye’yi temsil etti. Ajans Türk Dergisi’nin Sorumlu Müdürlüğünü ve TRT de Şiir Dünyası adlı programı hazırlayıp sunmaktadır. Eserleri;Eski Yalı 1955,Duyabildiğine de Düşüncenin Şiiri 1960,Yaşartı 1972,Düş 1973,Altın Kum Vapuru 1973,Kavgayı Yendi Başarı Ululadı 1979,Düş ve Gerçek,Çocukların Görkemli Düşü ve Acı Gülüşü,İstanbul Düşü,İstanbul Bulutu şiir kitapları ve Türk ve Dünya Edebiyatında Aşk,Dünya şiirinden Seçmeler,Edebi Mektepler ve Cereyanlar,Divan Şiiri,Edebi Konuşmalar,Şiirimizde Anlamsızlar,Türk ve Dünya Şiiri Antolojisi,Nükteler Silahlardan da Büyük Kuvvet,Aile Planlaması,Seçme Şiirler Antolojisi,Şiirde Lirizm,Çankaya,Atatürk ve Anıtkabir dir. 14. yy. Günümüze Antolojisinde on şiiri yayınlandı.

 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 

1