Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
ALFABETİK DİZİNDE İNCELEYECEĞİNİZ BİYOGRAFİYİ HARFİNİ TIKLAYINIZ! Sonra bakacağınız isme tıklayarak gidiniz!
SOYADI VEYA SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE ADI İLE BAŞLAYAN ALFABETİK DİZİNDİR!

M HARFİ

MADEN Sait
MA’Dİ Kereb Gazi
MAHMUT BEY
MAHMUT Celalettin
MANDIRALIOĞLU Kerim
MAZLUMOĞLU Hacı Halil
MEHEMMED
MEHMED (Rüştü-Mahlas)
MEHMED Arif
MEHMED Arif Efendi
MEHMET Atıf İskilibi
MEHMET BEYLİ HÜSEYİN EFENDİ
MEHMET Emin (İffetMahlas)
MEHMED Emin İbn-i Hacı Ali Çorumi
MEHMED Emin Leblebicizade Çorum
MEHMED Nuri İskilibi
MEHMET PAŞA
MEHMET Rüştü Paşa
MEHMET Sait Efendi Osmancıklı
MEHMET SUZİ
MERGEN Niyazi
MERT Dede
MEŞET DEDE
MIRIK (Mahlas) FATMA
MİYANE Sultan
MOLLA Mustafa Çorumi
MUALLİMZADE Hüseyin Çorumi
MUHAMMED b. Hacı Halil Çorumi
MUHAMMED b. Hızır b. Ahmed Feyzi Çorumi
MUHAMMED b Muhammed İskilibi?
MUHAMMED b. Ömer Çorumi
MUHAMMED Emin b. Hacı Ali Çorumi
MUHAMMED İbn-i Çorumi
MUHAMMED İskilibi
MUHAMMED Kulu Çorumi
MUHYİDDİN Mehmet İskilibi
MUMCU Sıddık
MURŞİL I. Hitit Kıralı
MURŞİL II. Hitit
MUSTAFA Akif b. Recep Çorumi
MUSTAFA b. Ali Çorumi
MUSTAFA b. Musa Çorumi
MUSTAFA b. Osman Çorumi
MUSTAFA b.Ömer Çorumi
MUSTAFA b. Ömer Leblebeci Çorumi
MUSTAFA b. Musa Çorumi
MUSTAFA b. Mustafa b.Yusuf Bahri
MUSTAFA Çorumi
MUSTAFA Vazıh İbn-i İsmail
MUSTAFA ZARİF EFENDİ
MUTAVATİL  Hitit Kıralı
MÜFTÜZADE Abdurrahman Çorumi
 
 
MADEN Sait1932-2013-<Şair-Ressam>

SAYFA BAŞINA GİT

1932 tarihinde Çorum’da doğdu. Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümünü bitirdi. Bir süre çeşitli gazetelerde çalıştı. 1960’dan sonra Türk kitap kapağı düzenlemeciliğinde yenilikler getirdi. İstanbul Varlık,Yeditepe,Yansıka ve Soyut dergilerinde şiirleri yayınlandı. Dilin yenileşme hareketleri,kelimelerini kullanarak kendisine mahsus bir yazışma tekniği kullandı. Batı şairlerinden şiirlerini Türkçe’ye çeviriler yaptı. Paul Eluard,Pablo Neruda,Garcia Lorca,Louis Aragon’dan çevirilerini topladığı Elsa’ya Şiirler çevirisiyle TDK Çeviri ödülü aldı. Kendi şiirlerini 1985 Şiir Mabedi isimli kitapta topladı. Çizimlerinin bir kısmını Simgeler adlı bir kitapta yayımladı. Türk Grafik Sanatı Tarihine Giriş isimli bir çalışma ile,1962 Gerçek Üstücülük isimli kitapları vardır. Çevirileri;1983 Güneş Taşı,1964 Seçmeler,1969 Çingene Türküleri,1969 Pantolonlu Bulut,1971 Kara Ada Defteri,1974 İnsan,1975 Bütün şiirleri (F.F. Lorca) 1974 Yirmi Aşk Şiiri ve Umutsuz Bir Şarkı,1975 Elsa’ya Şiirler,1976 Seçme Şiirler,1976 Şiirler,1983 Küçük Zenci Masalları,1981 Şiirler,1983 Şiirler,1985 Kara Ada Şiirleri. 14. yy. Günümüze antolojisinde on üç şiiri yayınlandı. 19 Haziran 2013 tarihinde vefat etti.
 

 

 

 

 

MA’Dİ Kereb Gazi :

SAYFA BAŞINA GİT

İşaret edilen zat,Ashab-ı kiram’ın büyüklerindendir. Hıdırlık’ın batı eteğinde ahşaptan yapılmış türbesinde defn edilmiştir. Eskiden beri saygı gösterilen ve adet olduğu üzere Ma’di Kereb Gazi ziyaret edildikten sonra, Süeyb ve Ubeyd gazi Rahmetullahi aleyh ziyaret edilmesi adet olmuştur.
İLAVE; İşar etedilen Ma’di Kereb Gazi, Yemen Zübeydşehrinden olduğu,Mekke’nin fethinden sonra Zübeyd elçisi ile Medine-i Münev-vereye gelerek İslâm’ı kabul ettiği ve Muaviye Rahmetullühi aleyh zamanında Ankarayolu üzerinden İstanbul’u fethe giderken yada bazı rivayetlere göre gelirken Çorum’da bulunan makamında vefat ettiği, eski müftü Hacı Ali efendi merhumun,Şerh-i telhis Taftazaniye’de beyan buyurduğu üzere, Hazreti Muhammed S.A.V. efendimizin ”Süheyb ne güzel kuldur.Allah’tan korkmasını bilir,asla Ona isyan etmedi” hadisini tercümesidir. Kaside-i beligasından ziyaret şekli hakkında bazı beytini zikredeyim.
İlk ziyaretcilerin yine şartı edep,
İltica ile Ma’di Kereb
SonraYüceden taleb edilenikılar
Ne güzel köledirGazi Süheyb
Söyleyen ona Peygamberdir,
Doğru yol ona dönen kalkandır.
 
 
 
 
 
 
 
MAHMUT Bey<Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

             Hicri1307  senesine ait salnameden: Ankara vilayetine ait Çorum kazası Kaymakamı Mahmut Bey bilgisi bulunmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
 
MAHMUT Celalettin<Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

            17 Aralık 1913-23 Aralık 1913
 
 
 
 
 
MANDIRALIOĞLU Kerim <Öğretmen-Yazarımız>            

SAYFA BAŞINA GİT

1971 yılında Çorum-Sungurlu Aşağıfındıklı Köyü’nde doğdu.İlköğrenimini köyünde tamamlayıp, orta öğrenimine Sungurlu İmam Hatip Lisesi’nde başladı. İmam Hatip Lisesi’nin son sınıfını Çorum İmam Hatip Lisesi’nde dışardan vererek bir yıl önce Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne kaydını yaptırdı ve 1993 yılında bu fakülteden mezun oldu. Rize-Pazar İmam Hatip Lisesi, Yozgat  İmam Hatip Lisesi,75. Yıl Serpil Akdağ Lisesi ve Erdoğan Akdağ Anadolu Öğretmen Lisesi’nde öğretmenlik yaptı.
            Evli ve üç çocuk babası olup, Alaca Mehmet Çelik Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde öğretmenlik görevine Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi Müdür Yardımcılığı yaptı. Halen Sungurlu Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapmaktadır.
             “Gülümseterek Din Eğitimi”, “Bir Köy; Bir Hikâye” kitap çalışmalarının yanında çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı ve Internet’te Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih Ve Edebiyat Dergisi’nde, Sarı Çiğdem Şiir Defteri’nde http://saricigdem.corumlu.com ve Aylık Şiir Antoloji Dergisi’nde http://ayliksiirantolojisi.dergisi.info  şiirleri yayınlamlanmıştır..
 
 
 
 
 
 
MAZLUMOĞLU Hacı Halil 1875-1893

SAYFA BAŞINA GİT

Mızlumodlu Hacı Halil Efendi nin Belediye Başkanlığı Meşrutiyetten önceki zamana rastlar. Mazlumoğlu Hacı Ağa namı ile ünü dillerde kalmış olan bu kişinin temkinli, tedbirli ve iyi bir Belediye başkanı olduğunu çocukluğumuzdan beri işite gelmiş bulunuyoruz. Yedi sekiz Hasan Paşa ile yakınlığı olduğu söylenir. Hacı Halil Efendi kahvehaneleri sık sık temizlik yoklaması yapar ve bilhassa çatlak fincanları görünce hemen kırar atar ve ceza kesermiş.MESCİ Kemal 1956-<Gazeteci>
1956 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk,orta ve liseyi Çorum’da okudu. Erzurum İşletme Fakültesini 1979 tarihinde bitirdi. Halen serbest ticaretle uğraşmaktadır. Hakimiyet Gazetesi kurucu üyesidir. Sarı basın kartı sahibidir 17 Şubat 1992 tarihinden itibaren Hakimiyet Gazetesi ÖYTAŞ adına sahibi olarak görev yaptı.
 
 
 
 
 
 
MEHEMMED ?-? <Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum Alaca İmad köyündendir. XVIII. yüzyıl da yaşadığı sanılmaktadır. Günlerini köyünün yakınlarında bulunan mağarada tek başına,yoksulluk içerisinde geçirdi. Çevresinde yaşayan köylüler, Mehemmed’in herkesin içinden geçeni okuduğu zannedilir ve aşığa korku ile karışık saygı beslerlerdi. Deyişleri cönklerde bulunmaktadır. 14. yy. Günümüze antolojisinde on şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
MEHMED (Rüştü-Mahlas)1825- ? <Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

1825 tarihinde Çorum Yavruturna mahallesinde doğdu. Ahmed Fevzi efendinin kardeşidir. Bir süre Çorum Medresesinde ders aldı. 25 yaşında gurbete çıktı. Samsun, Trabzon,Erzurum,Erzincan, Hasankale, ve Kars’ı dolaştı. Kars’ta orduya katıldı. 1855 tarihinde Kars’ı kuşatan Ruslara karşı çarpıştı. Savaş sonunda Çorum’a döndü. Abisinin derslerine devam etti. Yeniden gurbete çıktı,İstanbul’a gitti,Şirvan zadeninderslerine katıldı. Tuna boylarında ticaret yaptı. Pazarcık ve Rusçuk’ta bulundu. Arnavutluk’un Kızanlık,Totragan ve Mankalya şehirlerinde Gümrük Memurluğunda bulundu. Hayat hikayesini 1871 tarihinde yazdığı uzunca bir şiirinde anlattı. Ölüm tarihi ve yeri tespit edilemedi. 14. yy. Günümüze köyünde antolojisinde bahsi geçen şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
MEHMED Arif 1848-1898<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

1846 tarihinde Çorum’da doğdu. Medrese eğitimini Çorum’da gördü. Kalbur kulak oğullarındandır. 14. yy. Günümüze antolojisinde bir şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
MEHMED Arif Efendi ?-1938<İmam-Hatip>

SAYFA BAŞINA GİT

Kerkük’ten Çorum’a yerleşen bir aileye mensuptur. İlk tahsilini Çorum’da yaptı. Kürt Hacı Mustafa efendiden dersler aldı. İstanbul’a tahsilini tamamlamak için gitti. Tahsili sırasında sarayda okuduğu mukabelelerle tanındı. Tahsilini tamamlayınca Çorum’a döndü. 1888 tarihinde Çorum Ulu Camisine atandı. Ramazan ayında İstanbul’a Memduh Paşa tarafından tahsis edilen hususi araba ile gidip, Ramazan sonu Çorum’a dönerdi. Eşi ve dört çocuğu kendisinden önce vefat etti. Temiz giyimli tevekkül sahibi bir zat idi. 1938 tarihinde vefat edene kadar Ulu Camide görev yaptı.
 
 
 
 
 
MEHMET Atıf İskilibi 1876-1926<İslâm Bilgini>

SAYFA BAŞINA GİT

1876 tarihinde Çorum İskilip Toyhane köyünde doğdu. 1891-1902 tarihleri arasında İstanbul’da medrese tahsili yapmış, Darül-fünun’un İlahiyat bölümünü bitirmiştir. İstanbul Fatih Camisinde Ders alem olarak çalıştı. Hakkındaki iddialar üzerine Bodrum’a sürüldü,bir müddet sonra İstanbul’a döndü ise de tekrar Sinop’a sürgün edildi. 1924 tarihinde yazdığı Frenk Mukallitliği ve Şapka adlı eseri 25 Haziran 1925 tarihinde çıkan Şapka Kanunu na muhalif görüldüğü için Giresun’da kurulan İstiklâl Mahkemesinde yargılandı ve suçsuz bulundu ise de 26 Ocak 1926 tarihinde Ankara İstiklâl Mahkemesinde çıkartıldı kendisini savunma gereğini görmedi. Mahkeme tarafından suçu sabit görülerek asılması için karar verdi. Bu karar üzerine idam edildi. Hayat hikâyesini anlatan bir Türk filimi yapılmıştır.
 
 
 
 
 
 
 
 
MEHMET BEYLİ HÜSEYİN EFENDİ:

SAYFA BAŞINA GİT

Mehmet Beydili köyünde yatmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
MEHMET Emin (İffet- Mahlas)  1843-1896<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

1843 tarihinde Çorum İskilip Meydan mahallesinde doğdu. Molla Şeyh oğullarındandır. Asıl ismi Mehmed Emindir. Öğrenimini İskilip’te yaptı. Cafer Ağa Camisine kayyım oldu. Fes kalıpçılığı ile uğraştı,atalarından gelen eğitimle dervişlikte nasip arada. 1896 tarihinde vefat etti. Na ad,gazel,divan ve halk şiiri türlerinde şiirleri bulunmaktadır. Divan-i İffet adında el yazması divanı vardır. 14. yy. Günümüze antolojisinde bir münacatı ve beş şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
MEHMED Emin İbn-i Hacı Ali Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Mecmua-i ariffiyye,Demirbaş No:1684 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
MEHMED Emin Leblebicizade Çorum <Hattat>i

SAYFA BAŞINA GİT

Münşead ve divan-ı eşâr,Demirbaş No:2100 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
MEHMED Nuri İskilibi  <Yazar>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i eminiyye , Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
MEHMET PAŞA<Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

          Hicri 1243 tarihinde Sivas Valisi Mehmet Paşaya Çorum sancağı mutasarrıflığı ihale olunduğu bilirtilmektedir. Şeriye Sicili 88. sayfa İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.
 
 
 
 
 
MEHMET Rüştü Paşa<Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

         Hicri 1245 tarihinde Çorum sancağı, Trabzon Valisi ve Diyarbakır ve Rıtka Valisi ve aynı zamanda Muş Sancağı Mutasarrıfı Sadri sabık Mehmet Paşaya tevci olunuyor. İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
MEHMET Sait Efendi Osmancıklı 1880-  <Hafız>

SAYFA BAŞINA GİT

1880 yılında Osmancık'ta doğdu. Cemal oğlu Hüseyin Ağa'nın oğludur. Konya Medreselerinde okudu. Çok kuvvetli hafız olarak icazet aldı. I.Cihan harbinde Şark cephesinde 1914 yılında suda boğularak şehit oldu.
 
 
 
 

 

MEHMET SUZİ 1848-1912<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

                 Asıl adı Mehmed’dir. 1848 tarihinde Harput’ta doğdu. İlk öğrenimini Harput’ta babasından aldı. Mekteb-i Hayriye (Harp Okulu)’ye girmek için babasıyla İstanbul’a giderken yolda babasının vefat etmesi üzerine Sungurlu’ya yerleşti. Geçimini kokulu yağ (Misk) satarak sağladı,öğrenimini de özel aldığı derslerle sürdürdü. Arapça,Farsça öğrendi. Şiir yazmaya Sungurlu’da başladı. Öğrenimini tamamlayınca Sungurlu’da çeşitli memuriyetlerde bulundu. 1912 tarihinde Sungurlu’da vefat etti. Suzi bir divan şairidir. Bir divanı vardır. 14. yy. Günümüze antolojisinde on bir şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERGEN Niyazi <Çorum Valisi>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum 30 Kasım 1947-11 Temmuz 1949 :1303 tarihinde Serez’de doğdu.1327 Tarihinde Mülkiyeden mezun oldu. Nahiye Müdürlüğü, Kaymakamlık ve Mülkiye Müfettişliğinde bulundu. Edirne, Gümüşhane Ağrı,Niğde ve 30 Kasım 1947 -17 Temmuz1949 tarihleri arasında Çorum Vali olarak görev yaptı. İ. Sabuncuoğlu; Masa adamı olmaktan ziyade, iş adamı idi Şimdiki Vali evini bu zat yaptırdı.(2002’te yeniden yapıldı) Bir gece olsun içinde istirahat kendisine nasip olmadı. Önemli bir hizmeti de eski Hükümet Konağı maili inhidam’dır diyerek yıktırmasıdır Çorum’ dan 17 Temmuz 1949 tarihinde ayrıldı.
 
 
 
 
 
 
 
MERT Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Uğurludağ merkez ilçede yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
MEŞET Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Şehrin batısında ve dışında tarlalar arasında yatmaktadır. Kıtlık ve kuraklık ve belaların defedilmesi için kurban ve ayni yardım olununca belirtiler meşhurdur. 
 
 
 
 
 
 
 
MIRIK (Mahlas) FATMA 1870-1940 <Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

1970 tarihinde Çorum Mecitözü Üçköy’de doğdu. Ali Çavuş adında bir kişinin eşidir. Okuma yazma yoktu,doğru sözlü,korkusuz bir yergi şairidir. 1940 tarihinde köyünde vefat etti. 14. yy. Günümüze antolojisinde üç şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
 
MİYANE Sultan:

SAYFA BAŞINA GİT

Alaca Miyane Sultan Köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
MOLLA Mustafa Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Tecvid,Demirbaş No:218 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
MUALLİMZADE Hüseyin Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Haşiye-i akaid,Demirbaş No:3995 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
  
 
 
 
 
 
MUHAMMED b. Hacı Halil Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Eşbah ve el-nezair,Demirbaş No:23275 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHAMMED b. Hızır b. Ahmed Feyzi Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i erkân-ı hindi,Demirbaş No:3054 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 

 

 
 
MUHAMMED b Muhammed İskilibi?-H.1190<Müderris-Müftü>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum İskilip’te Müderrislik ve Müftülük yapmıştır. Kastamonu’da Müderrislik yapmış ve orada Hicri 1190 tarihinde vefat etmiştir.
 
 
 
 
MUHAMMED b. Ömer Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Ahkâm el-arazi,Demirbaş No:1650 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHAMMED Emin b. Hacı Ali Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i telhis-i el-miftah,Demirbaş No:4884 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHAMMED İbn-i Çorumi <Tarikatçı-İslâm Bilgini>

SAYFA BAŞINA GİT

Halveti Tarikatının arif ve fazilet sahiplerinden bir zat olup,Çorumludur. Bir müddet Hekim Vezir Koca Ragıp paşanın kitapçılık hizmetinde bulundu. Eserleri el yazması kitap halindedir.:Şerh-i fusus-ul hikem,Risale-i nebadat fi beyan-ı hatm-ül velayet-ül Muhammediyye 1184,Esrar-ül Muhammediyye irşad-ül Ahmed-i isbat-ı hatemet-ül evliya.
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHAMMED İskilibi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Tercüme-i adâb,Demirbaş No:4730 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHAMMED Kulu Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Kitab-ı mecmua fi el meşnud vel mesmu,Demirbaş No:27011 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUHYİDDİN Mehmet İskilibi  (?-1516) <Müderris>

SAYFA BAŞINA GİT

Bayrami tarikatı şeyhi, şeyhülislam Ebussuud'un babası ve II. Bayezid'in öğretmenidir.
Muhyiddin Mehmet Şeyh Yavsi, doğum yeri İskilip olmakla birlikte doğum yılı için kesin bir tarih verilememektedir. Babası Osmanlı müderrislerinden matematikçi astronom olan Ali Kuşçu’nun kardeşi Mustafa el-İmâdî'dir. Aynı zamanda kayınpederi de olan Ali Kuşçu'dan (ö. 879/1474) ve Alâeddîn Aliyy-i Tûsî'den (ö. 887/1482} dersler alarak yetişti. Ali Kuşçu'nun ölümü üzerine, tasavvufa yönelerek bir süre Şeyh Muslihüddîn-i Kocavî'nin yanında bulunmuştur.
Şeyh Yavsi; İskilip, Amasya ve İstanbul’da öğrenim yaparak yetişti. O zamanın Amasya valiliğini yapan şehzade II. Bayezid’e öğretmenlik yapmıştır. II. Bayezid ile kurulan bu ilişki şehzadenin padişah olması ile İstanbul'a taşınmıştır. II. Bayezid ile olan yakınlık nedeniyle Hünkar Şeyhi olarakta anılır.
Vefatından sonra Ebus-suud efendi tarafından babasının türbesini yaptırmıştır. Mezarı İskilip'te Şeyh Yavsi adını taşıyan camii ve külliyesinin içerisindedir. Kabri, İskilip ve çevresinde bilenlerce çok ziyaret edilen mekânlardandır.
Eserleri: Şerh-i alâ varidat-ı kübra li’ş şeyh Bedreddin Simavi,Talikat-ı alâ tefsir-ül Beyzevi,Risale-i fi ahval-üs süluk.
 
 
 
 
 
MUMCU Sıddık  1881- 15-12-1944 <Milletvekili>

SAYFA BAŞINA GİT

1881 tarihinde Çorum Mecitözü’nde doğdu. Ziraat ve ticaretle uğraştı. Mecitözü Belediye Başkanlığında bulundu. I.dönem Çorum Milletvekilliğinde bulurdu. 15 Aralık 194 tarihinde vefat etti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MURŞİL I. Hitit Kıralı MÖ 1620-1590

SAYFA BAŞINA GİT

I. Murşil ilk    olarak  Hattuşaş'ı onartarak başkenti  Neşa    şehrinden Hattuşaş'a  nakletmiş,sonra abisinin idare sinde bulunan  Halep şehrinin üzerine yürüyerek şehri tamamen yıkmış halkın bir kısmını  Hattuşaş'a gönderdi. Babil üzerine  yürüyerek  Babil  Kralı Amşutitana ile  savaşmış  ganimetler   alarak  Hattuşaş'a dönmüş, akabinden Huri ülkesine sefere   çıkmış  seferde iken Hattuşaş'da karışıklık çıkmış seferi yarıda  bırakarak Hattuşaş'a  dönen Murşil  karışıklığı bastırmışsa da, eniştesi tarafından  kışkırtılan  Zedan tarafından Murşil öldürülmüştür. 
 
 
 
 
 
 

 

MURŞİL II. Hitit Kıralı MÖ.1339 – 1306

SAYFA BAŞINA GİT

Abisi Arnavnda II Tahtına çocuk yaşta olan II. Murşil MÖ.1339 – 1306 çıktı. Çocuk yaşta kralı gören pek çok bağlı şehir isyan etti ise de II. Murşil  I.Şuppiluliuma' nın oğlu olduğunu gösterdi. Ordularının başına geçerek  isyan eden şehirlere sefer düzenledi. Bu seferlerin hepsinden başarılı olarak döndü. Batı Anadolu krallıkları ile savaşarak sınırlarını kuvvetlendirdi.
            II. Murşil savaştan savaşa giderek ülkesinin birliğini sağlamlaştırmıştır
 
 
 
 
 

 

 

MUSTAFA Akif b. Recep Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

 
Risale-i hak,Demirbaş No:3914 Risale No:6,Risale-i mevzuat, Demirbaş No:3914 Risale Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır No:7
 
 
 
 
 
MUSTAFA b. Ali Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i isagoji,Demirbaş No:5107 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA b. Musa Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Haşiye-i envâr el-tenzil,Demirbaş No:3446 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA b. Osman Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i güldeste-i gülistan,Demirbaş No:2142 Risale No:2,Şerh-i cezeriyye, Demirbaş No:3181 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
MUSTAFA b.Ömer Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Dürer,Demirbaş No:4187 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
MUSTAFA b. Ömer Leblebeci Çorumi <yazarHattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Risale-i icazet-name, Haşiye-i adâb,Demirbaş No:4712 Risale No:3,Şerh-i hüseyniyye, Demirbaş No:4712 Risale No:5 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA b. Musa Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i mesabih,Demirbaş No:3536 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA b. Mustafa b. Yusuf Bahri <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Tehbir-i teysir şerh-i şatibi,Demirbaş No:187/5 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 

 

 

MUSTAFA Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şeriat-i tarikat-ı Nakşıbendiyye,Demirbaş No:788 Risale No:1 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA Vazıh İbn-i İsmail 1733-1831 <İslâm Alimi-Tarihçi-Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

Ulemadan ve tarih ilmi müntesibirundan ve şair bir zattı. Amasya Müftüsü Çorumlu İsmail efendinin oğludur. Annesi Çorumlu Kürkçü oğullarındandır. İlk derslerini müderris olan babasından aldı,Gümüşhaneli Ebubekir ve Şeyh zade Vecihi’den dersler görüp icazet aldı. İstanbul’un çeşitli medreselerde okuyarak müderris oldu. Amasya Sungur oğlu Medresesinde Müderrisliğe başladı. Babası vefat edince Amasya Müftülüğüne atandı. Yazdığı Amasya Tarihinin girişinde kendisini; Valid’i macidim zevil mahisin vel mahamedim Çorumlu İsmail efendi demektedir. Öşür için verdiği fetvadan dolayı Limmi Adasına sürüldü,sürgüne giderken,Sivas Valisi Zaralı zade Lütfullah Paşa tavassutuyla sürgün yeri Tokat’a alında. Bir yıl sonra af edilerek Amasya’ya döndü. 1931 tarihinde Amasya’da vefat etti. Eserleri: El balabil-ür rasiye fi mesail-i riyazi Amasya isimli tarih kitabı,Gül deste-i gülistan ve Tuti-i Vazıf divanı vardır. 14. yy. Günümüze antolojisinde üç kıta ve bir beyti yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
MUSTAFA ZARİF EFENDİ:

SAYFA BAŞINA GİT

Kurt zade Zaim Hacı Süleyman ağa medresesinin ilk müderrislerindendir. Hadim-i müftüsü Ebu Sait Mehmed Hadim-i merhumun birinci halifesidir. Müftü Mehmed efendinin ölmüş olan annesinin kul haklarından dolayı kabir azabı çektiğini Mustafa zarif efen-dinin,Müftü Mehmed efendiye söylemesi üzerine, müftü efendinin hak sahiplerini kimler olduğunun bulunmasını Mustafa Zarif efendiden ister. Mustafa Zarif efendinin Allah-u Teala’nın gizli sırlarına erme şerefi ile hak sahiplerinin kimler olduğunu müftü efendiye bildirir.Hak sahiplerinin gerçek hakları ödenerek helâllik dilenir ve böylece müftü efendinin annesi biraz abından kurtulur. Bu sırrı Zarif Efendiden okuyan ve yerine aynı medreseye müderris olan zattan işitilmiştir. Kabri Tut Dede kabristanının sağ tarafındadır. Halk tarafından ziyaret edilir
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUTAVATİL  Hitit Kıralı  MÖ.1308-1282

SAYFA BAŞINA GİT

II. Murşil  öldüğü zaman iki oğlu vardı. Büyük oğlu  Mutavatil'i MÖ.1308-1282  tahta çıktı.  Küçük kardeşi III.Hattuşul'in de  yukarı ülke yöneticisi ve Kumandanı olarak  tayin etti. Mutavatil'i inin ilk on yıllık iktidarı karışıklıklar içinde  geçti.  Gaşkalılar yeniden ayaklandılar. Bu ayaklanma Hitit ülkesinin diğer kesimlerine de  sğçradı. Mutavatil'i Hattuşaş şehrini boşaltarak aşağı  ülkede bulunan Dattaşa'yı geçici olarak  başşehir yaptı. Kardeşi III.Hatuşul'i de Hitit ordusu baş komutanlığna yükseltti. Ülkede olan isyanları bastırdı ve düzeni yeniden sağladı. Mutavatil'i döneminde  Mısır tahtına geçen II.Ramses  ile  hediyeleşmeleri ve  iyi komşuluk ilişkileri bulunmaktaydı. Asur kralı I.Adad-Nigari Hititlere bağlı Mitanni  prensi Warşa  Şatta'yla  savaşarak Şatta'yı yendi. Mutavatil I.Adad-Nigari üzerine  bir ordu gönderdiyse de Hitit ordusu yenildi.Bu olaylar olurken,Hititlere vergi vermekte olan Amurru prensliği başında  bulunan   prens  öldü, yerine  geçen  Benteşina  Hititler'le  olan antlaşmayı bozarak Mısır tarafını tutmaya  başladı. Mutvatil durumu öğrenince bu ülkeyi idare etmesi için Şatili'yi görevlendirdi. Benteşina kendisini koruması için II.Ramses'e baş vurdu. II.Ramses bu fırsatı değerlendirmek   isteyerek 15-20.bin kişilik ordusu  ile önce Suriye'ye girdi. Mutvatil bu durum karşısında ordusunun başına geçerek Suriye' ye yürüdü. Yaklaşık olarak MÖ.1282  tarihinde Kadeş  (Bu gün ki Tel Nebi Mend) önünde iki ordu  karşılaştılar. O devrin en büyük meydan savaşı oldu ise de savaşın kesin sonucu belli değildir.  Savaş sonrasında barış antlaşması yapıldı. Bu antlaşma gereği II. Ramses  aldığı yerleri boşaltarak Suriye'nin güneyine çekildi, Kadeş şehri  Hititlere  kaldı.  Antlaşmadan  sonra  orduda çıkan bir ayaklanma  neticesinde  Mutvatil  öldürüldü, yerine gayrimeşru oğlu Urhi-Teşup MÖ. 1282  1275tahta çıktı. Amcası III. Hattuşil’in  bu  olayı olgunlukla karşıladı.
 
 
 
 
 
 
MÜFTÜZADE Abdurrahman Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Ahvâl el kıyame,Demirbaş No:3251 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 

1