Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
ALFABETİK DİZİNDE İNCELEYECEĞİNİZ BİYOGRAFİYİ HARFİNİ TIKLAYINIZ! Sonra bakacağınız isme tıklayarak gidiniz!
SOYADI VEYA SOYADI KANUNUNDAN ÖNCE ADI İLE BAŞLAYAN ALFABETİK DİZİNDİR!

S HARFİ

SABİT
SABRİ (Mahlas) Hüseyin
SABUNCUOĞLU İhsan
SACETTİNOĞLU Zarif
SA’D b. Vakkas
SADULLAH Safi
SAFİR Dede
SAİT Ahmet
SAİT Ebubekir Çorumi
SALİH Paşa
SALİH Büyükcam
SALİM
SAMSUNLU Ahmet
SANCAKTAR Dede
SANCI Dede
SARI Dede
SARIOĞLU Abdurrahman
SARILIK Dede
SARILIK Dede Kişlacık
SARIYÜCE Hasan Latif
SAVCI Bahri
SAVCI Salim
SEFER Baba
SEFİL (Mahlas)
SEFİL (Mahlas) Ahmet
SEMİH Fethi Bey
SERBEST Süreyya
SERİN Ahmet
SABRİ Hüseyin B. Muhammed
SEYİD Hasan Nuri Çorumi
SEYYİD Abdulkadir Edip
SEYYİD Abdulkadir Edip
SEYYİD Hafız Hüseyin Çorumi
SEYYİD Mustafa Tarikatçı
SEYİT Nizamoğlu
SEYYİD Osman Çorumi
SEYYİD Osman Müftü Çorumi
SEYYİD Osman Efendi
SEYİD Said
SEZAİ (Mahlas) Tahsin
SEZİKLİ H. Ahmet
SIHSIPLI DEDE
SIVACI Münir Mahir
SOFU Mehmed Efendi
SOĞANLI Baba
SOLAK Ekrem
SOLAK Yaşar
SOYOCAK Ö. Ertugrul
SUCUOĞLU Mustafa Necat
SUNULLAH Efendi
SUZİ Mehmed
SÜER Ertuğrul
SÜHEYB İbn-İ Sinan-I Rumi
SÜHEYB Rumi KARAFAKİOGLU
SÜLEYMAN BEY
SÜLEYMAN Gazi Ve İbrahim Gazi
SÜTÇÜ Dede
 
 

 

 
SABİT ?-?<Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

 XX.. yüzyıl başlarında Çorum’da yaşadı. Leblebici oğlu Müftü Ali Arifin oğlu,Müftü Ahmed Feyzi’nin kardeşidir. İyi bir öğrenim gördü. Aruz ölçüsü ile şiirlerinin yanı sıra hece ölçüsü ile de koşma ve deyişleri vardır. Şiirleri cönklerde ve şiir defterlerinde bulunmaktadır. 14. yy. Günümüze antolojisinde üç şiiri yayınlandı.
 

 

 

 
 
 
 
SABRİ (Mahlas) Hüseyin Sabri 1840-1905 <Şair-Tarihçi>

SAYFA BAŞINA GİT

1840 tarihinde Çorum Osmancık Yazı mahallesinde doğdu. Asıl ismi Hüseyin Sabri ’dir. Ömer Hafızın oğludur. Öğrenimini Osmancık Medresesinde yaptı. Yoksulluk nedeniyle yüksek öğrenim yapamadı. Ömrü Osmancık’ta geçmiştir, uzun süre Osmancık Nüfus Memurluğu yaptı. Bu görevde iken 1905 tarihinde vefat etti. Okumayı ve yazmayı çok severdi. Tanzimat dönemi edebiyatı ve eski dönem edebiyatına vakıftı,el yazması bir divanı vardır. Ayrı yeten Osmancık Tarihi
 
 
 
 
 
 
 
SABUNCUOĞLU İhsan 1899-1993<Hukukcu-Araştırmacı Yazar>

SAYFA BAŞINA GİT

1899 tarihinde Çorum’da doğdu. İdadi öğreniminden sonra çeşitli memurluklarda bulundu. 1923 tarihinde Müstantik Sorgu Hakimi oldu. Bir süre avukatlık yaptı. 1935 tarihide Çorum Noteri oldu. 1968 tarihinde Noterlikten emekli olduktan sonra tekrar avukatlığa döndü.1993 tarihinde vefat etti. Mahalli gazetelerde ve Çorumlu Dergisinde araştırma yazıları yayımlandı. Eserleri: Çorum Maarif Hayatı Hakkında Bazı Notlar 1946,Çorum Tarihine Ait Derlemelerim (2 Cilt)
 
 
 
 
 
 
 
 
SACETTİNOĞLU Zarif <Belidiye Başkanı>

SAYFA BAŞINA GİT

İhsan Sabuncuoğlu : Çok günler kürk giyerdi. Halim selim bir görünüşlü idi. Manifatura mağazasını kardeşi ve ortağı idare eder, kendisi de Belediye Başkanlığı yapardı. Kabri,Hıdırlıkta Kerep Gazi Türbesi güneyinde Şeyhi Hacı Salih Efendinin yanında yatmaktadır.
 

 
 
 
 
 
 
SA’D b. Vakkas : 

SAYFA BAŞINA GİT

İşaret edilen zat,Ashab-ı kiramın büyük zatlarından olup, Cennetle müjdelenen on kişiden birisidir.Asla bir kimsenin hakkında meydana çıkan haberde ” al fırlat,Anam ve babam sanafeda ya Sa’d ” fazilet ve şerefe haiz olduğu meydanadır. Çiriş (şimdiki Kunduzhan) mahallesin de Bozacıoğlu hanesinin avlusunda bulunan eski bina türbesini Tabur katibi Mustafa efendi güzelce tamir ve ihya ettirmiş, Sa’d b.Vakkas Rahmetullühi aleyh ahşaptan türbede yatmaktadır. Kimi bilirkişilerin ifadesine göre, Amasya ve Canik’te satılmama şartı konulmuş vakfı var ise de,her nasıl olmuşsa zamanaşımına uğratılarak, bazı orada yaşayan ve birbirlerini aldatan sahtekarlarca açıkça pay almaları neticesinde iradı kalmamıştır. Hayır sahipleri tarafından toplanan yardımlarla idare olunur.
Felç illetine uğrayan kişinin gömleklerini bir gece türbeye koyup, sabahleyin gömlekleri alıp giyindiklerinde iyileşmiş oldukları denenmiştir.
İLAVE;
Bazı muteber kitablarda Sa’d b. Vakkas Rahmetullühialeyh Medine-i Münevvere’de vefat ettiğini bildirir . Bazı kaynaklarda  Sa’d b. Vakkas Rahmetullühi aleyh kardeşi Ukabe b. Vakkas Rahmetullühialeyh’in Uhut savaşı senesinde bir katil tarafından şehit edildiği ve katilin Anadolu’ya kaçtığını,katile ölüm emri verildiğini,Sa’d b.Vakkas Rahmetullühialeyh’in katilin peşi sıra Anadolu’ya geldiğini, katili arar iken Çorum’da vefat ettiğini, Çorum’daki kabrinin bir makam olma ihtimalininde olabileceğini belirtirler.
BENİM NOTUM; 
Hayatının sonuna doğru Medine yakınında Akik denen yerde hastalandı ve orada Hicri 55, Miladi 675tarihinde vefat etti.Naşı,Medine-i Münevvre’ye getirildi. Cenaze namazını Medine Vali’si Mervan Rahmetullühi Aleyh kıldırdı. Vasiyeti tutularak, Bedir Savaşında giydiği elbise kefen olarak kullanıldı ve o elbise ile defnedildi.
Şimdiki Adresi; Kunduzhan Cad. Zarif Hoca Sokak No;3 ‘te bulunan evin avlusunda.
 
 
 
 
 

 

SADULLAH Safi :

SAYFA BAŞINA GİT

Tut Dede civarında bulunan kabristanın sonunda yatmaktadır. Ziyaretgâhtır. Gayet sezişli gazel ve kasideleri havi mükemmel bir divanı vardır.
 
 

 

 
 
 
SAFİR (Saffar)Dede :

SAYFA BAŞINA GİT

Yavruturna mahallesinde yolda, ahşaptan türbesinde yatmaktadır. Diğer isimleri bilinmeyen dört neferde ayrı ayrı türbelerinde yatmaktadırlar.
BENİM NOTUM;
Adres, Yavruturna Mahallesi Gazipaşa Sok. 74 numaralı evin duvarına bitişik.
 
 
 

 

 

 
SAİT Ahmed?-1708<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum İskilip’te doğdu. Asıl adı Ahmed’dir
Çorum İskilip’te doğdu. Asıl adı Ahmed’dir. Öğrenimini tamamladıktan sonra,Şam Hazinesinde Ruznameci ve Mukatacı olarak görev aldı. Türkçe,Arapça ve Farsça şiirleri vardır. Sefa yi teskeresinde adı geçmektedir. 1708 tarihinde vefat etti.
 
 

 

 
 
SAİT Ebubekir Çorumi (Damat zade) ?-H.1208 <Müderris-Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

Esas künyesi Es Sait Ebu Bekr efendi Çorumi olup,Damat zade diye bilinir. Amasya’da okumuş, İstanbul’da müderrislik yapmış,Bab-ı Meşahal-ı Durizade Arif ve Esad efendi zamanında çalışmış,icazet vermiş,Zaman Şerh-i’yi şerh etmiş,Arap edebiyat antolojisi hazırlamış,Arapça,Farsça,Türkçe şiirleri vardır. Hicri 1203 tarihinde İstanbul’da vefat etmiş, Edirne Kapı Mezarlığına defnedilmiştir.
 
 
 
 
 
 
 SALİH Paşa Hicri 1270 <Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

         Amasya ve Çorum Sancakları Mutasarrıfı Salih Paşanın tahvili. İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir.
 
 
 
 
 
 
SALİH Büyükcam Osmancıklı 1933-2001 <Hoca>

SAYFA BAŞINA GİT

1933 yılında Kadınhanı-Osmancık'ta doğdu. Hoca Hasip Efendi'nin oğludur. Osmancık'ta hafızlığını tamamladıktan sonra 1945 yılında Konya'ya giderek büyük âlim Hacıveyiszade Mustafa Kurucu Efendi'den altı sene arapça, fıkıh, kelam dersleri aldı. 1950 de Kadınhanı’na döndü. Kadınhanı Müftüsü Mehmet Müslimoğlu'ndan da fıkıh ve feraiz dersleri aldı. 1957 yılında evlendi. Akşehir(Absarı) ve Konurören'de imamlık yaptı. 1962-1983 yılları arasında Kadınhanı'da vaizlik yaptık tan sonra emekli oldu. Emeklilik hayatında da fahri olarak vaazlar vermeye devam etti. Güler yüzlü, şahsıhalim bir insan olup vaazlarıyla Kadınhanı halkı üzerinde derin tesirler bırakmıştır. Mayıs 2001 de hastalanarak ilahi âleme göç etti.
 
 
 
 
 
SALİM 1794-?<Şair>  

SAYFA BAŞINA GİT

1784 tarihinde Çorum Osmancık’ta doğdu. Osmancık Mahkemesi Başkatibi Mehmed Şükrü efendinin oğludur. İstanbul’da eğitim gördü. Rumeli ve Anadolu’da katip olarak çalıştı, Bursa’da Zaptiye Katipliği son memuriyetiydi. Şiirleri vardır. Fatimet-ür eş’ar’da ismi geçmektedir.
 
 
 
 
SAMSUNLU Ahmet 1937-<Danışma Meclis Üyesi-Bakan-Öğretim Görevlisi>

SAYFA BAŞINA GİT

1937 tarihinde Çorum’da doğdu. 1963 tarihinde Yüksek İnşaat Mühendisi oldu. 1964 tarihinde iktisat bölümünde eğitim gördü,1968 tarihinde Hanover Teknik Üniversitesinde Doktorasını verdi. 1970-1971 ODTÜ öğretim görevlisi olarak çalıştı,1980-1981 tarihleri arasında Danışma Meclisi Üyesi olarak görev yaptı,1982-1983 tarihleri arasında İmar ve İskan Bakanlığı,1984-1986 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ve öğretim üyeliklerinde bulundu. 100’ü aşkın bilimsel makalesi bulunmaktadır. 
 
 

 

 
 
 
SANCAKTAR Dede :

SAYFA BAŞINA GİT

İsmi bilinmemektedir. Sancaktar (şimdiki Gülalibey) mahallesinde Ciğeroğlu’nun evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
SANCI Dede :

SAYFA BAŞINA GİT

İsmi bilinmemektedir. Şıhlar (şimdiki Kunduzhan )mahallesinde Aşıkoğlu’nun evinde ve diğer bir zat ise Serdaroğlu’nun evinde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
SARI Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Merkez İlçede yatmaktadır.
 
 
 
 
 

 

 
SARIOĞLU Abdurrahman (Hilali -Mahlas) 1908-1980 <Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

1908 tarihinde Çorum Serban köyünde doğdu. Okuma ve yazmayı köyünün imamından öğrendi,hayatı köyünde geçti,çiftçilikle uğraştı,şiirlerinde Hilali mahlasını kullandı,binden fazla deyiş,nefes yergi ve nazım şekil örnekleri vardır. Sekiz yüze yakın deyişleri Yunus Koçak tarafından Hilali Baba adlı kitapta toplayarak yayınladı. 14. yy. Günümüze antolojisinde altı şiiri yayınladı.
 
 
 
 

 

 
 
SARILIK Dede :

SAYFA BAŞINA GİT

İsmi bilinmemektedir. Narlı oğlu mahallesinde ahşab türbesinde yatmaktadır. Sarılık hastalığına tutulanlar mum yakarak, türbesinde bulunan kuyunun suyu ile gusül ettiklerinde mübarek sayarak şifa buldukları denenmiştir.
BENİM NOTUM;
Şimdiki adres, Osmancık Caddesi ile Varinli Caddesinin keşiştiği kavşakta bulunan trafonun arkasında.
 
 

 

 

 
 
 
SARILIK Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Kışlacık köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
SARIYÜCE Hasan Latif 1929-<Milletvekili-Eğitimci-Hikayeci-Şair-Yazarımız>

SAYFA BAŞINA GİT

      1929 yılında Sungurlu’ya bağlı Evci köyünde doğdu. İlkokulu köyünde okudu. Ortaöğretimi Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nde, yüksek öğretimi de Gazi Eğitim Enstitüsünde tamamladı. Ayrıca Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde kamu yönetimi uzmanlığı eğitimi gördü. Hacıbektaş, Sorgun ortaokullarında, Kırklareli, Ankara Balgat liselerinde, Bahçelievler Kız Meslek lisesinde Türkçe-edebiyat dersleri öğretmenliği ve okul yöneticiliği yaptı. 1965 seçimlerinde Çorum’dan milletvekili seçildi. Dönem sonu tekrar Ankara’da öğretmenlik görevini sürdürdü. 1979 yılında kendi isteğiyle emekli oldu.
   Daha öğrenci iken şiir yazmaya başladı. Sonraları çocuk edebiyatında yoğunlaştı. Anadolu halk kaynaklarına dayalı bir çocuk edebiyatı yaratılması görüşünü savundu. Derlediği çok sayıdaki halk masalını yeniden kurgulayıp , yeni yeni motifler ekleyerek geleneksel masal dilimize uygun şiirli bir dille yazdı. Anadolu Masalları (2 cilt) isimli kitabı T. İş Bankası 1991 yılı Edebiyat Büyük Ödülü’ne lâyık görüldü. Ödül hükümet başkanının katıldığı devlet töreniyle kendisine verildi. Yazar çok sayıda başka ödüller de kazandı. Şimdiye kadar yayınladığı şiir, masal, fables, roman, öykü türünde yüz kitabı yayınlandı. Ayrıca yirmi kadar da ders ve kaynak kitapları basıldı.
Yaşayan yazarlar arasında en çok yazan ve hâla bu işyi sessizce sürdüren SARIYÜCE  Evli, üç çocuk babasıdır Yazarımız
1 Ekim 2018 tarihinde vefat etmiştir.
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info    çalışmaları yayınlanmıştır.
 
 
 
 
 
 
SAVCI Bahri 1914-<Öğretim Görevlisi>

SAYFA BAŞINA GİT

1914 tarihinde Sındırgı’da doğdu. Çorum Osmancık Seciyan köyünden bir ailedendir. 1938 tarihinde Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Aynı fakültede Asistan,1942 tarihinde Doçent,1954 tarihinde Anayasa Profesörü oldu. 1961 Anayasasını hazırlayan Kurucu Meclise seçildi. SBF’ de UNESCO’nun öncülüğünde kurulan İnsan Hakları Merkezi’nin başkanlığını yaptı. 1983 tarihinde emekli oldu. Çeşitli dergi ve gazetelerde pek çok sayıda inceleme ve çalışma yazıları çıktı. Eserleri: Türkiye İnsan Haklarının Gelişmesi 1959, Demokrasimiz Üzerine Düşünceler 1968,Atatürk Düşüncenin Özündeki Temel Öğeler 1981.
 
 
 

 

SAVCI Salim 1926-   2020

SAYFA BAŞINA GİT

<Öğretmen-Yayıncı-Yazar> 1.6.1926 tarihinde Çorum İli Osmancık İlçesi Seciğen (Çampınar) Köyünde doğdum. İlkokulun 1. sınıfını Osmancık Gemici ilkokulu,2 ve 3 sınıfını Seciğen Bölge İlkokulu,4.sınıfını Akmağden İlkokulu 5.sınıfını Sorgun-Akmağdeni-Secigen Bölge okulu 1936-1939 öğretim yılında mezun oldum. Orta okulu 1.sınıfı İzmir Kabataş   Ortaokulu,2 ve 3.sınıfını Balıkesir Gönen Ortaokulundan 1940-1941 de mezun oldum. Liseyi Balıkesir Necati İlköğretmen okulundan 1943-1944 mezun oldum. Artvin İli emrine İlkokul Öğretmeni olarak atandım. Yüksek Balıkesir Neafi Eğitim Enstitüsü  Fizik-Kimya bölümünü 1945-47 mezunuyum. 
Merzifon erkek Orta Sanat Okulu ve Erkek sanat Enstitüsü fizik-kimya öğretmenliği ile 1947-1953 yılları arasında Müdür Yardımcılığında,1953-1855 yılları arasında, Muş Muhtelif Gayeli Ortaokul Müdürlüğü,1956 yılında Askerlik,Merzifon Astsubay Hazırlık Okulu fizik öğretmenliği,1956-1943 Ankara birinci Erkek Sanat Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve fizik kimya Öğretmenliği yaptım ve buradan emekli oldum. 
İlkokul döneminde, okumayı düşündüm,bir meslek seçmeyi yönelmedim. Herkes okumanın önemini söylüyordu. Ben o yolda yürümeyi sürdürdüm. 
Ortaokul elemelerinde derece aldığım için,ilköğretmen okuluna yatılı seçildim. Önce ilkokul, sonra lise öğretmeni oldum. Ama ilkokullarda hiç çalışmadım fizik-kimya öğretmeni olarak 27 yıl çalıştım. 1968 yılında kurduğum “Gül Yayınevi”nin başına geçtim, hala yayıncılık ve dağıtımcılık yapıyorum. 
Yazdığım “Öğretmenim” kitabı ile öğretmenliğimin ilkelerini yazdım. Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere tavsiye edildi. Bence en önemli olay öğretmenliğimdir. 
Ben öğretmenliği avantaj sağlasın diye yapmadım. Öğretmenliğin hakkını verdim. Çok övgü topladım. Öğretmen olarak her yerde bir değerim oldu. Gençlere öğretmenliği öneririm, ama şu şartla:  “Paranın tutsağı olmadan, öğretmenliğin hakkını vermek şartıyla. Çocuğu sevmeyenlere öğretmenliği önermem. Onlar geleceklerini başka yerde arasınlar. Öğrenciyi; veliyi müşteri sayan öğretmen olarak görmek istemem. 
Mesleğimle bir sağlam bilgim olmuştu. Her okuttuğum dersin yardımcı ders kitabını yazdım. Fizik-Kimya-Fen Bilgisi-Fiziksel Bilimlere Geçiş, Kimyasal Bilimlere Geçiş, Elektrik Bilgisi,Endüstriyel Elektrik alanında 21 kitap yazdım. 
Öykücülüğe beni iten dostum Prof. Dr. İbrahim Ethem Başaran’dır. “Öğretmenliğe Veda” kitabımdan dolayı öykü dene dedi, denedim. 26 yıl sonra öykülerim Gazi Üniversitesi Kastamonu Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalınca Lisans tezi oldu. 
Öykülerimi, fıkralarımı,denemelerini,söyleşilerimi hiçbir yarışmaya yollamadım. Onların değeri varsa, görülsün istedim. O da 26 yıl sonra gerçekleşti. Bence ödül budur. Lisans Tezinin özetinde ise : 
Halk arasından çıktı. Kısa cümle, sade, içtenlik dolu yalın halk dilini kullandı. Çevresindeki olayları; geçmişiyle, günüyle yazdı, geleceğe mesajlar verdi. Atasözlerini, özdeyişleri çok kullandı. Türkçeyi savundu, savunuyor. Anadilimizin Canına Okuyanlar kitabı incelenmeye değer.  Gördüklerimi, dinlediklerimi, yaşıyormuşum gibi yazarım. Öykülerimde, söyleşilerimde olaylarda kişileri konuştururum. Geçmişten, bu günden, gelecekten mesajlar veririm. Daha çok düşündürürüm. Bazen de iğnelerim.
Yazdıklarım 21 ders, yardımcı ders kitabı ile 24 fıkra, öykü, deneme,söyleşi kitaplarım vardır. Bunları kendi yayınevim olan Gül Yayınevi kanalıyla Ankara’da dağıtımlarını yapmaktayım.  1977 tarihinde Çınarcık Gazetesini yayımladım,4 yıl yaşattım, 1985-1999 yılları arasında Çampınar gazetesini yayımladım. 06/DAN Salim Savcı ile köşe yazılarım,Çorum Haber Gazetesi,Keşan Önder Gazetesi,Aydın Mücadele Gazetesi,Yalova Haberci Gazetesi,Osmancık Haber Gazetesi,Şebinkarahisar Karahisar Gazetesi ve Çorumlu 2000 Dergisinde yazılarım halen yayınlanmaktadır. 
46 yaşımdan sonra derlediğim öyküler, denemeler, söyleşiler Lisans Tezinde dile getirildi. Bir gün Çorum’dan öyküler ararsanız bunları; Çorum motifleriyle zevkle okunabilir inancındayım. Öykülere ben kendime değil; Çorum’uma mal ediyorum ve öyle görülmesini diliyorum.  Okuyucularıma; sevgiler benden olsun. Sağ olunuz, var olunuz. 
Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info çalışmaları yayınlanmıştır. Salim Savcı'yı 31 Mayıs 2020 Tarihinde kaybettik.
 
 
 
 
 
 
 

SEFER Baba :

SAYFA BAŞINA GİT

Essas ismi Mehmed olduğu, Nakşibendi tarikatı terbiyesi görmüş, Dünya yaşamında, Dünyaya değer vermeyen bir şahıstır. 1256 tarihinde vefat etmiş ve Hıdırlık da bulunan Suheyb-i Rumi Rahmetullühialeyh hazretlerinin türbesinin batı tarafında yatmakta olub, vefatının tahminin 60 sene kadar sonra kabri tamir edilirken, kaza ile naşının baş tarafına kazma isabet edince, canlı kimselerdeki gibi kan aktığı görülmüş olduğu rivayet edilir.
İLAVE;
Sefer baba hazretleri kardeşi ile sohbet ettiği sırada Hızır Aleyhisselam tarafından ziyaret edildiğinde geçimlerinin genişletmek için geldiğini söyleyince, Sefer baba, geçimlerinin yeterli olduğunu belirterek kabul etmediğini söylediğini kardeşi söylemiştir. Bu gibi hallerde ulaştığı mertebeyi ağızdan ağza dolaşarak meşhur olmuştur.
 

 

 

 

 

SEFİL (Mahlas) 1847-1907<Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

1847 tarihinde Çorum Sungurlu Yazır köyünde doğdu. Okuma yazması olmadığı söylenir,gezici bir aşıktır,Orta Anadolu’da ünü oldukça yaygındır. Deli boran ve Sungurlulu Zeki ile şiir sohbetlerinde bulundu,sazı ve demi hiç elinden düşmedi,şiirleri yazma mecmualarda dağınık durumdadır. 14. yy. Günümüze antolojisinde üç şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
SEFİL (Mahlas) Ahmet  ?-?<Aşık>

SAYFA BAŞINA GİT

XX. yüzyıl başlarında Çorum Sungurlu Yamadı köyünde yaşadı,Deli Boran,Yazırlı Sefil Ali ve Sungurlulu Zeki ile dostluk kurdu. Deyişlerinin yanı sıra aruz ölçüsüyle şiir yazmaktaydı. 14. yy. Günümüze antolojisinde iki şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
SEMİH Fethi Bey <Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

6 Nisan 1919 -13 Eyül 1919 İ. Sabuncuoğlu. Semih Fethi bey için; ilk geldiğinde İttihat ve Terakki taraftarlarını ezmek, dağıtmak ve sindirme politikası gütmüştü. Kalemi ve hitabeti yüksekti. Kuvay-i Milli hareketi Semih Fethi Bey zamanında başladı.Havza tamimi,Erzurum Kongresi ile bilgiler Semih Fethi Bey zamanında Çorum’a ulaştı.
 
 
 
 
 
SERBEST Süreyya 1917-<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum İskilip’te doğdu. Şair Hamdi Serbest zade Ahmed’in oğludur, ilk ve orta okulu Çorum’da,liseyi İstanbul Haydarpaşa Lisesinde okudu. Hukuk Fakültesini bitirdi,1939 tarihinde Amasya Maiyet Memurluğuna atandı, Avanos, Varto, Çivril, Zile, Merzifon ve Beşiktaş’ta kaymakamlık yaptı. Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Denizcilik Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığını yürüttü, isteği ile bu görevde iken emekli oldu. Eserleri: Eski Bahçe 1972 adlı bir şiir kitabı vardır. 14. yy. Günümüze antolojisinde beş şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 SERİN Ahmet 1932- 16 Temmuz 2017<Öğretmen-Şeir-Yazarımız>

SAYFA BAŞINA GİT

1932  yılında  Çorum  M. Çıkrık  Köyünde doğdum. Aynı köyde yatılı  bölge okuluna kayıtım problemli oldu. 2. Cihan Harbinin sonuna doğru buhranlı yıllardı. Ülke de kuraklık, kıtlık vardı. Babam : "Bir evden bir kişi yeter.  Ağabeyin okula gi-diyor "diyerek beni okula göndermedi. 1944  yılın da  okul  açıldıktan  kırk  gün sonra jandarmalar 2,5 liralık devamsızlık  cezasız aldılar. On bir yaşında birinci  sınıfa  kayıt  oldum. 1949 yılında ilkokulu bitirdim. Kırk  beş  kişi içerisinde sınavları birinci olarak kazanmıştım. Çıkrıktan yedi kişi sınavları kazanmıştı. Velilerimiz bir  araya  geldi. Biri birlerini ikna ederek birbirlerine kefil olmaya karar vererek anlaştılar. Yüklem senetleri de böylece yapıldı. 
Öğretmen okulunda güçlük çekmedim. İlk öğretmen Okulunu 1955 te bitirdim. İlk tayinim Çanakkale'ye yapıldı. Mesleğimin otuz ikinci yılında  A.  Açık Ö.F. Fakültesini bitirdim. Otuz Dördüncü yılında emekliye ayrıldım İlkokulda  meslek dalı hakkında hiçbir hayalimiz yoktu. Bizden öncekiler Ladik İlk öğretmen Okuluna gittiler, biz de  aynı yeri  düşledik. Öğretmenlikten başka işlerde çalıştım.  Yaz  tatillerinde bağ, bahçe  işlerinde   çalıştım. Su motoru çalıştırdım. Kendi inşaatlarımızda çalıştım. Çıkrıktaki evimizi üç defa temelinden yıkarak yeniledim. Ahşap yapı çabuk  yıprandığından  son  defa yığma yaptım. Çorum'da da üç  katlı binamız  bulunuyor. Bu binaların en az % otuz işini kendi elimle yaptım. 
Eğitim  günlüğü adıyla bir kitap hacminde notlarım var.  İsim belirtmeden yayımlamak istiyorum. İnşallah yayınlamak nasip olur.  Yazı  yazmaya  beni  teşvik eden  olmadı.  İlkokulda  hazırlama merakım vardı.  Elden  düşme eski kitaplar  buluyorduk. Bunlardan özet çeker kitapçıklar haline getirirdik. Öğretmen  Okulunda  özetlere  devam ettim. Günlük  tutmaya  Başladım. 
Yayınlanmış dört kitabım var.1- Çıkrıktan Esintiler " şiirlerle   köy  incelemesi   2- Bozkırdan Yankılar "  memleket  şiirleri "   3- Yurdum Doğam "Yurt ve Doğa şiirleri" 4- Çorum Ederleri " Şiirlerle tanıtılan 20 evliya "Şiir dalında yayınlanan dört ki-tabımdan  başka  bilgisayardan  çıkmış, yayınlanmaya hazır altı kitabım şunlar :  1- Kutsal  Ziyaret 2- Peygamberler Mücadele ve Mucizeleri 3 - İçten Dıştan 4 -  Zaferler Dizisi 5 - Köy ve Göç 6 - Tarihi Köy Çıkrık. Bunlardan ilk beşi şiir, altıncısı  şiir  ve nesir karışık. Ayrıca 2 roman,hikaye,1 piyes,1 köy incelemesi,2 anı ve altısı şiir olmak üzere on iki eserim bilgisayara geçmek üzere hazır beklemektedir. Yazarımız  16 Temmuz 2017 tarihinde vefat etmiştir:

 

Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info ile Sarı Çiğdem Şiir Defteri'nde http://saricigdemsiir.dergisi.info   ve Aylık Şiir Antolojisi Dergisi'nde  http://ayliksiirantolojisi.dergisi.info çalışmaları yayınlanmıştır..
 
 
 
 
 
 
SABRİ Hüseyin B. Muhammed Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i bürde,Demirbaş No:519 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
SEYİD Hasan Nuri Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Nazm el-ehem,Demirbaş No:189 Risale No:4 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
SEYYİD Abdulkadir B. Hacı Muhammed Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i adâb,Demirbaş No:2309 Risale No:2 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
SEYYİD Abdulkadir Edip b. Ömer Çorumi  <Yazar>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i adap, Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
 
SEYYİD Hafız Hüseyin Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

 
Delail-i hayrad,Demirbaş No:18364 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 

 

 

 

 

 
 
 
SEYYİD Mustafa Tarikatçı Emir Çorumi  <Yazar>

SAYFA BAŞINA GİT

Şerh-i Risale-i hemze, Hasan Paşa Kütüphanesinde yazma eseri bulunmaktadır
 
 
 
 
 
 
 
 
SEYİT Nizamoğlu:

SAYFA BAŞINA GİT

Alaca Seyidnizam köyünde yatmaktadır.
 
 
 

 

 

 
 
 
SEYYİD Osman Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Manzume-i akaid,Demirbaş No:1022 Risale No:2,Risale-i manzume, Demirbaş No:1022 Risale No:3 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 

 

 
SEYYİD Osman Müftü Çorumi <Hattat>

SAYFA BAŞINA GİT

Şemail el Nebii hadis-i Tirmizi,Demirbaş No:3625 Çorum Hasan Paşa Kütüphanesinde el yazma kitabı vardır
 
 
 
 
 
 
 
SEYYİD Osman Efendi : Hoşafçıoğlu:

SAYFA BAŞINA GİT

Hoşafçıoğlu olarak bilinmektedir. Asrının gizli ilimlerini bilen mükemmel bir alimdir. 1186 tarihinde vefat etti. Camii kebir (Ulu camii) doğu tarafında bulunan kabirlerin pencere önünde yatmaktadır. Kerameti, leyleklerin gelmeleri ve göç için hazırlandıkları günlerde ziyaret maksadıyla Azab Ahmed mahallesinde bulunan hanesinin damına inerler ve sonra yuvalarına dağılırlar, dönüşte ise topluca göçe başlayacakları zaman burada toplanarak göçe başladıklarını görenler tarafından rivayet edilmiştir. Bu gün sülalesinin elinde olan evde Seyyid Osman Rahmetullühi Aleyh’in oturduğu odada makamı vardır.
BENİM NOTUM:
Evi, 1980’litarihteAzabAhmet Sokak no;15 olarak tespit ettim
 
 
 
 
 
 
 
SEYİD Said <Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

Sivas,Çorum,Divriği sancaklarının Mutasarrıfı olarak isminin geçtiğini İhsan Sabuncuoğlu kitabında beyan etmektedir
      
 
 
 
 
 
 
SEZAİ (Mahlas) Tahsin 1873-1914 <Şair>
 

SAYFA BAŞINA GİT

1873 tarihinde Çorum Hacıyusuf mahallesinde doğdu. Asıl adı Tahsin’dir. Rüştiyeyi bitirdikten sonra,medreseye devam etti,babasından edebiyat ve şiir tekniğini öğrendi. Çorum’da çeşitli memurluklar da bulundu. Liva Kalemi Müsevvidi iken 1914 tarihinde Çorum’da vefat etti. Şiirlerinde Muallim Naci ekolü görülür. 14. yy. Günümüze antolojisinde üç şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
SEZİKLİ H. Ahmet 1949- <Öğretim Görevlisi>

SAYFA BAŞINA GİT

               1948 tarihinde Çorum’da doğdu. İlk öğrenimin üç senesini Gazipaşa,geri kalanını Bahçelievler İlk okulunda tamamladı. 1969 tarihinde Çorum İmam Hatip Lisesini,1970 tarihinde Çorum Lisesi fark derslerini verdi.1973 tarihinde İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünü bitirdi. Aynı yıl Çorum İmam Hatip Lisesine Meslek dersi öğretmeni olarak atandı. 1982 tarihinde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslâm Tarihi Ana bilim dalında yüksek lisansa başladı,1984 tarihinde Yüksek Lisansını verdi. Lisans konusu olarak “İslâm Toplumunun Teşekkülünde Hz. Peygamberin Karşılaştığı Engeller” dir. 1990 tarihinde doktorasını tamamladı,Doktorluk tezinin konusu “Hz. Peygamber Devrinde Nifak Hareketleri ” dir. Bu tez Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanmıştır. 1993 tarihinde Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesine Dekan Yardımcısı ve öğretim üyesi olarak görev yaptı.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIHSIPLI DEDE:

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Fakahmet köyünde yatmaktadır.
 
 
 
 
 
 
 
SIVACI Münir Mahir 1926-<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

                 1926 tarihinde Çorum’da doğdu. Devlet Orman İşletmesinde memur olarak çalıştı. Çorum’dan Sesler adlı şiir antolojisinde beş şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
 
 
 
SOFU Mehmed Efendi:

SAYFA BAŞINA GİT

Tabakhane civarında Medrese(şimdiki Kunduzhan) mahallesinde bulunan Muzaffer Paşa cami-i şerifin batısında bulunan penceresinin önünde ahşaptan türbesinde yatmaktadır. Eskiden orasının Halveti tarikatının dergahı olduğu bazı evraklarda kayıtlıdır.
İLAVE;
Yusuf Bahri hazretlerinin araştırmasına göre, Sofu Mehmed efendi Çorum’da kırk yıl kutubluk makamında bulunduğunu talebeleri söylemiştir.
 
 
 
 
 
 
 
SOĞANLI Baba:

SAYFA BAŞINA GİT

Karakeçili köyünde yatmaktadır.
 

 

 

 SOLAK Ekrem <Orman Memuru -yazar>>1923 -1984

SAYFA BAŞINA GİT

 

          1923 yılında Kırkdilim Köyünde doğdu. 1936 Tarihinde babasının vefatı üzerine Çorum’a yerleşti.

         1948 Tarihinde Orman Muhafaza Memuru olarak göreve başladı. 1950 Tarihinde Laçin Bölge Müdürlüğünde çalıştı. Bir ara Çorum Merkez’de görev yaptı. 1980 tarihinde tekrar Laçin Orman Muhafaza Memurluğunda bulundu. 1984 Yılında emekli oldu.

         1 erkek 2 kız 3 çocuk vardır.

         Emekli olduktan sonra Kırkdilim köyüne yenleşti. Çiftçilik ve bal yetiştiriciliği yaptı.

         Okumayı seven Ekrem Solak Hatıralarını anlatmasını ve bilgileri yayımlamayı istediğimde kabul ederek aşağıdaki bilgileri Çorumlu 2000 Dergimde yayımladım.

         1984 Tarihinde vefat etti.

 

 

 
SOLAK Yaşar 1962-<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

1962 yılında Çorum'da doğmuşum. Tanyeri ilkokulunu Çorum'da bitirdim.Evli iki çocuk babasıyım.Şu anda müteahhitlikle uğraşmaktayım .  Benim hayalim bende kalsın. 
           Kahve  garsonluğu, tuğla ocaklarında işçilik,ayakkabı boyacılığı,kalorifer tesisatçılığı,su tesisatçılığı,izolâsyon işçiliği, Kıbrıs'ta güneş  enerjisi sistemleri üzerine  işçilik, ayakkabı satıcılığı  ve en sonunda inşaat ve emlakçilik. 
Önemli gördüğüm olayı ben insan olarak, inşaatın her safhasında  yaşarım. İnşaatın gelişimi, ortaya  çıkması, aşama kaydetmesi  beni  çok mutlu  eder  ve  her  yaz  ben mutlulukları umutla beklerim. 
İnşaatçılık zor iştir. Kültür seviyesi normalin altında  olan bır ortamda çalışıyoruz. 
Gençlere bu işi önermek onlara ecelsiz ölün demek gibi oluyor. 
Ben  yazmayı  seviyorum. İlk şiirim İstanbul'da yayımlanan bir edebiyat dergisinde çıktı. Yılı zannediyorum 1977 olması gerekir. Yazdıklarımla ilgili ödül verilmedi. Ama şiirlerimle ilgili plaket ve ikincilik gibi ödüllerim var.  İdealim toplu konut yapmak. Allah C.C. ömür ve izin  verirse toplu konut işini gerçekleştireceğim. 
Şiir kitabım 1983 de  yayımlandı. Roman, hikâye gibi çalışmalarım yok.  Köşe yazılarımı ise belki bir gün bir  kitapta toplayabilirim  düşüncesi ile arşivli yorum. 
Köşe  yazısı, hayatın  gerçeğine dair yazılar yazdım. Zannediyorum, bir buçuk yıldır yazmaya ara  verdim. Çoğunlukla yazılarım yerel gazetelerde yayımlandı. 
Teşekkür ederim. 
 
 
 
 
 
 
 
SOYOCAK Ö. Ertugrul < Yazarımız>

SAYFA BAŞINA GİT

1949 yılında Çorum’da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Çorum’da tamamladıktan sonra 1970 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldum. Aynı yıl D.S.İ Genel müdürlüğünde göreve başladım. Bu sırada Yükseliş Mühendislik Yüksek okulu gece bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştım.
           Askerliğimi (1971-1973) Genelkurmay Başkanlığında Muhabere asteğmen olarak yaptım. 1973-1979 tarihleri arasında D.S.İ Çorum şube müdürlüğünde kontrol mühendisi olarak hizmet verdim. Bu süre içerisinde bir sene Çorum Meslek Yüksek okulu’nda Öğretim görevlisi olarak çalıştım
           1979-1981 D.S.İ Bolu şube müdürü, 1981-1992 Çorum’da Müteahhit ve mühendis olarak çalıştım Bu sırada 2 senesi Meclis Başkan Yardımcılığı 7 senesi Meclis  başkanlığı olmak üzere  9 sene Çorum Ticaret ve Sanayi  Odası’nda görev yaptım.
           1992-1994 D.S.İ  Sakarya şube Müdürlüğü, 1994- 2005 D.S.İ Çorum şube müdürlüğü, görevlerinde bulunduktan sonra 4.Temmuz 2005 tarihinde emekli oldum.Daha iyi bir Çorum düşüncelerimi uygulamaya koymak amacı ile 1999 yılında Çorum Belediye başkanlığı seçimine   C.H.P adayı olarak katıldım .Ancak  bu imkana sahip olamadım. Evli ve iki çocuk babasıyım.   Çorumlu 2000 Aylık Kültür Sanat Tarih ve Edebiyat Dergimizde http://corumlu2000aylik.dergisi.info çalışmaları yayınlanmıştır.
 
 
 
 
 
 
SUCUOĞLU Mustafa Necati 1920-Aralık 2006<Öğretmen-Folklorcu>

SAYFA BAŞINA GİT

1920 tarihinde Çorum’da doğdu. Necati bey Öğretmen Okulundan mezun oldu. Milli Eğitimin çeşitli kadrolarında görev yaptı. 1963 tarihinde Halk Eğitim Müdürü oldu. Hitit Folklor kulunu kurarak Halk oyunumuzu Türkiye ve yurt dışında tanıttı. 1980 tarihinde emekli oldu. 2006 Tarihinde Çorum'da vefat etti.
 

 

 

SUNULLAH Efendi 1552-1612 <Devlet Adamı-Şeyhülislam>

SAYFA BAŞINA GİT

                 Kazasker İskilipli Cafer efendinin oğludur. 1552 tarihinde doğdu. Sultan III. Mehmed ve Sultan I. Ahmed zamanında dört defa Şeyhülislamlık yaptı. Zamanını değerli alimlerindendir. Meşhur Ebus-suud efendinin talebesi olan Sunullah efendi,müderris olduktan sonra,Bursa,Edirne ve İstanbul kadılıklarında bulundu. Anadolu ve Rumeli Kazaskerliklerinde bulunmuş,tekaüt edilmiş,Sultan III. Mehmed tahta çıkınca tekrar vazifesine çağrılmış,Hoca Sadeddin efendinin ölümü üzerine Şeyhülislam olmuş ve Yemişçi Hasan Paşa ile geçinemediği için yine tekaüt edilmiş,sonraki Şeyhülislamlığında Sadrazamla geçinemediği için bu görevden ayrılmıştır, Hicaz’a gidip geldikten sonra İstanbul’da 1312 tarihinde vefat etmiştir. Edirne Kapı Kırk çeşme civarında Hüsambey Mescidine defnedilmiştir. Eserleri: Tefsir-i Keşşaf evailine haşiye, Kütüp-ü mütevelle’ye talikat.
 
 
 
 
 
SUZİ Mehmed 1848-1912<Şair>

SAYFA BAŞINA GİT

                 Asıl adı Mehmed’dir. 1848 tarihinde Harput’ta doğdu. İlk öğrenimini Harput’ta babasından aldı. Mekteb-i Hayriye (Harp Okulu)’ye girmek için babasıyla İstanbul’a giderken yolda babasının vefat etmesi üzerine Sungurlu’ya yerleşti. Geçimini kokulu yağ (Misk) satarak sağladı,öğrenimini de özel aldığı derslerle sürdürdü. Arapça,Farsça öğrendi. Şiir yazmaya Sungurlu’da başladı. Öğrenimini tamamlayınca Sungurlu’da çeşitli memuriyetlerde bulundu. 1912 tarihinde Sungurlu’da vefat etti. Suzi bir divan şairidir. Bir divanı vardır. 14. yy. Günümüze antolojisinde on bir şiiri yayınlandı.
 
 
 
 
SÜER Ertuğrul <Çorum Valisi>

SAYFA BAŞINA GİT

Çorum 16 Şubat 1974 - 29 Temmuz 1975 / 17 Ocak 1977- 17 Şubat 1979  1332 tarihinde Niğde’de doğdu 1939 tarihinde Siyasal Bilgiler Okulu mezunudur. 1936 tarihinde Devlet Memurluğuna girdi. Perşembe Nahiye Müdürlüğü, Datça, Borçka Kaymakamlık yaptı.16 Şubat 1974-29 Temmuz 1975 tarihlerinde birinci defa, 17 Ocak 1977- 17 Şubat 1979 tarihleri arasında Çorum Valisi olarak görev yaptı.V.D.M
 
 
 
 
 
 
SÜHEYB İbn-i Sinan-ı Rumi Ve Ubeyd Gazi:

SAYFA BAŞINA GİT

İkisi de Hak yoluna ilk girenlerden olduğu, âlimler ve halk arasında bilinen meşhur Müslümanlardır.
 Çorum’a çeyrek saat mesafede Hıdırlık diye bilinen mübarek yüksek yerde, güzel kokulu topraklara gömülü olarak türbede yatmaktadırlar. Yanında bulunan camii şerif ve zaviyeleri, Selçuklu Suntanı tarafından bina inşa buyrulduktan sonra ziyaretçileri yedirilip içirilmek üzere, Hıdırlık civarında bulunan yeterli araziden, ismi bilinen Karaca köy beylik arazisinden tahsis ve vakıf  buyurulduğu gibi, Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Padişaha mahsus kesilen hasılattan, elli kile aylık ile türbedarlık görevi tahsis edilmiş, zaman aşımından cami, türbe ve zaviye harab olmaya yüz tutmuş, Osmanlı sarayına, Padişahların padişahı, dünya Padişahı Abdülhamid Han’a bir tutan akile harap olan cami, türbe ve zaviyenin durumu bildirilmiş, Abdülhamid Han’da yeniden binanın inşa edilmesi için 150.000 kuruş bağışladığını emrederek, yepyeni bir tarzda camii şerif ile bir hususi türbe ve yeni bir zaviye yapılmıştır. Eskiden olduğu gibi, saygın ve halktan kişiler, mübarek günlerde ve diğer zamanlarda isteklerine kavuşmak için, uzak yerlerden, köylerden gelenlerce devamlı ziyaret edilir. Karnı su toplayan çocuklar şifa için Allah’u Teladan aracılığını dilerler. Hele bir istekleri olanların isteklerinin olması için 40 sabah sahur vakti gönül temizliğiyle ziyaretine devam ederlerse muratlarına erdikleri denenmiştir. İşaret edilen
Süheyb b.Sinan-ı Rumi hazretlerinin künyesi, Ebu Yahya olup, kendisi Musul’da doğmuştur.O civarda Rum’lar tarafından esir edilerek, Rum’lar tarafından yetiştirildiğinden dolayı, Rumi lakabıyla tanınmış olup, Mekke’de azat olunmuş ve İslâm’la müşerref olanların 37’incisidir.Hazreti Muhammed S.A.V. savaşta ve barışta hizmetinde bulunmuş,bir an peygamber efendimizin yanından ayrılmamıştır. Sonra dört halife devrinde halifelerin hizmetlerinde bulunmuş, bu devirlerde olan savaşlarda katılmış, hakkında, Allah-u Tealâ’nın mealen;“İnsanlar içerisinde Allah’ın rızasına ermek için kendisini satanlar vardır” ayeti kerimesi indirilmiş olduğu gibi, vasfında Hazreti Muhammed S.A.V. tarafından ”Ben Arab’ın, Suheyb ile Süleyman dahi, Rum ve Farisi’nin sabıklarındanız ”buyurduğu, şan ve şeref meziyetleri herkese ilan olduğu cihetiyle, Hazreti Osman Rahmetullühi aleyh Hazretlerine Hilafet makamına geçene kadar ve Hazreti Ömer Rahmetullühi aleyh yaralandığın da, İmamlık yaptığıve Hazreti Ömer Rahmetullühialeyh’in vefatında cenaze namazını eda ettiği, Hazreti Hasan Rahmetullühialeyh efendimizin Hilafeti Muaviye Rahmetullühialeyh’e devrettiği zaman Muaviye Rahmetullühi aleyh zamanında İstanbul’un fethine gönderilmiş ve 70 yaşında iken vefat ederek dünyayı terk ettiği, açık açık söylenmektedir . Vefat ettiği Çorum’da defn olduğu, Tarih-i Ali ismiyle meşhur ve Suheyb Rumi’nin yine, el-ahbar isimli kitapta da söz edildiği, Mustafa b. Abdülmevle Bevlevi’nin işaret ettiği, Hatemetli MuhaddissinYusuf Bahri Selm-ül bari hazretleri dahi , fetih için İstanbul’a giderken yada gelirken ismi geçenin Çorum’da güzel kokulu toprağa gömülü olduğunu bildirir.
NAZIM
Alemdar-ı Resulullah Suheyb-iRumi’dir namı
Fahirnassın bu zat ile Çorum’unnasıâmi
BENİM NOTUM;
Miladi 657,Hicri 38’inci senede 70 yaşında Medine-i Münevvere’de vefat etti.Baki kabristanına defn olundu.
Orta boylu, kumral kırmızı benizli, saçları ak ve siyah yakışıklı bir zattı.Çocukları; Habib, Salih, Seyfi, Ubbalı,Osman ve Muhammed dir.Birçok kaynakta bu not bulunmaktadır. Malumunuz üzere birçok ulu kişilerin mezarları birçok yerde bulunmaktadır. Asıl mezarının yanında bu mezarlara makam adı verilir. Çorum’da da Suheyb Rumi’nin kabri olarak bilinen yerin de bir makam olması imkânı çok yüksek görmekteyim.
 
 
 
 
 
SÜHEYB Rumi KARAFAKİOGLU :

SAYFA BAŞINA GİT

İhsan Sabuncuoğlu :Alaca Kaymakamlığından, Belediye Reisliğine geldi. Memleketin imarına başlangıç sayılabilecek olan içme suyu tesisatının fenni esaslar dahilinde plan ve projelerini Amasya Nafia Müdürü olarak bulunan ve su Mühendisi olan Rıza Bey isimli bir mühendise yaptırtmıştı.
Vilayet Meclisi Umumi azası ve Daimi komisyon üyeliğinde yapmıştır.
Çorum’da Fikret isim bir gazetede çıkartmıştır. Mart 1925 tarihinde yayıma başlamış haftalık Arap harfli 400 tirajlı gazete 12 Temmuz 1927 tarihinde kapanmıştır. Belediye Reisliğinde çok kalmadı. Asıl mesleği olan Mülkiyeciliğe döndü. Van, Aydın ve Edirne’de Valilik yaptı. 1946 tarihinde 8.dönem Çorum Milletvekili oldu.
 
 

 

 

SÜLEYMAN BEY <Çorum Mutasarrıfı>

SAYFA BAŞINA GİT

 
16 Kasım 1918-5 Nisan 1919 İ Sabuncuoğlu. Süleyman Bey için Gayretli, asayişçi,inzabadçı idi.Balkan harbinden önce taşlıca sancağında önemli işler başarmış olduğu için, Sadrazam Talat Paşa’nın arzusu ile Çorum’a tayin edilmişti .Kördede namıyla maruf seksen kişilik Tunceli Çorum arasında mekik dokuyan çeteyi takip ederek İskilip’in İbik Köyü civarında çeteyi imha etmiştir. Çorum çevresinde asayişi sağlamıştır.
 
 
 
 
 
 
 
SÜLEYMAN Gazi Ve İbrahim Gazi :

SAYFA BAŞINA GİT

 
Karakeçili mahallesi camii şerifin mihrabı civarında ahşaptan türbede yatmaktadırlar. Yürüyemeyen çocuklar ziyaret ettiğinde hemen yürüdükleri denenmiştir.
BENİM NOTUM;
            Mahallem olması nedeniyle, hayal meyal hatırlıyorum. Eski Karakeçili Camisinin kıble tarafında cami ve Aşıcıların Yusuf ağanın evine bitişik ve yola cepheli küçük bir türbeydi. Kapısından çocukların gireceği kadar küçük olup, yetişkinler eğilerek girerdi.Şimdi bu türbenin yerinde yeni caminin bahçesi bulunmaktadır. Yürüyemeyen çocuk Cuma salâsından sonra, temiz pak giydirilir anne veya ebeleri tarafından camiye getirilirler, cemaat camiye girince çocuk türbeyi ziyaret eder ve türbenin içerisinde çocuğun iki ayak bileklerinden ince bir iplik bağlanılarak türbeden çıkarlar, Cuma namazından sonra kapıdan ilk çıkan şahısa bu iplik makas ile kestirilirdi.
 
 
 
 
 
SÜTÇÜ Dede:

SAYFA BAŞINA GİT

Mecitözü Kozörerı köyünde yatmaktadır.
 

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 

1