Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!

 
HIDIRLIK
Çorum'un en eski kabristanı olarak bilinmektedir. Burada bulunan cami Selçuklular zamanında yapılmış olduğu "Teskere-i Makamat Ali İzzet" te yazılı olup*,yeniden yaptırılması için Abdülhamit Han tarafından cami ve türbe yeniden yaptırılmış olup bu gün bulunan cami halen kullanılmaktadır.
Halk tarafından kabir ziyaretlerinden sonra burada oturulup,yenilip içilecek bahçesi bulunmakta olup,bahçesinden gayet mümbit bir su bulunmakta olup,bu su şu anda dahi kullanılmaktadır. Bilhassa İtfaiye buradan arasözle su almaktadır. Bahçede bulunan üzeri şadırvan şeklinde bulunan kuyu geçmiş yılarda faaliyette olmasına rağmen bu günlerde ağzı kapatılmış durumdadır. Eski anlatılarda;buranın Mekke'de bulunan Zemzem kuyusunun bir kolu olduğu rivayeti vardır. Çorumlu bir hacı eskiden Zemzem kuyusuna düşürdüğü tası burada bulunan kuyudan çıkardığı anlatılan bir hikayesi de bulunmaktadır.
Halk burada,Hıdrellez de ve diğer tatil günlerinde piknik yaparak,kabirleri ziyaret ederler. Ayrıca sünnet ve gelin gezdirmelerde de gelinerek burası ziyaret edilir.
Tezkere-i Makamat
*Çorum’a  çeyrek   saat mesafede   Hıdırlık  diye    bilinen mübarek   yüksek    yerde,   güzel kokulu  topraklara  gömülü olarak türbe’de  yatmaktadırlar. Yanında bulunan  camii şerif ve zaviyeleri, Selçuklu   Suntanı        tarafından ina  inşaa   burulduktan   sonra ziyaretçileri yedirilip içirilmek üze-re, Hıdırlık  civarında bulunan yeterli araziden ,ismi bilinen Karaca köy  beylik  arazisinden  tahsis ve vakıf  buyurulduğu  gibi, Osmanlı İmparatorluğu        zamanında da Padişaha mahsus kesilen hasılat-tan, elli  kile  aylık  ile  türbedarlık görevi    tahsis   edilmiş,   zaman aşımından  cami, türbe ve zaviye harap   olmaya   yüz  tutmuş, Osmanlı  sarayına, Padişahların padişahı, dünya  Padişahı Abdülhamid Han’a   bir  tutanak  ile harap olan  cami , türbe   ve   zaviyenin durumu   bildirilmiş,  Abdülhamid han’da  yeniden binanın inşa edilmesi  için 150.000 kuruş bağışladığını emrederek,yepyeni bir tarzda  camii şerif ile bir hususi türbe ve yeni bir zaviye yapılmıştır.

 

 

 

 

EL FATİHA!

SAYFA BAŞINA GİTMEK İÇİN TIKLAYIP

Hazırlayan  Mahmut Selim GÜRSEL

Gizlilik şartları ve Telif Hakkı © 1998 Mahmut Selim GÜRSEL adına tüm hakları saklıdır. M.S.G. ÇORUM

BU SİTE BİLGİLERİ https://corumlu.com KAYNAK GÖSTERİLEREK PAYLAŞABİLİRSİNİZ!